เปิดใช้แล้วถนนใหม่ทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จ.ตาก - จ.เชียงใหม่

‘กรมทางหลวงชนบท’แจ้งเปิดใช้แล้วทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จ.ตาก – จ.เชียงใหม่ กว่า 74กม. หนุนการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ให้สัญจรได้อย่างปลอดภัยในทุกฤดูกาล

30 มี.ค.2565-นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.)เปิดเผยว่าทช. ดำเนินโครงการก่อสร้างทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก, อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทาง 74.014 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ หวังพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนชาวไทยภูเขาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการคมนาคมในพื้นที่ให้สัญจรได้อย่างปลอดภัยในทุกฤดูกาล

สำหรับโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทและส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ บรรเทาความเดือดร้อน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ อำนวยความสะดวกปลอดภัยในการขนส่งพืชผลทางเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้ทุกฤดูกาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมสนับสนุนงานโครงการหลวง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ  รมว.คมนาคม

ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาการเดินทางของประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากลำบาก ถนนมีลักษณะเป็นดินโคลนทำให้การคมนาคมเกิดความล่าช้าโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางระหว่างอำเภอมากถึง 3 – 5 ชั่วโมง ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ และการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 จุดเริ่มต้นบ้านป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105

(แม่สอด – แม่สะเรียง) (กม.ที่ 36+900) สิ้นสุดโครงการที่บ้านเลอตอ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ระยะทาง 44.584 กิโลเมตร เส้นทางนี้อยู่ห่างจากอำเภอแม่ระมาดประมาณ 40 กิโลเมตร จากเดิมที่ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง จะเหลือเพียง 2 ชั่วโมง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 246.664 ล้านบาท

ตอนที่ 2 จุดเริ่มต้น กม.ที่ 44+602 ที่บ้านเลอตอ หมู่ที่ 13 บ้านแม่ตื่นน้อย ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 74+032 เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1099 (กม.ที่ 75+000)ที่บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 29.430 กิโลเมตร เส้นทางนี้เข้าจากตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จากเดิมที่ใช้ระยะเวลาเดินทางกว่า 3 ชั่วโมง จะเหลือเพียง 1.30 ชั่วโมง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 244.490 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงเส้นทางตามมาตรฐานถนนหลวงภูเขา ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ และจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้ใหญ่ริมทางเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด เพื่อทัศนียภาพและระบบนิเวศป่าไม้ที่สมบูรณ์สืบไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปลื้มเด็กชูป้าย ‘รักปู่ป้อม’ ต้อนรับลงพื้นที่ จ.ตาก ‘ส.ส.เศรษฐกิจไทย’ ก็มา

‘ประวิตร’ พบชาวจ.ตาก มอบสิทธิที่ดินทำกิน ชูเป็นผลงาน 8 ปี รัฐบาลประยุทธ์ บอกรัฐบาละอยู่ได้ด้วยปชช. ปลื้มเด็กๆชูป้ายรักปู่ป้อม ขณะส.ส.เศรษฐกิจไทย แห่ต้อนรับ

‘บิ๊กป้อม’ มีคิวขึ้นเหนือ 12 ก.ย. มอบที่ดินทำกินบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด จ.ตาก

'ประวิตร' เตรียมขึ้นเหนือลงพื้นที่ จ.ตาก มอบที่ดินทำกินบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด และติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่