หมอขอนแก่นแต่งชุดดำ บุกยื่นสสจ.สอบผอ.รพ.จัดซื้อชุดตรวจโควิด ส่อไม่โปร่งใส

3 พ.ย.2564 - ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พญ.จรรยาภรณ์ รัตน์โกศล แพทย์เชี่ยวชาญประจำโรงพยาบาลขอนแก่น ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมภายในรับแจ้งเรื่องศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รพ.ขอนแก่น นำบุคลากรทางการแพทย์เข้ายื่นหนังสือร้องเรียน ต่อ นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น เพื่อให้ตรวจสอบการบริหารงานของ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

พญ.จรรยาภรณ์ กล่าวว่า ตลอด 1 เดือนที่ นพ.เกรียงศักดิ์เข้ามาบริหารงานในตำแหน่ง ผอ.รพ.ขอนแก่น พบหลายเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามธรรมเนียม ทั้งยังคงดำเนินการข้ามขั้นตอน จนทำให้บุคลากรทางการแพทย์หลายคนมีความเคลือบแคลงสงสัย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาลมีมติร่วมกันในการยื่นหนังสือให้ตรวจสอบการบริหารงานของผอ.รพ.ฯ ใน 4 ประเด็นหลักที่ต้องตรวจสอบ ทั้งในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกระเบียบตามขั้นตอนพัสดุ โดยเฉพาะการจัดซื้อชุดตรวจโควิด ATK โดยไม่มีเรื่องเสนอซื้อ ไม่มีการออกใบสั่งของของ รพ.ฯ ไม่มีการสืบและต่อรองราคา

"การจัดซื้อจะอ้างสถานการณ์ฉุกเฉินตามหนังสือฉบับ ว.115 ว่าสามารถซื้อของเฉพาะเจาะจงบริษัทได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ตามระเบียบการจัดซื้อจะต้องมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนจริงหรือไม่ จากการตรวจสอบพบว่า บริษัทฯที่ ผอ.รพ.จัดซื้อชุดตรวจโควิดนั้น เป็นบริษัทที่องค์การเภสัชกรรมไม่เห็นด้วย จนทางองค์การเภสัชดำเนินการฟ้อง ป.ป.ช.ตรวจสอบ และดำเนินคดีกับ นพ.เกรียงศักดิ์”

นอกจากนี้ยังพบอีกว่ามีการจัดซื้อที่เป็นลักษณะของการสั่งการ มากกว่าการปฏิบัติตามกฎของราชการ ซึ่งอาจจะส่งผลเสียหายกับทางราชการได้ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องใช้งบประมาณมาก ต้องผ่านคณะกรรมการตรวจสอบให้พิจารณาร่วมกัน ไม่ใช่ให้เกิดการสั่งการซื้อเพียงคนเดียว

พญ.จรรยาภรณ์ กล่าวอีกว่าส่วนด้านการบริหารที่ รพ.ขอนแก่น ตลอด 1 เดือนพบว่า ได้สั่งการให้ตรวจโควิด โดยวิธี RT PCT 3,000 รายต่อวัน แต่ในความเป็นจริงทำได้ 600 รายต่อวันเท่านั้น แต่ ผอ.มีนโยบาย 3,000 คนต่อวัน ซึ่งต้องมีตัวเลขอ้างอิง ทางผู้ปฏิบัติได้ทำข้อมูลนำเสนอแล้ว การตัดสินใจของผู้อำนวยการ ให้ศึกษาข้อมูล รวมทั้งขอให้กรรมการ บุคลากรทางการแพทย์มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วย ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ยืนยันว่า สามารถร่วมงานกับผู้อำนวยการทุกคน ขอให้ผู้บริหารมีธรรมาภิบาล แต่ 1 เดือนที่ผ่านมาเห็นว่าการบริหารงานได้สร้างความเคลือบแคลงสงสัย หลายเรื่องดำเนินการไม่ผ่านระบบขั้นตอน ทำให้กระทรวงสาธารณสุขตีกลับ สร้างความเสียหายให้กับโรงพยาบาล"

ขณะที่ นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ สสจ.ขอนแก่น กล่าวว่า หลังจากรับหนังสือร้องเรียนแล้ว จะได้ดำเนินการเรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาสอบถามรายละเอียด ตามขั้นตอนโดยยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย