ภูเก็ต จับมือผู้ประกอบการ 3 พันแห่ง แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน

ภูเก็ตจัดพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 3 พันแห่ง แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

12 มีนาคม 2566 – จังหวัดภูเก็ต จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ภายใต้โครงการยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดย เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีฯ และร่วมลงนามฯ กับ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองประธานมูลนิธิคุณพุ่ม นายชลำ อรรถธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายชริน ธำรงเกียรติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นายจรัญ ส่างสาร เลขาธิการหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมฯ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า จากนโยบายของว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาให้มากขึ้น 50% เป็นนโยบาย Quick Win ของกระทรวงศึกษาธิการ

” ขณะนี้ภาคเอกชนต้องการกำลังคนที่มีคุณภาพ และฝีมือแรงงานที่มีสมรรถนะสูงจำนวนมาก ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงความต้องการของสถานประกอบการเมื่อจบการศึกษาแล้วผู้เรียนจะสามารถเข้าสู่การทำงานได้ทันที จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดต้นแบบนำพาสถานศึกษาสถานประกอบการทั่วประเทศ เชื่อมั่นว่า โมเดล ของภูเก็ต นำร่องให้กับที่อื่นและพัฒนาการผลิตกำลังคนร่วมกันพัฒนาอาชีวศึกษาตอบโจทย์การมีทำงานทำมุ่งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากหลักสูตรหลากหลายในการนำการเรียนการสอนผลิตนักศึกษากำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศ การศึกษาทวิภาคี จึงเป็นเป้าหมายผลิตกำลังคนของอาชีวศึกษาจะผลิตคนให้มีความหลากหลายในแต่ละบุคคลให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับพื้นที่ และจะนำโมเดลนี้ไปขับเคลื่อนในจังหวัดอื่นต่อไป” เรืออากาศโท สมพร กล่าว

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน จังหวัดภูเก็ต และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมหารือถึงปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานกำลังคนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ได้คลี่คลายลง การท่องเที่ยวฟื้นตัวกลับมามีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานและกำลังคนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ กว่า 30,000อัตรา

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต จัดหางานจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันแถลงข่าวเชิญชวนประชาชน นักศึกษาในจังหวัดอื่นเข้ามาทำงานมาฝึกประสบการณ์ในจังหวัดภูเก็ต และกลุ่มจังหวัดอันดามัน โดยร่วมกันจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานกับสถานประกอบการ เพื่อเปิดพื้นที่สำหรับสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการบริหารพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม

” จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการชั้นนำ กว่า 3,000 สถานประกอบการร่วมกับ สถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ทั้งระบบออนไซต์และระบบออนไลน์ ในการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์และทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียน เป็นการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งจะสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาทั่วประเทศ 48 แห่ง ส่งนักศึกษาเข้าร่วม สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในจังหวัดภูเก็ต ” นายวิทยา กล่าว

ด้าน นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ” ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีลงนามฯครั้งนี้นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อพัฒนาแรงงานด้านฝีมือและด้านอาชีพ การแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และเป็นการเตรียมพร้อมของจังหวัดภูเก็ต ในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน EXPO 2028 เพื่อผลักดันบทบาทของประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือเมดิคัลฮับ เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกซึ่งจะเกิดขึ้นในอีก5ปีข้างหน้านี้” นายณรงค์ กล่าว
ด้าน นายศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ กล่าวว่า ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ปี 2565 ฟื้นตัวได้ดี อัตราเข้าพักกลางปี 2565 40% ปลายปี 2565 70% ปี 2566 ฟื้นตัวแบบก้าวกระโดด อัตราเข้าพัก ตั้งแต่มกราคมจนถึงมีนาคม เฉลี่ย 88% ซึ่งก่อนโควิด มีอัตราเข้าพัก 86% แสดงว่ากลับมาเป็นปกติแล้ว ถือว่า ท่องเที่ยวกลับมาดีเกินคาด อีกทั้ง ตลาดจีนเริ่มกลับเข้ามาและตลาดใหม่คาซัคสถานรวมถึงตลาดเดิมอีกหลายประเทศ ทำให้ต้องการแรงงานจำนวนมาก ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ที่ยังขาดแคลนประมาณ 17,000คน การร่วมลงนามครั้งนี้เป็นความร่วมมือภายใต้โครงการยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

” ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในจังหวัดภูเก็ต และกลุ่มอันดามันด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการขณะนี้ ถือว่า อยู่ในขั้นวิกฤติ การลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการได้อย่างดียิ่ง สถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งร่วมลงนามครั้งนี้ ได้มีโอกาสส่งนักศึกษาระบบทวิภาคีมาฝึกงาน ฝึกอาชีพ ร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการของจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มอันดามันซึ่งนักเรียน นักศึกษาจะได้รับทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะสายตรงตามสายอาชีพ รวมทั้งได้ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีความสำคัญต่อวิชาชีพในโลกยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต และกลุ่มอันดามัน ซึ่งเมื่อนักเรียนนักศึกษาจบการศึกษาสถานประกอบการอาจพิจารณารับเป็นพนักงานประจำได้ทันที ” นายศึกษิต กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวบแล้ว! คนร้ายบุกแทงเจ้าอาวาสในวัดดังภูเก็ต

สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ด้วยเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลาประมาณ 23.20 น ได้เกิดเหตุคนร้ายจำนวน 1 คนใช้อาวุธมีดแทง เจ้าอาวาสวัดพระทองได้รับบาดเจ็บและหลบหนีไปสถานที่เกิดเหตุ บริเวณหน้ากุฏิภายในวัดพระทอง หมู่ 1

นายกฯ เชื่อมั่นผลักดันภูเก็ต ส่งเสริมให้เศรษฐกิจสะพัดมหาศาลกว่า 3 แสนล้านบาท

นายกฯ เชื่อมั่นผลักดันภูเก็ต ส่งเสริมให้เศรษฐกิจสะพัดมหาศาลมากกว่า 3 แสนล้านบาท จากปี 2566 ล่าสุดเว็บไซต์ Bounce ยกให้ “ภูเก็ต” เป็นอันดับ 1 ของเกาะน่าท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2567

อุทยานฯสิรินาถ ประกาศปิด 'เกาะปลิง' ภูเก็ต แนวปะการังฟอกขาววิกฤติ

นายวัชระ ส่งสีอ่อน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการทำหน้าที่ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถลงนาม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ในประกาศอุทยานแห่งชาติสิรินาถ เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวบริเวณเกาะปลิงและแนวปะการังโดยรอบเป็นการชั่วคราว

ตม.ภูเก็ต ตามรวบหนุ่มผิวสี ต้องหาคดีชิงทรัพย์ทำร้ายสาวไทย

กรณีมีชายชาวต่างชาติผิวสี ได้ก่อเหตุ ลักทรัพย์หญิงไทย และมีการทำร้ายร่างกาย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลากลางคืน จาก พื้นที่ สภ.ฉลอง เพื่อให้ตม.จว.ภูเก็ต ช่วยดำเนินการสืบสวนติดตามคนร้ายชาวต่างชาติผิวสีดังกล่าว ซึ่งทาง ตม.จว.ภูเก็ต ได้ดำเนินการสืบสวนมาโดยตลอด

เด็กก้าวไกลชี้ 'ทักษิณ' ลงภูเก็ตเหมือนแข่ง ครม.สัญจรกับ 'เศรษฐา'

'ณัฐชา' เหน็บ 'ทักษิณ' ทัวร์ภูเก็ต เพราะปรับ ครม.เสร็จ ทำตัวเหมือนพ้นโทษ ทั้งที่พักอยู่ ทำชาวบ้านสงสัย ครม.สัญจรกี่ที่-มีนายกฯกี่คน เชื่อเป็นไปได้สูง 'ยิ่งลักษณ์' กลับไทย