โคราชผงะ!ติดเชื้อ 'โควิด' พุ่ง 200 รายดับ 1 ราย

'โคราช' โควิดพีค 200 ราย หญิงสูงวัยดับ 1 ศพ ผวาคลัสเตอร์อื้อถึง 18 จุด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดส่งเร่งค้นหาและควบคุมด่วน

02 ก.พ.2565 - ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นพ.สมบัติ วัฒนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ พร้อมด้วย นพ.วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์สาธารณสุขฯ ได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยล่าสุดพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 200 ราย รวมผู้ป่วยสะสมจำนวน 38,708 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ศพ ทำให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 298 ราย รักษาหายสะสม 36,431 ราย ยังรักษาอยู่จำนวน 1,979 ราย พบติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด 193 ราย นอกพื้นที่จังหวัด 7 ราย โดย อ.เมืองนครราชสีมาพบเชื้อมากที่สุด 47 ราย รองลงมา อ.ปากช่อง 25 ราย สำหรับเชื้อโอมิครอนสะสมอยู่ที่ 17 ราย

สำหรับผู้เสียชีวิต 1 ศพ รายที่ 298 เพศหญิง อายุ 71 ปี ชาว ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ขาดยา มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 มีไข้ปวดศีรษะ ตรวจที่แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน รพ.มหาราชนครราชสีมาผล PCR พบเชื้อ วันที่ 21 ม.ค. 65 อาการแย่ลง ต่อมาอาการไม่ดีขึ้นถึงแก่กรรม

ขณะเกิดคลัสเตอร์จำนวนมากถึง 18 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย 1.คลัสเตอร์ วิทยาลัยเทคนิค อ.บัวใหญ่ฯ ตรวจพบผู้ติดเชื้อ 32 ราย โดยเป็นนักศึกษาชั้น ปีที่ 2 แผนกช่างยนต์ จำนวน 15 ราย 2.คลัสเตอร์ นักเรียนโรงเรียนประทาย ต.ประทาย อ.ประทายฯ ตรวจพบผู้ติดเชื้อ 24 ราย 3.คลัสเตอร์ งานเลี้ยงสังสรรค์ หมู่ 10 บ้านโนนตาโทน ต.เมืองยาง อ.เมืองยางฯ ตรวจพบผู้ติดเชื้อ 16 รายในจำนวนนี้บวกเพิ่มรายใหม่ 3 ราย 4.คลัสเตอร์ อบต.ทุ่งอรุณ ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัยฯ พบผู้ติดเชื้อ 21 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 79 ราย 5.คลัสเตอร์ งานบวช หมู่ 1 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอฯ ตรวจพบผู้ติดเชื้อ 60 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ติดเชื้อบวกเพิ่มรายใหม่ 19 ราย 6.คลัสเตอร์สังสรรค์ หมู่ 9 บ้านธารมงคล ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่องฯ ตรวจพบผู้ติดเชื้อ 18 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 50 ราย 7.คลัสเตอร์ โรงเรียนกีฬา ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง ตรวจพบผู้ติดเชื้อ 20 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงค้นหาเชิงรุก 8.คลัสเตอร์ ครอบครัวบ้านสระจันทร์ ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทยฯ ตรวจพบผู้ติดเชื้อ 10 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 64 ราย 9.คลัสเตอร์ บ้านเดิ่นพัฒนา หมู่ 14 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้วฯ ตรวจพบผู้ติดเชื้อ 16 ราย เสี่ยงสูง 72 ราย 10.คลัสเตอร์ บริษัท โทโยนากา(ไทยแลนด์) ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้วฯ ตรวจพบผู้ติดเชื้อ 39 ราย (PCR 17 ราย ATK 22 ราย)เสี่ยงสูง 98 ราย 11.คลัสเตอร์ ครอบครัวบ้านนกออก ต.นกออก อ.ปักธงชัยฯ ตรวจพบผู้ติดเชื้อ 10 ราย เสี่ยงสูง 41 ราย 12.คลัสเตอร์ เครือญาติ หมู่ 1 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัยฯ ตรวจพบผู้ติดเชื้อ 16 รายเสี่ยงสูงกักตัว เสี่ยงสูง 39 ราย 13.คลัสเตอร์ โรงเรียนบ้านพันชนะ ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทดฯ ตรวจพบผู้ติดเชื้อ 21 ราย เสี่ยงสูงกักตัว 14.คลัสเตอร์ บ้านพันชนะ ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทดฯ ตรวจพบผู้ติดเชื้อ 10 ราย , 15.คลัสเตอร์ โรงเรียนบ้านห้วยจระเข้ ต.หินดาด อ.ด่านขุนทดฯ ตรวจพบผู้ติดเชื้อ 19 ราย เสี่ยงสูง 65 ราย 16.คลัสเตอร์ ครอบครัวพนักงานอุตสาหกรรมแป้งโคราช 17.คลัสเตอร์ ตลาดดงเล็ก หมู่ 5 ต.ตลาด อ.เมืองฯ พบผู้ติดเชื้อ 27 ราย เสี่ยงสูง 100 ราย และ 18.คลัสเตอร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ต.โคกกรวด อ.เมืองฯ พบผู้ติดเชื้อ 27 ราย เสี่ยงสูงกักตัวในหอพักควบคุมได้ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อฯ สั่งให้ตรวจหาเชิงรุกทั้ง 17 คลัสเตอร์ และค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งในโรงเรียน กลุ่มนักเรียนนักศึกษา ชุมน หมู่บ้าน ครอบครัว พนักงานในตาละแห่งอย่างเข้มข้น อยู่ในความดูแลของ ศปก.แต่ละอำเภอ และทีมสอบสวนโรคแต่ละอำเภอ

ส่วนที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลของสำนักงานสาธารณสุขจ.นครราชสีมา โดย รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ โคราช นพ.สันติ ทวยมีฤทธิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.นครราชสีมา พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ จิตอาสา เปิดการให้บริการในการฉีดวัคซีนเพื่อให้ครอบคลุมพี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุ 608 กลุ่มเป้าหมาย สตรีมีครรภ์ให้ต่อเนื่อง โดยเป็นการฉีดแบบ Walk in เข็ม 1 , 2 , 3 เป็นวัคซีนไฟเซอร์ , แอสตราเซนิกา และการฉีดกระตุ้นเข็ม และเข็ม 4 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมฉีด 2,500 คน

สำหรับการฉีดวัคซีนให้เด็กอายุตั้ง 5-11 ปี โดย รพ.มหาราชนครราชสีมา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า โคราช โดย นพ.เจษฏ์ บุญยวงษ์วิโรจน์ ผู้ช่วย ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา พร้อมบุคลากรทางการแพทย์จะเริ่มดำเนินการฉีดในวันที่ 3 ก.พ. 2565 โดยจะมีน้องๆนักเรียน ชั้น ป.6 ทยอยเดินทางไปรับการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ จำนวน 25 โรงเรียน ในเขต อ.เมืองนครราชสีมา อาทิ โรงเรียนสุขานารี 2 , โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร, โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา , โรงเรียนสุขานารี(1) , โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ , โรงเรียนเมืองนครราชสีมา , โรงเรียนบ้านกล้วย เป็นต้น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สลด! หนุ่มมุกดาหารโดนไฟดูด ดับคาเสาไฟฟ้าแรงสูง

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.มุกดาหาร ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนตายบนเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณทางเข้าหมู่บ้านคำตุนาง ไปยังหมู่บ้านกุดโง้ง ตำบลมุก อำเภอเมือง

ผวา! ไข้หวัดใหญ่พุ่ง ดับแล้ว 1 ราย เร่งฉีดวัคซีน 7 กลุ่มเสี่ยง

ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง

จับตา! 'ไข้หวัดนก' ระบาดใหม่ 2 ราย ในกัมพูชา พบเด็กอุ้มซากไก่

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า กัมพูชาพบผู้ป่วยไข้หวัดนก H5N1 รายใหม่ 2 ราย ในจังหวัดตาแก้ว

'โอ๋ อานนท์' ดารารุ่นใหญ่เสียชีวิตแล้ว

นักแสดงรุ่นใหญ่ ตุ๊ก-เดือนเต็ม สาลิตุล ได้โพสต์ข้อความสุดเศร้า หลังเพื่อนรักอย่าง โอ๋-อานนท์ สุวรรณเครือ ได้จากไปเมื่อเวลาประมาณ 03.00 น.ของวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ยังได้แจ้งหมายกำหนดการงานสวดพระอภิธรรม

สลด! 'หนุ่มพิการ' โดนเพื่อนปล่อยข้างทาง รถชนดับกลางถนน

เมื่อเวลา 00.30 น. พ.ต.ท.ปชารัก สุริยะ รอง สว.สอบสวน สภ.ห้วยใหญ่ รับแจ้งเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนคนเดินเท้าเสียชีวิต เหตุเกิดบนถนนหลวงแผ่นพินหมายเลข 331