คลังโชว์ 9 เดือนรายได้นำส่งพุ่งกู้ชดเชยขาดดุล 6.21 แสนล้าน!

‘คลัง’ โชว์ 9 เดือนแรกปีงบ 2565 รัฐบาลมีรายได้นำส่ง 1.87 ล้านล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 1.3 แสนล้านบาท เบิกจ่ายพุ่ง 2.44 ล้านล้านบาท พร้อมลุยกู้ชดเชยขาดดุลจุก ๆ 6.21 แสนล้านบาท เงินคงคลังทะลัก 5.87 แสนล้านบาท ด้าน 3 กรมภาษีเดินเครื่องจัดเก็บรายได้เข้าหีบ ‘สรรพากร-ศุลกากร’ ผลงานแจ่ม อานิสงส์เศรษฐกิจฟื้นช่วยหนุน ด้าน ‘สรรพสามิต’ อ่วมลดภาษีดีเซลทำรีดรายได้หลุดเป้า

29 ก.ค. 2565 – นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ต.ค. 64-มิ.ย. 65) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 1,878,346 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 130,689 ล้านบาท หรือ 7.5% ขณะที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 2,434,146 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 44,979 ล้านบาท หรือ 1.9% โดยเป็นรายจ่ายปีปัจจุบัน 2,269,172 ล้านบาท หรือ 73.2% ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน 3,100,000 ล้านบาท และการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณปีก่อน 164,974 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 621,075 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 587,915 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-มิ.ย.65) รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 1,857,524 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 111,208 ล้านบาท หรือ 6.4% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ประมาณ 6.4%
โดยการจัดเก็บรายได้รวมของ3 กรมภาษี (กรมสรรพากร, กรมสรรพาสามิต และกรมศุลกากร) ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 อยู่ที่ 2,004,834 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 191,122 ล้านบาท หรือ 10.5% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 143,383 ล้านบาท หรือ 7.7% โดยการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรในช่วง 9 เดือน อยู่ที่ 1,529,719 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 208,579 ล้านบาท หรือ 15.8% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 191,168 ล้านบาท หรือ 14.3% ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ การบริโภค และมูลค่าการนำเข้า ส่งผลให้ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงกว่าประมาณการ

ขณะที่กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 อยู่ที่ 394,140 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 22,034 ล้านบาท หรือ 5.3% และต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 53,460 ล้านบาท หรือ 11.9% เนื่องจากมีการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซล เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการชั่วคราว จากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนกรมศุลกากร จัดเก็บรายได้อยู่ที่ 80,975 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 4,559 ล้านบาท หรือ 6% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 5,675 ล้านบาท หรือ 7.5%

สำหรับรัฐวิสาหกิจ นำส่งรายได้ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 อยู่ที่ 116,130 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 10,561 ล้านบาท หรือ 10% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 14,487 ล้านบาท หรือ 14.4% ส่วนหน่วยงานอื่น จัดเก็บรายได้รวม 109,710 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 14,495 ล้านบาท หรือ 11.7% และต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 10,938 ล้านบาท หรือ 9.1%

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'คลัง' ฟุ้งเศรษฐกิจไทยเดือน ส.ค.65 ยังแจ่ม

“คลัง” ฟุ้งเศรษฐกิจไทยเดือน ส.ค. 2565 ยังแจ่ม บริโภคภาคเอกชน-ท่องเที่ยว-ส่งออกช่วยหนุน แจงยังกังวลราคาน้ำมันพุ่ง ดันค่าครองชีพ-ต้นทุนการผลิตทะยาน

คนละครึ่ง เฟส 5 รอบเพิ่มเติม เหลืออีก 2.5 ล้านสิทธิ สมัครได้ถึง 1 ต.ค. ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ได้เปิดลงทะเบียนรอบเพิ่มเติมตั้งแต่วันศุกร์ที่