'คลัง' ยันสกนช.ต้องเป็นผู้รับภาระการชำระหนี้ 1.5 แสนล้านบาทเอง!

17 ส.ค. 2565 -นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล โฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชี้แจงถึงกรณีที่ได้มีการเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. …. (ร่าง พ.ร.ก.ฯ) วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท ว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ออกกฎหมายโยกหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นหนี้สาธารณะและให้ประชาชนเป็นผู้แบกรับ ว่า สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กู้เงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชน มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ ตามบทนิยามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทำให้การกู้เงินของ สกนช. จะนับเป็นหนี้สาธารณะ

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน สกนช. ยังไม่ได้ดำเนินการกู้เงินแต่อย่างใด นอกจากนี้ แม้ว่าร่าง พ.ร.ก. ฯ ดังกล่าวจะกำหนดให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ให้แก่ สกนช. แต่การชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าว สกนช. จะต้องเป็นผู้รับภาระการชำระหนี้ โดยใช้รายได้ของตนเอง และกระทรวงการคลังไม่สามารถตั้งงบประมาณเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้กับ สกนช. ได้ ดังนั้น จึงไม่เป็นภาระต่องบประมาณและไม่ได้เป็นการผลักภาระให้กับประชาชนแต่อย่างใด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'คลัง' ยันค้ำเงินกู้กองทุนน้ำมันไม่เป็นปัญหาแต่แนะให้เป็นทางเลือกสุดท้าย

“คลัง” ยันค้ำเงินกู้อุ้มกองทุนน้ำมัน 1.5 แสนล้านบาท ไม่กระทบฐานะการคลัง สั่งทำแผนบริหารรายรับรายจ่ายให้ชัดเจน พร้อมแนะกู้เงินควรเป็นทางเลือกสุดท้าย

สุพัฒนพงษ์แจงยิบคลอด พ.ร.ก.กู้เงิน 1.5 แสนล้านบาทจัดการวิกฤตพลังงาน

สุพัฒนพงษ์ร่ายยาวแจง พ.ร.ก.ค้ำประกันเงินกู้ 1.5 แสนล้านบาท อุ้มกองทุนน้ำมันเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน ยันอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลัง หนี้เพิ่มไม่มาก เตรียมเคาะดูแลกลุ่มเปราะบางเรื่องค่าไฟ

กองทุนน้ำมันโอดแบกหนี้แสนล้าน อุ้มดีเซล 11 บาทชี้ราคาจริง 46 บาท/ลิตร

โอดกองทุนน้ำมันติดลบแสนล. แย้มเสนอผ่อนคลายการอุดหนุนราคาพลังงานเหลือ 1 ใน 3 จากคนละครึ่ง แต่ยังเน้นช่วยกลุ่มเปราะบางมากขึ้น ยังมีหวังเจรจาขอกู้เงินชัดเจนกลางเดือนก.ค.นี้