บังคับใช้แล้ว! สูตรปรับค่าไฟฟ้าอัตโนมัติฉบับล่าสุด

'เสมอใจ ศุขสุเมฆ' ประธาน กกพ.ลงนามประกาศขั้นตอนใช้ค่าเอฟทีใหม่แล้ว มีผลบังคับใช้ทันควัน แจงยิบสูตร องค์ประกอบ

31 ส.ค.2565 – เมื่อวันที 30 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่องกระบวนการ ขั้นตอนการใช้สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 139 ตอนพิเศษ 202 ง และมีผลบังคับใช้แล้ว

ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวลงนามโดยนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565 โดยมีเนื้อหาทั้งสิ้น 17 ข้อ ที่น่าสนใจอย่างมากคือ เอกสารแนบท้ายเรื่องสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ซึ่งมีการลงลึกถึงรายละเอียดสูตรตั้งแต่โครงสร้างสูตร Ft หลักการคำนวณค่า Ft และองค์ประกอบของค่า Ft โดยมีการเปิดสูตรและรูปแสดงค่า Ft ด้วย

รายละเอียดฉบับเต็มที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/202/T_0005.PDF

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำใจ กกพ. ยอมรับปีหน้าค่าไฟขึ้นอีก

กกพ.ลั่นปีหน้าค่าไฟขึ้น เปิด 3 ทางเลือกเปิดรับฟังความคิดเห็นผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 พ.ย. 65 งวด ม.ค.-เม.ย. 66 คาดแตะ 5.37-6.03 บาท/หน่วย

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ 8 นายทหารสัญญาบัตร เรียกคืนเครื่องราชฯ ทำผิดวินัยร้ายแรง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์'​ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการศาลรธน.

8 พ.ย.2565 -​ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

กกพ. หนุนเต็มที่ลดขั้นตอนติดไฟโซลาร์

กกพ.ร่วม การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ปรับลดขั้นตอนหลังติดตั้งโซลาร์ให้สามารถเชื่อมต่อได้ใน 30 - 60 วัน พร้อมให้ กกพ. ประจำเขต ให้คำแนะนำ หวังเกิดการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนในทุกมิติ