บอร์ด รฟท. เคาะแผนฟื้นฟูกิจการฉบับใหม่ชู 6 ยุทธศาสตร์ยกเครื่ององค์กร

บอร์ด รฟท.ไฟเขียวปรับแผนฟื้นฟูกิจการ เตรียมเสนอ คนร.อนุมัติ เริ่มปีหน้าลุย 6 ยุทธศาสตร์ใหม่ ยกเครื่องหารายได้นอกเหนือการเดินรถ บริหารทรัพย์สินและที่ดิน มุ่งสู่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มระบบราง มั่นใจหนุนเป้าEBIDA เป็นบวกภายในปี 2576

3 ต.ค.2565-นายอวิรุทธ์ ทองเนตร รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท.เมื่อวันที่ 29 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้พิจารณาอนุมัติแผนวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2566 – 2570 หรือแผนฟื้นฟูกิจการ ภายหลังจากแผนฉบับเดิมที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ทางการรถไฟฯ ได้นำมาดำเนินการเห็นผลสำเร็จแล้ว อาทิ การลงทุนแนวเส้นทางรถไฟทางคู่ รวมไปถึงการจัดตั้งบริษัทลูกอย่าง บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (SRTA) บริษัทลูกเพื่อบริหารทรัพย์สินของการรถไฟฯ

สำหรับแผนฟื้นฟูกิจการฉบับใหม่นี้ จะมุ่งเน้นการวางแผนธุรกิจเพื่อหารายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ โดยเฉพาะการจัดใช้ระบบรางทางคู่ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งภายใต้แผนนี้ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขัน อาทิ การจัดหารถจักรเพื่อทดแทนและขยายกำลังการขนส่ง รวมทั้งการลดต้นทุนสอมบำรุงรักษาระบบรางด้วยการจ้างเหมา (Outsource) เพิ่มสัดส่วน Outsource งานบำรุงทางของเอกชนให้มากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พลิกฟื้นธุรกิจหลัก อาทิ ขยายการขนส่งสินค้าในอุสาหกรรมที่มีศักยภาพ, บริการจัดหารขบวนรถโดยสารเพื่อลดการขาดทุน, พัฒนาขบวนท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ขยายฐานลูกค้าให้หลากหลายมากขึ้น, การขยายพันธมิตรการขนส่งหีบห่อวัตถุ เพิ่มลูกค้าในกลุ่มหีบห่อขนาดใหญ่และขยายพันธมิตรเอกชนให้มากขึ้น รองรับกับการขยายตัวของภาคขนส่ง, พัฒนาคุณภาพการบริการโดยสารและสินค้า รวมไปถึงบริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถไฟความเร็วสูงอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสร้างรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการขนส่งระบบราง โดยจะเร่งสร้างรายได้จากการบริหารสัญญาเช่า ทรัพย์สินและที่ดิน เร่งดำเนินการในแปลงศักยภาพของสัญญาขนาดใหญ่, สนับสนุนบริษัทลูกในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่และขยายธุรกิจใหม่เพื่อสร้างรายได้ และพัฒนารูปแบบการสร้างรายได้เสริม (Non – core) อาทิบริการอาหารเครื่องดื่ม จำหน่ายสินค้า หรือจับมือพันธมิตรจัดทำแพ็คเกจท่องเที่ยว จำหน่ายพร้อมกับตั๋วรถไฟ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้โดยสารมากขึ้น เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับรูปแบบธุรกิจสู่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มระบบราง โดยต่อยอดโครงสร้างพื้นฐาน ระบบทางคู่ที่รฟท.ได้พัฒนาไปแล้วตามแผนฟื้นฟูกิจการฉบับแรก โดยโมเดลขณะนี้จะศึกษาเปิดให้เอกชนเข้ามาเช่าใช้ระบบรางเพื่อใช้งานโครงสร้างพื้นฐานนี้ให้มมีประสิทธิภาพ ในช่วงที่ รฟท.ยังอยู่ระหว่างการจัดหาหัวรถจักรเพิ่มเติม และยังเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับ พ.ร.บ.การขนส่งทางราง ที่จะเปิดกว้างให้เอกชนสามารถเข้ามาเช่าเดินรถในโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของภาครัฐได้

“ตอนนี้การรถไฟฯ ยังอยู่ในช่วงจัดหาและซ่อมบำรุงหัวรถจักร เพื่อนำมาให้บริการใช้ระบบรางให้เต็มประสิทธิภาพแต่ตามแผนจะต้องดำเนินการจัดซื้อเพิ่มเติมกว่า 100 คัน ปัจจุบันได้รับอนุมัติจัดซื้อแล้ว 50 คัน ตรวจรับมอบแล้ว 20 คัน เหลือจะทยอยรับมอบอีก 30 คัน คาดแล้วเสร็จภายใน ก.พ.2566 โดยหากให้ประเมินการใช้ระบบรางอย่างเต็มศักยภาพ ส่วนตัวมองว่าจะต้องใช้หัวรถจักรมากถึงพันคัน ดังนั้นระบบรางของไทยยังมีศักยภาพรองรับการเดินรถได้อีกมาก”นายอวิรุทธ์ กล่าว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้สอดคล้องกับการฟื้นฟู โดยส่วนนี้การรถไฟฯ จะเพิ่มสานงานด้านการตลาดโดยตรงในส่วนธุรกิจโดยสารและสินค้า เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของตลาดมากขึ้น นอกจากนี้จะปรับลดค่าใช้จ่ายบุคลากรด้านค่าล่วงเวลา OT และค่าทำงานวันหยุด พร้อมทั้งพัฒนาระบบบัญชีให้สามารถจำแนกแสดงประสิทธิภาพให้แต่ละกลุ่มธุรกิจชัดเจนขึ้น

และยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบรางด้วย BCG Model พัฒนาระบยรางด้วยนวัตกรรมสีเขียว ซึ่งเป็นกระแสที่ทั้งโลกกำลังให้ความสนใจ และผู้ประกอบการทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการผลักดันเรื่องนี้ โดยในส่วนของการรถไฟฯมีเป้าหมายที่จะปรับการให้บริการรถไฟบางขบวนจากเชื้อเพลิงดีเซลสู่การใช้พลังงานสะอาด หรือระบบไฟฟ้า (EV)

นายอวิรุทธ์ กล่าวด้วยว่า หลังบอร์ดอนุมัติแผนฟื้นฟูฉบับใหม่นี้ การรถไฟฯ เตรียมรายงานไปยังกระทรวงคมนาคมในเร็วๆ นี้ หลังจากนั้นจะเสนอไปยัง คนร.เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ เพื่อเริ่มดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกำหนดในปี 2566 โดยเป้าหมายของแผนฟื้นฟูกิจการฉบับนี้ จะผลักดันให้การรถไฟฯ มีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เป็นบวกภายในปี 2576

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รฟท.จับมือ ’ตำรวจสอบสวนกลาง’ แก้ปัญหาอาชญากรรมในเขตรถไฟ

การรถไฟฯ จับมือกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในเขตระบบรถไฟ ยกระดับมาตรฐานดูแลความปลอดภัย ป้องกันอาชญากรรมในเขตรถไฟทั่วประเทศ

ม้าเหล็กขยี้กระบะ สามพ่อแม่ลูกปางตาย รถไฟจ่อแจ้งความเอาผิดคู่กรณี

ร.ต.อ.บรรณดิษฐ์ อันทชัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.ในหูต ได้รับแจ้งเกิดเหตุรถไฟชนรถยนต์บริเวณจุดตัดทางข้ามรางรถไฟสถานีควนหินมุ้ย หมู่ที่ 9 ตำบลนาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร มีผู้บาดเจ็บติดภายในจำนวน 3 ราย จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยสมาคมพุทธประทีปหลังสวน

การรถไฟฯ แจ้งปรับเส้นทางเดินรถ 6 ขบวน งดสายอีสาน 4 ขบวน

การรถไฟฯ แจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถ 6 ขบวน และงดเดินรถท้องถิ่นสายตะวันออกเฉียงเหนือ (หนองคาย) 4 ขบวน เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม

รถไฟเล็งอวดโฉมรถไฟดีเซลราง KIHA 183 เวอร์ชั่นปรับปรุงใหม่วันนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 6 ก.ย.65 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมความก้าวหน้าการปรับปรุง และกระบวนการซ่อมบำรุง ขบวนรถไฟดีเซลราง KIHA 183 

‘ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์’ เปิดแผนฟื้นฟูกิจการ ฯ ลุ้นสิ้นปี65ผู้โดยสาร 3 แสนคน เส้นทาง ‘เกาหลี-ญี่ปุ่น’ หนุน

‘ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์’ อัปเดตแผนฟื้นฟูกิจการฯ ศาลนัดไต่สวนนัดแรก 22 ส.ค.นี้ ลุยแผนเคลียร์หนี้ 2.5 หมื่นล้าน วางเป้าหลุดฟื้นฟูไตรมาส 3/66 เร่งเครื่องลุยตลาดอินเตอร์เส้นทางยอดฮิต’เกาหลี-ญี่ปุ่น’ คาดสิ้นปี 65 มีผู้โดยสาร 3 แสนคน จ่อเพิ่มฝูงบินรองรับอีก 3 ลำเป็น 8 ลำในปีหน้า พร้อมลุ้นกลับบินตลาดจีน-อินเดีย