ธ.ก.ส.ปักหมุดเติมทุน 3 หมื่นล้านอัดสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร

“ธ.ก.ส.” ปักหมุดเติมทุน 30,000 ล้านบาท ผ่านสินเชื่อ SME เสิรมแกร่ง เคาะดอกเบี้ย 4% หนุนเอสเอ็มอีเกษตรดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก BCG โมเดล

25 ม.ค. 2566 – นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส. มีนโยบายชัดเจนที่จะช่วยยกระดับรายได้เกษตรกร โดยการปรับเปลี่ยนการผลิตไปสู่พืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเข้ามาช่วยสนับสนุน ทั้งด้านความรู้และด้านการตลาด เพื่อช่วยสร้างโอกาสให้เกษตรกร ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่สามารถเติมเต็มศักยภาพในการผลิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า สวนส้มปรีชาฝาง ถือเป็นต้นแบบเอสเอ็มอีเกษตรที่มุ่งดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลัก BCG โมเดล ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต สร้างงาน สร้างรายได้ที่ยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของ ธ.ก.ส.
“ธ.ก.ส. พร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่มีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการลงทุนที่ตอบโจทย์ในการดูแลสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากขึ้น ผ่านสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร วงเงิน 30,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4% เพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนหรือลงทุนในการประกอบธุรกิจ” นายธนารัตน์ กล่าว

นายณัฐพจน์ เชษฐาวัฒนานุกูล ผู้ก่อตั้งสวนส้มปรีชาฝาง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ส้มเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางด้านโภชนาการ แต่ที่ผ่านมาถูกมองว่า เป็นตัวการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงตั้งปณิธานว่า จะต้องทำให้คนไทยได้บริโภคส้มที่มีคุณภาพและปลอดภัย จึงเป็นที่มาของโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตส้มสายน้ำผึ้งปลอดภัยเมื่อ 5 ปีที่แล้ว โดยมีห้องปฏิบัติการและทีมงาน Research and Development สำรวจและเก็บตัวอย่างโรคพืชและศัตรูพืช ในแปลงส้มมาทดลองหาสาเหตุของโรคพืช และสามารถพัฒนาการใช้เชื้อจุลินทรีย์และสารสกัดจากพืชมากำจัดและควบคุมศัตรูส้มแบบชีววิธี (Biological Controls) แทนการใช้สารเคมีได้สำเร็จ

นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิตส้มด้วยชุดตรวจสอบ (GPO-TM KST) ซึ่งพัฒนาและรับรองโดยองค์การเภสัชกรรม ซึ่งการวิจัยพัฒนาผลผลิตในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานดังกล่าว นำไปสู่การผลิตส้มปลอดภัยที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี โดยได้รับมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร จากการทำเกษตรอินทรีย์ตามหลัก BCG Model

ทั้งนี้ ปัจจุบันสวนส้มปรีชาฝางมีพื้นที่การเพาะปลูกรวม 500 ไร่ โดยมีพื้นที่ในการทดลองวิจัยและพัฒนาส้มปลอดภัยกว่า 14 ไร่ และกำลังขยายพื้นที่ในการทำวิจัยอีกรวม 190 ไร่ พร้อมนำวัตถุดิบจากผลส้มมาแปรรูปเป็นอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต อีกทั้งสวนส้มปรีชาฝางยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมงาน พร้อมถ่ายทอดความรู้ ฝึกอบรมทักษะด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรในชุมชนและผู้ที่สนใจการทำเกษตรอินทรีย์อีกด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รับเลยวันนี้ 'ธ.ก.ส.' โอนเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 65/66 เพิ่มอีกกว่า 171 ล้านบาท

ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 อีกกว่า 171.71 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 38,004 ครัวเรือน ในวันที่ 4 มกราคมนี้

รมว.คลัง ปลื้มคนไทยเที่ยวปีใหม่คึกคัก แนะเก็บใบเสร็จลดหย่อนภาษี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีคนไทยออกเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดคึกคักมากขึ้น

เฮ ธ.ก.ส. ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก แต่ยังตรึงดอกเบี้ยเงินกู้

ธ.ก.ส. ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำสูงสุดร้อยละ 0.20 ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อสนับสนุนการออมและเพิ่มผลตอบแทนให้กับลูกค้า พร้อมตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาภาระให้กับลูกค้าในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว

'คลัง' ปักหมุด 10ปี ไทยเข้าสู่งบสมดุล

“คลัง” ปักหมุด 10 ปีไทยเข้าสู่งบสมดุล หลังเบิกจ่ายหนักรับมือโควิด-19 ตลอด 2 ปี เดินเครื่องเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บ ฟุ้งภาษีอีคอมเมิร์ซ-ภาษีขายหุ้น-ภาษีคริปโตฯ ฐานรายได้ใหม่ของรัฐ