‘บอร์ด’ รฟท.นัดถกปมเปลี่ยนป้าย 33 ล้าน สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

9 ก.พ. นี้ ‘บอร์ด’ รฟท.นัดถกปมเปลี่ยนป้าย 33 ล้าน สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ชี้เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ เท่านั้น โยนผู้ว่าฯ-ฝ่ายบริหารเลือกแนวปฏิบัติตามคำแนะนำ

9 ก.พ.2566-นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (9 ก.พ. 2566) จะมีการประชุมบอร์ด รฟท.นัดพิเศษ และจะหารือถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มูลค่างาน 33 ล้านบาท ภายหลังที่คณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยมีนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธาน ที่ได้มีข้อสรุป และข้อแนะนำไปแล้ว

ทั้งนี้ จากการได้รับรายงานเบื้องต้น ทราบว่า รฟท. ได้รับเอกสารจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในการหารือเรื่องดังกล่าวในวันนี้นั้น บอร์ด รฟท. จะแค่เป็นเพียงการรับทราบข้อสังเกตุของคณะกรรมการตรวจสอบฯ เท่านั้น ส่วนการพิจารณาว่า จะนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนฯ ไปดำเนินการตามหรือไม่นั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการ รฟท. หรือฝ่ายบริหารของ รฟท. ที่จะพิจารณาดำเนินการต่อไป

ด้านรายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า สำหรับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น ในเรื่องความเหมาะสมของขอบเขตงานและราคากลางนั้น ผลการตรวจสอบ ไม่พบการดำเนินการที่เชื่อได้ว่า รฟท. ดำเนินการ นอกเหนือจากขอบเขตงานแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นไปตามรายละเอียดของงานติดตั้งป้ายเดิม ที่ รฟท. ได้รายงานว่า มีการตรวจสอบและรับรองทางวิศวกรรม รวมทั้งมีการติดตั้งไปแล้ว มีความปลอดภัยและแข็งแรงตามมาตรฐาน ดังนั้น การกำหนดขอบเขตการดำเนินการ และการกำหนดราคากลางของ รฟท. ของการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพที่สามารถตรวจสอบได้

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดย รฟท. อาจทบทวนเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ และประหยัดงบประมาณของ รฟท. ให้ได้มากที่สุด เช่น ทบทวนรายละเอียดทั้งในส่วนของวัสดุ เทคนิคที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทำให้การออกแบบ เลือกใช้วัสดุ และวิธีการจัดทำ และติดตั้งป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อในครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงกว่า หรือมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการจัดทำ เทียบกับติดตั้งป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อในครั้งก่อน ทบทวนค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน และจำนวนและเวลาที่ใช้งานของกระเช้าอีกครั้ง

นอกจากนี้ รฟท. อาจพิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้ตัวอักษรเดิม “สถานีกลาง” ที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน มาปรับปรุงเพื่อใช้ติดตั้งแทนที่จะทำขึ้นใหม่ทั้งหมด เนื่องจากตัวอักษรยังอยู่ในสภาพยังดี และสามารถนำมาปรับปรุงเหมือนกับตัวอักษรใหม่ได้ รวมทั้งอาจทบทวนค่างานออกแบบ ที่น่าจะสามารถกำหนดอัตราส่วนของราคางานได้ต่ำกว่างานปกติ เนื่องจากเป็นงานที่ได้ออกแบบไว้เดิมอยู่แล้ว

ส่วนประเด็นความถูกต้องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น คณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นว่า กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ รฟท. สมควรหารือผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุกรมบัญชีกลางให้ชัดเจน นอกจากนี้ รฟท. ควรศึกษาทบทวนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสม รอบคอบ และสอดคล้อง กับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 โดยอาจพิจารณาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักการของกฎหมาย ที่เห็นควรให้ใช้วิธีการพิจารณาเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเป็นลำดับแรกก่อน เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเปิดกว้าง

นอกจากนี้ เห็นควรให้ รฟท. พิจารณาทบทวนตรวจสอบกระบวนการสืบราคาให้เกิดความครบถ้วนชัดเจน และดำเนินการให้สอดคล้องกับคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการขอจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พ.ค. 2562 ตามขั้นตอนต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รฟท.แจ้งเก็บค่าจอดรถสถานีกลางบางซื่อ เริ่มแล้ววันนี้

รฟท.แจ้ง 1 ส.ค. นี้ เก็บค่าบริการจอดรถชั้นใต้ดิน สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ 20-300 บาท จอด 30 นาทีแรกฟรี เตรียมพื้นที่ 7.2 หมื่นตร.ม. จอดได้กว่า 1.6 พันคัน เปิดบริการ 6 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน

'คิง เพาเวอร์' สนใจร่วมประมูลชิงพื้นที่เชิงพาณิชย์สถานีกลางบางซื่อ

รฟท.เผยเอกชนสนใจยื่นข้อเสนอ ใช้ประโยชน์พื้นที่เชิงพาณิชย์-ติดตั้งป้ายโฆษณา สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ -สถานีรถไฟสายสีแดง 12 สถานี 4 สัญญา ยื่นซอง 4-5 ก.ค.นี้ ด้าน “คิง เพาเวอร์”รวมด้วย คาดสร้างรายได้ประมาณ 5,520 ล้านบาท

‘สยามแม็คโคร’ ดีเดย์เปลี่ยนชื่อเป็น ‘ซีพี แอ็กซ์ตร้า' วันนี้

‘สยามแม็คโคร’ ดีเดย์ 15 มิ.ย.เปลี่ยนชื่อเป็น ‘บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)’ อย่างเป็นทางการ  และ 21 มิ.ย. เปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น ‘CPAXT’สร้างความชัดเจนธุรกิจครอบคลุมทั้งค้าส่งค้าปลีก ย้ำคงแบรนด์ ‘แม็คโคร’ และ ‘โลตัส’ เช่นเดิม

คมนาคมเร่งศูนย์ขนส่งนครพนมเปิดให้บริการปี68

'กรมขนส่ง’จัดพิธียกเสาเอกอาคารสำนักงานกลาง ศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม วงเงิน 1,361 ล้านบาท คืบหน้า 13% เล็งส่งมอบพื้นที่ให้เอกชนก่อสร้าง ก.ย.นี้ คาดเสร็จปลายปี 67 เปิดบริการปี 68 ดันเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง เชื่อมไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน.

‘ขนส่ง’ สั่งคุมเข้มความปลอดภัยรถสาธารณะช่วงวันหยุดยาว 4-7 พ.ค.นี้

‘ขนส่งทางบก’ เตรียมพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล เน้นย้ำตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถทั้งก่อนและระหว่างเส้นทางตลอด 24 ชั่วโมง

ขบ.เร่งแผนบริหารศูนย์ขนส่งสินค้าเชียงแสน 2.86 พันล้าน

“ขนส่งฯ” จ่อชง ครม.ชุดใหม่ ก.ย.-ต.ค.66 ไฟเขียวเอกชนเข้าบริหาร “ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ” มูลค่า 2.86 พันล้าน สัมปทาน 15 ปี พร้อมลุยสร้างเฟส 2 ช่วง พ.ค.นี้ แล้วเสร็จปี 68 หนุนขนส่งสินค้าทางถนนเชื่อมไทย-ลาว-จีน ส่วน “สถานีขนส่งสุราษฎร์ฯ” ลุยทบทวน PPP คาดเสนอ ครม.ภายในปลายปีนี้