ส่งต่อแรงบันดาลใจจาก 4 หญิงเก่งแห่งปูนซีเมนต์นครหลวง

20 มี.ค. 2566 - การทำงานในปัจจุบัน ผู้หญิง เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนองค์กร ผ่านสังคมที่พร้อมเปิดกว้างยอมรับความคิดเห็นและมอบโอกาสที่เท่าเทียมให้กับคนที่มีศักยภาพได้แสดงความสามารถแบบไร้ขีดจำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี ฉลองเดือนสำคัญของผู้หญิงทั่วโลก ด้วยการส่งต่อแรงบันดาลใจ สร้างพลังบวกในการทำงาน เพิ่มความสุขให้ชีวิต ผ่านเรื่องราวจาก 4หญิงเก่งจาก 4กลุ่มธุรกิจของบริษัท ที่ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมให้เติบโตบนเส้นทางการทำงานในสายงานที่ตัวเองรักได้อย่างภาคภูมิใจ และส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายคนที่กำลังมองหาความสำเร็จในอนาคต

เริ่มที่ สุจินตนา วีระรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ผู้ให้บริการด้านการจัดการกากของเสียและการบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เล่าว่า มีโอกาสได้ทำงานในธุรกิจด้านการจัดการของเสียมากว่า 15ปี เล็งเห็นถึงปัญหาการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง โดยส่วนตัวความท้าทายในการทำงาน คือการสร้างสมดุลให้เหมาะสมระหว่างชีวิตครอบครัวและบทบาทการเป็นผู้นำองค์กร จะทำอย่างไรให้ทำได้ดีทั้งสองด้าน ในมุมขององค์กร การทำธุรกิจวันนี้เปลี่ยนไปเร็วมาก ต้องมีแผนระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น โดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ต้องนำโซลูชันและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ดังนั้น สิ่งที่ท้าทายในการบริหารงานในปัจจุบันคือ การบริหารคนทำงาน บริหารทีมงานให้มี Agility Mindsetมีมุมมองที่จะเข้าใจ ทีมงานต้องมีความคล่องตัว ว่องไว ยืดหยุ่นสูง สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจให้ได้อย่างทันท่วงที และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ที่สำคัญเราต้องสื่อสารให้มากเพียงพอ รวมถึงสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงาน ทำงานเป็นทีมเพื่อร่วมแก้ปัญหา กระตุ้นให้กล้าคิดที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่และลงมือให้มากขึ้น โดยทุกคนสามารถแสดงศักยภาพ ผ่านการมีส่วนร่วมในการผลักดันองค์กรให้ก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกร่วมกันได้”

ด้าน ธัญญา ลีฬหบุญเอี่ยม ผู้จัดการฝ่าย Logistics Excellence Department ปูนอินทรี ได้ถ่ายทอดมุมมองและเป้าหมายการทำงานตลอด 10 ปีว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเกิดจาก 3ส่วนสำคัญที่เป็นแรงผลักดันในการทำงาน ได้แก่ องค์กร ทีมงาน การสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว ปูนอินทรีให้โอกาสพนักงานทุกคนที่ต้องการงานที่ท้าทายเพื่อการเติบโต จากจุดเริ่มต้นการทำงานในตำแหน่ง Analyst และพัฒนาตัวเองเรื่อยมาจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทีมในปัจจุบัน

ธัญญา เล่าว่า การสร้างทีมและการทำให้ทุกคนในทีมมองว่าความท้าทายเป็นเรื่องสนุกที่จะนำไปสู่การเติบโตในหน้าที่การงานต่อไป ก็เป็นการกระตุ้นให้ทุกคนตื่นตัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญที่สุดคือ การสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว ด้วยการแบ่งเวลางานและกิจกรรมนอกเวลางานให้ชัดเจน และที่สำคัญภายใต้ความท้าทายที่เกิดขึ้นนี้ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และทำงานให้ดีที่สุด จะเป็นตัวพิสูจน์ผลงานได้เป็นอย่างดี

ส่วน สุกันยา จันทร์พึ่งสุข Process Performance Engineer ปูนอินทรี ผู้นำทีมวิศวกรมากความสามารถที่ต้องพิสูจน์ผลงานให้ทั้งผู้บริหารและพนักงานในทีมได้เห็นและยอมรับ เล่าว่า งานด้านวิศวกรรมไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไปที่จะรับมือ การลงมือทำให้เห็นเป็นการสร้างการยอมรับที่ดีกว่าคำพูด ตลอด 13ปีของการทำงานรู้สึกว่าโชคดีที่ได้รับโอกาสจากองค์กรในการทำงานที่หลากหลาย ทำให้ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในหลายด้าน นอกจากนั้นคือ การให้ความสำคัญกับความสุขในการทำงานด้วยการสร้างผลสำเร็จจากเป้าหมายเล็กๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อแข่งกับตัวเองและนำไปสู่เป้าหมายใหม่ต่อไป บนหลักการทำงานที่ต้องอาศัยความเร็ว ทีมเวิร์ก และเทคโนโลยีเข้าช่วย เพื่อตอบโจทย์สำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน”

และ สุภีภัสร์ สารีบุตร Environment & Compliance Officer กลุ่มวัสดุก่อสร้าง ปูนอินทรี เล่าว่า ที่ได้รับโอกาสจากองค์กรในการทำงานที่ประเทศบังกลาเทศก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19เพียงไม่นาน และได้รับประสบการณ์ที่นำมาสู่การพัฒนาทักษะใหม่และแนวคิดที่ดีในการทำงาน เริ่มจากการบริหารจัดการเวลาเพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงทักษะด้านภาษา และความอดทน ซึ่งความสำเร็จอีกขั้นจากการทำงานที่บังกลาเทศมาจากความยืดหยุ่นและการปรับตัวที่ดี นับเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ทำให้สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างได้

และยังบอกอีกว่า ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้น ทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานเปลี่ยน เราต้องรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้า และปรับตัวให้เร็ว รู้จักพูด ฟัง เรียนรู้คำวิจารณ์ของคนอื่น แม้ต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจอยู่บ้าง แต่ท้ายสุดทุกอย่างจะผ่านไปได้หากทุกคนในทีมพร้อมสนับสนุนกัน

และนี่เป็นเพียงมุมมองส่วนหนึ่งของ 4 หญิงเก่งแห่งกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ที่อยากส่งต่อความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนให้กับหญิงไทยได้ประสบความสำเร็จในการทำงาน ร่วมไปกับการทำสิ่งต่างๆ ที่ตัวเองรัก

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้กำหนด เป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืน 2573 และหนึ่งในเป้าหมายนั้นคือ การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงพนักงานทุกคนเช่นกัน กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ทุุกคนจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตน รวมถึงการได้รับการสนับสนุนให้มีการพูดคุยกับหัวหน้างานอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับการพัฒนาการทำงานและเส้นทางการเติบโตในตำแหน่งงานของตนเอง.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กสิกร ประกาศขึ้นดอกเบี้ยฝาก 0.25% เงินกู้ 0.20%

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ตามทิศทางของภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นั้น

กรมโรงงาน ดีเดย์ ผู้ใช้สาร 'ไซยาไนด์' ทุกกลุ่ม ต้องลงทะเบียนครอบครอง 15 มิ.ย. นี้

กรอ. ดีเดย์ 15 มิ.ย. นี้ ผู้ใช้สาร 'ไซยาไนด์' ทุกกลุ่ม ต้องลงทะเบียนกับกรม พร้อมลดครอบครองใบอนุญาตเหลือแค่ 1 ปี ขอ สคบ.คุมเข้มห้ามขายสารบนแพลตฟอร์มออนไลน์ รอตำรวจสรุปสำนวนคดีไอซ์ - แอม ก่อนลงโทษต่อไป

'ทิสโก้' ชี้หุ้นไทยอึมครึมอีก 2 เดือนนักลงทุนเกาะติดโหวตนายกรัฐมนตรี

“ทิสโก้” ชี้การเมืองยังอึมครึมต่ออีก 2 เดือน นักลงทุนเกาะติดโหวตนายกรัฐมนตรี คาดหุ้นไทยตอบสนองทางบวกระยะสั้น มองยังเกาะติดโฉมหน้า ครม.-นโยบายใหม่ ด้าน “เอเชีย พลัส” คาด มิ.ย. ต่างชาติยังตะลุยขายต่อเนื่อง พร้อมลุ้นครึ่งปีหลังหุ้นไทยฟื้น หลังปัจจัยคลี่คลาย