ธ.ก.ส.เตรียมปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเสริมสภาพคล่องการรับซื้อผลไม้

ธ.ก.ส. ร่วมมือกรมการค้าภายใน สนับสนุนผู้ประกอบการในการรวบรวมและรับซื้อผลไม้ฤดูกาลผลิต 2566 รวม 8 ชนิด เพื่อกระตุ้นให้มีปริมาณผลไม้หมุนเวียนในตลาดและส่งถึงมือผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว ทันตามฤดูกาล โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 3 ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันนี้จนถึง 12 พฤษภาคม 2566

​3 พ.ค. 2566 – นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย ถือเป็นช่วงที่มีปริมาณผลไม้ออกสู่ตลาดจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้ปริมาณผลผลิตดังกล่าว มีการหมุนเวียนในตลาดและสามารถส่งถึงมือผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว ทันตามฤดูกาล และช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ ธ.ก.ส. จึงพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกรมการค้าภายใน ในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการรับซื้อผลไม้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2566 ให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) ที่ได้รับสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. อยู่แล้ว  เพื่อนำไปเป็นทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในการรวบรวมและรับซื้อผลไม้ จำนวน 8 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน มังคุด เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ ลองกอง และสับปะรด ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ รัฐบาลโดยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจะชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

​ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการที่รวบรวมผลไม้ สามารถแจ้งความจำนง สมัครเข้าร่วมโครงการกับ  ธ.ก.ส. สาขาที่ให้บริการสินเชื่อ ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โดยวงเงินกู้ยืมต่อรายสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR-3 (ปัจจุบัน MLR เท่ากับร้อยละ 5.375 ต่อปี) หรืออัตราดอกเบี้ยตามโครงการที่กู้ –3%

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกษตรกรเข้าพักหนี้วันแรก 9.4 พันราย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รายงานว่า ยอดผู้แจ้งความประสงค์และตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อย ผ่าน BAAC mobile

เริ่มวันนี้ ธ.ก.ส. เปิดให้ลูกค้ายื่นเรื่องขอพักชำระหนี้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้แจ้งว่า ธนาคารได้เปิดให้เกษตรกร ที่กู้ยืมเงินจาก ธ.ก.ส. สามารถยื่นความประสงค์ตาม

'คลัง' ลุยตั้งทีมพักหนี้เอสเอ็มอี เล็งเว้นต้น-ดอกเบี้ยอุ้มยาว1ปี

“คลัง” ลุยตั้งทีมพักหนี้เอสเอ็มอี ขึงเกณฑ์ลูกหนี้รหัส 21 กว่า 3 ล้านบัญชี วงเงิน 3 แสนล้านบาท เล็งเว้นต้น-ดอกเบี้ย อุ้มยาว 1 ปี แถมเปิดช่องขอสินเชื่อเพิ่มได้ เร่งเครื่องวางกรอบก่อนชง ครม. ภายใน 1 เดือน