ดีป้า ประกาศเข้าลงทุนใน VISAI นักพัฒนา AI สัญชาติไทย

ดีป้า ประกาศเข้าลงทุนครั้งใหญ่ ขับเคลื่อน VISAI ดิจิทัลสตาร์ทอัพผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ครบวงจรสำหรับภาคธุรกิจทะยานสู่ระดับ Pre-Series A เร่งเสริมความเข้มแข็งทางธุรกิจ และมุ่งให้บริการเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกิดจากการพัฒนาโดยฝีมือคนไทยที่ทุกคนเข้าถึงได้ อีกทั้งเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับสากล

22 พฤษภาคม 2566 – นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยยังขาดแคลนเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) ที่เกิดจากการพัฒนาโดยฝีมือคนไทย ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ขณะเดียวกันปริมาณความต้องการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทยมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดสอดคล้องไปกับแนวทางการดำเนินงานของ บริษัท วิสัย เอไอ จำกัด หรือ VISAI ดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติไทยผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ครบวงจรสำหรับภาคธุรกิจ โดยความร่วมมือระหว่าง ดีป้า และ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

ทั้งนี้ ดีป้า เล็งเห็นประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงศักยภาพการเติบโตของ VISAI มาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินธุรกิจและเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายน 2565 และเพื่อเป็นการยกระดับไปอีกขั้น ดีป้า จึงได้เข้าลงทุนใน VISAI เพื่อผลักดันสู่การเป็นดิจิทัลสตาร์ทอัพระดับ Pre-Series A ซึ่งการเข้าลงทุนในครั้งนี้ถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของ ดีป้า ภายหลังร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชนเข้าลงทุนใน บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด (Globish) เมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อน

“ที่ผ่านมา ดีป้า ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาชุดข้อมูล รวมถึงกำลังคนดิจิทัลของประเทศ รองรับปริมาณความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการนวัตกรรมดิจิทัล นอกจากนี้ยังส่งเสริมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง โดยมุ่งเน้นที่ภาคธุรกิจ ซึ่งการเข้าลงทุนใน VISAI ครั้งนี้ ดีป้า คาดหวังให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์คุณภาพขั้นสูงที่พร้อมใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงระบบปัญญาประดิษฐ์ได้มากขึ้น ลดปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูง อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับสากล” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ด้าน รศ.ดร.สรณะ นุชอนงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิสัย เอไอ จำกัด กล่าวว่า VISAI เริ่มต้นธุรกิจเมื่อปี 2562 ในฐานะสถาบันวิจัยเทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์ โดยความร่วมมือระหว่าง VISTEC และ ดีป้า มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์คุณภาพสูง ก่อนนำไปใช้พัฒนาธุรกิจ โดยให้บริการดิจิทัลโซลูชันด้านการเชื่อมโยงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI-enabled) ในรูปแบบของแพลตฟอร์มที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในภาคธุรกิจและชีวิตประจำวัน ตามแนวคิด “AI for Everyone” อีกทั้งมีบริการ AI Solutions ในการให้คำปรึกษา ออกแบบการนำปัญญาประดิษฐ์ที่เหมาะสมไปใช้ในธุรกิจ และ AI Training จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ ผ่านการทำ Use Case เพื่อให้บุคลากรในบริษัทสามารถนำความรู้ไปใช้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้จริง ซึ่งนอกเหนือจาก ดีป้า แล้ว VISAI ยังได้รับการสนับสนุนจาก SCB 10X บริษัทเงินร่วมลงทุนระดับโลกที่เน้นการลงทุนในบริษัทเทคและดิจิทัลสตาร์ทอัพศักยภาพสูง โดยงบประมาณการลงทุนจากทั้ง 2 หน่วยงานคิดเป็นมูลค่ารวม 40 ล้านบาท

“จากการทำงานร่วมกับลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้ทราบว่า แม้ VISAI จะสามารถผลิต AI Model คุณภาพสูงได้ แต่ถ้าภาคธุรกิจยังขาดแคลนบุคลากรอย่าง Data Scientist ในการนำปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้งาน หรือพัฒนาในระดับแอปพลิเคชันได้ เทคโนโลยีดังกล่าวก็จะยังไม่สามารถเข้าถึงคนไทยจำนวนมาก ดังนั้น VISAI จึงพยายามทำให้ค่าใช้จ่ายในการนำ AI Model มาใช้ต่ำลงผ่านการใช้งาน AI Cloud Platform บริการเทคโนโลยีโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้งานผ่านระบบคลาวด์ได้ทันที ซึ่งนักพัฒนาหรือวิศวกรในภาคธุรกิจจะสามารถใช้งานได้ด้วยตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเอง” รศ.ดร.สรณะ กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลเพิ่มสูงสุดรอบในรอบ 3 ปี

ดีป้าเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัล ไตรมาส 1/2566 อยู่ในระดับเชื่อมั่นเป็นครั้งแรกในรอบ 12 เดือน และเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 3 ปี

ไทย-มาเลเซีย จับมือส่งเสริมอุตฯ ดิจิทัล สร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพ

นายกรัฐมนตรีไทยและมาเลเซีย ร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ดีป้า และ MDEC เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวทางและความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรม และเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล อีกทั้งเป็นความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพกับความท้าทายในการแข่งขันทางการค้าท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจรูปแบบใหม่

'ประยุทธ์' ยิ้มแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเห็นผลเป็นรูปธรรม!

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ชื่นชมหน่วยงานขานรับดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เห็นผลชัดเป็นรูปธรรม ดันแผนต่อเนื่อง ปี 2566 ชูแนวคิด Digital Infinity

'ดีป้า' ร่วมพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยหลังโควิด

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ต้องหยุดชะงัก ประชาชนทั่วโลก รวมถึงคนไทยเองต้องปรับเปลี่ยน