ข่าวดี สินค้าปศุสัตว์ไทย ส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง 4 เดือน มูลค่ากว่า 8.5 หมื่นล้านบาท

นายกฯ ยินดี ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยขยายตัวต่อเนื่อง 4 เดือน ส่งออกแล้วกว่า 8.5 หมื่นล้านบาท คาดการณ์ปี 2566 ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ได้กว่า 3 แสนล้านบาท

18 มิ.ย. 2566 – นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบรายงานสถานการณ์การส่งออกไทย ชื่นชมตัวเลขส่งออกกลุ่มสินค้าเกษตรขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สาม โดยเฉพาะสินค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ซึ่งในช่วง 4 เดือนแรก (มกราคม – เมษายน) ของปี 2566 มีปริมาณส่งออกรวม 7.96 แสนตัน มูลค่าการส่งออกรวม 85,059 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.4 นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สินค้าไทย และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลก

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์การส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของไทยช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ สินค้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้น อาทิ เนื้อสัตว์แช่เย็น/แช่แข็ง มีปริมาณส่งออก 356,748 ตัน มูลค่า 48,073 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ชนิดอื่น ๆ เช่น นม ไข่ และอาหารกระป๋อง มีปริมาณส่งออก 98,066 ตัน มูลค่า 8,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 และอาหารปศุสัตว์ มีปริมาณส่งออก 105,461 ตัน มูลค่า 4,463 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์พิจารณาเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ไทยเพิ่มในหลายประเทศ อาทิ เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐเม็กซิโก ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของไทยให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยคาดว่าภาพรวมปี 2566 จะสามารถส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ได้กว่า 3 แสนล้านบาท

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สินค้าส่งออกหลักของไทยที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ได้แก่ เนื้อไก่สดแช่แข็ง โดยมีปัจจัยจากความต้องการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับความเชื่อมั่นในคุณภาพการผลิตเนื้อไก่ของไทย ซึ่งมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ที่เข้มงวด ทำให้ไทยไม่มีรายงานการพบโรคไข้หวัดนก นับตั้งแต่ปี 2551 นอกจากนี้ อาหารสัตว์เลี้ยง เป็นอีกหนึ่งสินค้าส่งออกที่ยังขยายตัวได้อีกมาก โดยกรมปศุสัตว์ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาหารสัตว์เลี้ยงครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์เลี้ยงไทย ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สนับสนุนการลงทุนตั้งโรงงานอาหารสัตว์เลี้ยงในไทยมากขึ้น ซึ่งทำให้การส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้อีกมากในระยะยาว

“นายกรัฐมนตรียินดีต่อภาพรวมการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย โดยเฉพาะสินค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ซึ่งขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สะท้อนผลสำเร็จการดำเนินนโยบายของรัฐบาล สนับสนุนการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคเกษตรของไทย ซึ่งถือเป็นภาคส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พร้อมทั้งมีนโยบายสำคัญในการพัฒนาภาคปศุสัตว์ให้เจริญก้าวหน้า พัฒนาระบบการผลิตและการตลาด ตลอดจนสนับสนุนการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถดำรงชีพได้อย่างมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” นายอนุชา กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รมช.เกษตรฯ แฉอิทธิพลระดับชาติ 'เสี่ยห้องเย็น' ยิงจนท.ดับ ตำรวจต่อรองตรวจหมูเถื่อน

นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ และนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงถึงการปราบปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์ผิดกฎหมาย ว่ารัฐบาลมีนโยบายประกาศสงครามสินค้าการเกษตรผิดกฎหมาย กระทรวงเกษตรเดินหน้าเร่งแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

สศก. คาดผลผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดปีนี้ ยังคงเพิ่มขึ้น พร้อมติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงค่าพยากรณ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

นายวินิต อธิสุข รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญในปี 2566

DITP ปลื้ม สินค้าเกษตรไทยเฉิดฉายในตลาดโลก ตั้งเป้ายกระดับการส่งออก สร้างความมั่งคั่งทั้งผู้ประกอบการและเกษตรกร

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) ผลักดันธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูปเต็มอัตรา หลังผู้ประกอบการต่างยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำมาสู่สินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการตลาดโลกในยุค

'จุรินทร์' ยันประกันรายได้ 4 ปี ไม่มีทุจริต ไม่มีเงินรั่วไหล

“จุรินทร์” ชี้ประกันรายได้ 4 ปี ไม่มีทุจริต ไม่มีเงินรั่วไหล เกษตรกรได้ประโยชน์เต็ม ๆ ช่วยดึงราคาสินค้าขึ้น ต่างจากโครงการจำนำสินค้าเกษตร ที่เกิดทุจริตมโหฬาร สร้างความเสียหายเกือบ 1 ล้านล้านบาท ทุกวันนี้ยังชดใช้ไม่จบ หวังรัฐบาลใหม่เอาต่อประกันรายได้