ขนส่งฯสั่งตรวจเข้มขบวนการตรวจสภาพทิพย์

‘ขนส่ง’ เร่งตรวจสอบขบวนการตรวจสภาพทิพย์ จ.สกลนคร พบกระทำผิดลงโทษตามกฎหมาย-ทางวินัยเด็ดขาด พร้อมแจงขั้นตอนตรวจสภาพรถจดทะเบียนรถใหม่ หลัง ‘วิโรจน์’ แฉเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถบางคนรวยมาก

28 มิ.ย.2566-นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และโฆษก ขบ. เปิดเผยว่า จากกรณีที่นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ออกมาเปิดเผยถึงขบวนการตรวจสภาพรถทิพย์ จ.สกลนคร ระบุว่า ช่างตรวจสภาพของรัฐบางคน มีเครื่องบินเล็กเป็นของตัวเอง มีอพาร์ตเมนต์ มีรถยนต์หรู ทั้งที่เงินเดือน 30,000-40,000 บาทนั้น ขบ. ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้แล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อมูลดังกล่าว เพราะการกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคล

“ดังนั้นจะตรวจสอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามหากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า เจ้าหน้าที่ ขบ. กระทำผิดหรือเรียกรับผลประโยชน์ในการดำเนินการต่างๆ ขบ. จะดำเนินการทางกฎหมายและลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด ซึ่งโทษหนักสุดถึงขั้นให้ออกจากราชการ”นาย เสกสม กล่าว

สำหรับการตรวจสภาพรถที่นำมาจดทะเบียนรถใหม่เป็นการดำเนินการตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 กล่าวคือ รถที่จะจดทะเบียนต้องมีเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และผ่านการตรวจสภาพจากนายทะเบียน อย่างไรก็ตามจากประเด็นที่ปรากฏจากสื่อมวลชนว่า ทำไมรถใหม่ยังต้องนำรถมาตรวจสภาพอีกนั้น ขบ. จะเร่งประสานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ผลิตรถ สถาบันการเงิน (ไฟแนนซ์ ลิสซิ่ง) เพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบมิให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากกับประชาชน

สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะจดทะเบียนรถด้วยตนเอง สามารถนำเอกสารจากสถาบันการเงินผู้แทนจำหน่ายมายื่นจดทะเบียนได้ทันที และเสียค่าธรรมเนียมและภาษีรถตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ต้องทำการตรวจสอบรถอีกดังเช่นปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

นายเสกสม กล่าวต่อว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง แก้ไข เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการจดทะเบียนรถ เนื่องจากเกิดการใช้รถไม่จดทะเบียน ทำให้ภาครัฐขาดรายได้จากการเสียภาษีรถประจำปี โดยจะประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเพื่อทำความเข้าใจให้กับประชาชนผู้ซื้อรถ และบริษัทผู้ผลิตรถ สถาบันการเงิน(ไฟแนนซ์หรือลิสซิ่ง) รวมทั้งผู้แทนจำหน่ายรถให้ปรับตัว และเกิดความสะดวกในการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถต่อไป

สำหรับผู้มีความประสงค์ดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ ต้องใช้เอกสารหลักฐานประกอบการจดทะเบียนรถ ดังนี้ 1.แบบคำขอจดทะเบียน 2.หนังสือแจ้งจำหน่ายและการรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย 3.หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี สัญญาเช่าซื้อ เป็นต้น 4.หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครอง 5.หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว แล้วแต่กรณี 6.กรณีเจ้าของรถไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบหลักฐานประจำตัวผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ

ส่วนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถใหม่ ได้แก่ 1.ค่าคำขอ คำขอละ 5 บาท 2.ค่าตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ ครั้งละ 10 บาท /ค่าตรวจสภาพรถยนต์และรถอื่น ครั้งละ 50 บาท 3.ค่าใบคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท 4.ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถ แผ่นละ 100 บาท 5.ค่าภาษีประจำปี

สำหรับกรณีเมื่อผู้เช่าซื้อ ผ่อนชำระค่างวดรถหมดแล้ว หากเป็นการโอนปิดบัญชีจากสถาบันทางการเงินมายังผู้เช่าซื้อจะได้รับการยกเว้นการตรวจสภาพ โดยผู้เช่าซื้อชำระเพียงค่าธรรมเนียมคำขอ 5 บาท และค่าธรรมเนียมการโอน 100 บาท รวมเป็นเงิน 105 บาท ซึ่งมีเอกสารหลักฐานประกอบคำขอโอนรถโดยการเช่าซื้อดังนี้ 1.แบบคำขอโอนและรับโอน 2.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 3.สำเนาสัญญาเช่าซื้อ 4.ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าซื้อ และใบกำกับภาษีงวดสุดท้าย พร้อมหนังสือยืนยันการชำระเงินครบถ้วนตามสัญญา 5.หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน

ทั้งนี้หากพบหรือมีข้อสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกกระทำผิดหรือเรียกรับผลประโยชน์ในการดำเนินการต่างๆ ของ ขบ. สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ เพจ facebook “กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News” โดยกรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการทางกฎหมายและลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'รังสิมันต์' ข้องใจ 'รัฐบาล' พาเหรดออกแอคชั่นหมูเถื่อนแต่เรื่องกลับยืดเยื้อ!

'อัจฉริยะ' หอบหลักฐาน ยื่น 'รังสิมันต์' สอบ 'หมูเถื่อน-ส่งออกตีนไก่-เคลมภาษีน้ำมัน' ด้าน 'โรม' งงทำไมยังยืดเยื้อ ทั้งที่เห็นแอคชั่นกันทุกฝ่าย สะท้อนความหย่อนยานของกฎหมาย

'พิธา' ขอโทษแล้ว หิวแสงบุกค่าย YG โพสต์ภาพคู่ตารางงาน-รายชื่อเพลง Babymonster

วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไร โพสต์ภาพนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ที่เดินทางไปประเทศเกาหลี โดยระบุว่า ทุกคนคะ ไม่ทันขาดคำ แด๊ดดี้สร้างเรื่องอีกแล้ว

'พรรณิการ์' โวไม่ขอใช้สิทธิ์นิรโทษฯ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนสมาชิกก้าวไกลต้องตัดสินใจเอง

'พรรณิการ์' ลั่นเหตุผลแกนนำคณะก้าวหน้าสละสิทธิ์นิรโทษฯ เพราะไม่ต้องการถูกมองเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน แค่ขอพิสูจน์ตัวตามกระบวนการ บอกสมาชิกก้าวไกลแต่ละคนต้องตัดสินใจเอง

'สรวงศ์' เผยเพื่อไทยเดินหน้าร่าง พรบ.นิรโทษกรรม อุบรายละเอียด รอถกในชั้น กมธ.

นายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์การสัมมนาพรรคเพื่อไทยที่จะมีขึ้นที่เขาใหญ่ วันที่ 6-7 ธ.ค. มีประเด็นอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ว่า ไม่มีอะไรมาก เป็นการให้สมาชิกภายในพรรคได้พบปะกัน

พรรคการเมืองหลักร่วมน้อมรำลึกถึงพ่อของแผ่นดินผ่านโซเชียล ยกเว้น 'ก้าวไกล'

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวัน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา