รฟท.เปิดเวทีเสวนา’อนาคตหัวลำโพง’ย้ำลดบทบาทไปบางซื่อหวังพัฒนาระบบราง

รฟท.ถกทุกภาคส่วนร่วมแสดงความเห็นต่ออนาคตหัวลำโพง ในเวทีเสวนา “อนาคตสถานีหัวลำโพง ประวัติศาสตร์ คู่การพัฒนา” โดยมีการเสนอความเห็นหลากหลาย เพื่อรวบรวมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัดสินใจต่อไป

15 ธ.ค.2564-นายสรพงศ์ ไพฑูรย์ พงศ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวภายในเวทีรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน ในหัวข้อ “อนาคตสถานีหัวลำโพง ประวัติศาสตร์คู่การพัฒนา” กล่าวยืนยันว่า ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคม ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาบริหารจัดการเดินรถ และการจัดการรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีกลางบางซื่อ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งทุกครั้งที่มีการประชุม ไม่เคยมีการพูดว่าจะปิดหัวลำโพง แต่เป็นเพียงการลดบทบาทเท่านั้น  โดยที่หัวลำโพงจะยังมีการเดินรถขบวนชานเมืองเข้าสูหัวลโพงอยู่ ส่วนรถทางไกลจะสิ้นสุดขบวนที่สถานีกลางบางซื่อ

ทั้งนี้กระทรวงคมนาคามยืนยันว่าไก้มีการเตรียมพร้อมการจัดการเดินรถ และความพร้อมด้านอื่นมาเป้นระยะเวลา 7 เดือน อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคมยืนยันว่าจำนำผลการเสวนาวันนี้ไปประกอบการพิจารณา ก่อนถึงวันที่ 23 ธันวาคมนี้  

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์  รองอธิบดีกรมขนส่งทางราง กล่าวว่าตามแผนการลดบทบาทหัวลำโพง จะลดจำนวน จบวนรถไฟ จาก 128 ขบวน เหลือ 22 ขบวน  เฉพาะขบวนรถไฟชานเมืองเท่านั้น เป็นไปตามแผนแม่บทเพื่อตอบโจทยฺการแก้ไขปัญหาจราจร ซึ่งปัจุจบันมีจุดตัด  7 จุด หากมีรขวบนรถเข้าหัวลำโพง จะมีการปิดเครื่องกันกว่า 800 ครั้ง เมื่อลดลงเหลือ 22 ขบวน จะลดจุดตัดลงไปถึง 84 %  

นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ รฟท.กล่าวว่าสถานกลางบางซื่อเปิดให้บริการเชิงวพาณิชย์ เต็มรูปแบบเมื่อ 1 ธ.ค. 64 ที่ผ่านมา ขณะนี้พร้อมแล้วทที่จะรองรับการเดินทางของรถไฟระบบอื่น เช่น รถไฟทางไกลที่จะมาสิ้นสุดที่นี่ และได้เตรียมระบบเดินทางต่อเชื่อมไว้รองรับการเดินทางของประชาชนแล้ว

ด้านนางไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล  กรรมการ รฟท. และรักษาการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด กล่าวว่า เอสอาร์ที ตั้งตามมติ ครม. โดย รฟท.ถือหุ้น 100% เพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ของ รฟท.ที่ไม่ใช่รางรถไฟ และยืนยันว่าพร้อมที่จะเข้าบริหารที่ดินทุกแปลงของการรถไฟเพื่อเกิดรายได้และผลตอบแทนกับการรถไฟ ส่วนพื้นที่หัวลำโพง 120 ไร่ ในอนาคตจะการพัฒนาให้เป็นไปตามแนวทางทีโอดี เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้ใช้บริการและชุมชนโดยรอบ  

ทั้งนี้มีทั้งพัฒนาเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ ปรับทัศนียภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียว  และสร้างพื้นที่เชิงวัฒนธรรม รวมทั้งพื้นที่เชิง แต่พื้นที่หัวลำโพงจะแตกต่าง เพราะมีคุณค่าทางประวัติศา สตร์ วางสถานีหัวลำโพงเป็นพื้นที่เชื่อมต่อการเดินทาง สร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้

นายประภัสร์ จงสงวน อดีตผู้ว่าการรถไฟแห่ง ประเทศไทย กล่าวว่า ผู้ว่าการรถไฟควรออกมาชี้แจงด้วยตัวเอง เพราะที่ผ่านมากระแสข่าวออกมาสับสนทั้งข่าวการปิดหัวลำโพง และภาพ อาคารสูง เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ภาพการพัฒนาพื้นที่สถานีหัวลำโพงให้มีลักษณะคล้ายทางเข้าห้างสรรพสินค้าหรู ซึ่งต่างกับการชี้แจงในวันนี้ โดยมองว่าปัญหาจะไม่เกิดหากมีการชี้แจง และต้องเป็นข้อเท็จจริง  

โดยระบุว่าไม่เห็นด้วยที่จะงดเดินรถไฟสายยาว เพราะขณะนี้เส้นทางรถไฟความเร็วสูง ทั้ง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา และ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ยังไม่คืบหน้า และต้องเห็นใจประชาชนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายการเดินทางที่สูงขึ้น การจะหยุดเดินรถเข้าหัวลำโพง ก็ต่อเมื่อมีโครงข่ายรถไฟสายสีแดงครบถ้วนแล้ว เรียกร้องให้พูดความจริง รถไฟไม่ได้ทำให้รถติด อยากขอให้กระทรวงพิจารณาให้รอบคอบ

ด้านนางสาวรสนา โตสิ ตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวว่ากระแสและภาพข่าวที่เกิดขึ้น ทำให้รู้สึกว่าเป็นการด้อยค่าหัวลำโพง ที่เป็นหน้าประวัติศาสตร์แรกของการเปลี่ยนแปลงระบบรางไปสู่ความทันสมัย หากมีการเปลี่ยแปลงหัวลำโพง ก็ควรทำไปเพื่อประโยชน์ที่สนับสนุนการเดินรถ   หน้าที่ของการรถไฟฯ คือการดูแลระบบการเดินทางด้วยรถไฟ ให้มีคุณภาพ สนับสนุนช่วยเหลือประชาชน และควรให้ความสำคัญกับการเดินทางเชื่อมต่อที่สะดวก

ทั้งนี้มองว่าไม่ควรหยุดการเดินรถเข้าหัวลำโพง เพราะมีผลกระทบทั้งในเชิงธุรกิจ และเหมือนเป็นการด้อยค่ารถไฟ และหันไปหนุนรถไฟฟ้า ซึ่งมีราคาแพงกว่า พร้อมคัดค้านการหยุดขายตั๋วจากสถานีหัวเมือง มายังสถานีหัวลำโพง โดยขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาให้รอบคอบเพราะส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้รถไฟฯ

ขณะที่สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส. พรรคก้าวไกล ระบุว่า ปัญหาที่เกิดเป็นเพราะการบริหารจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาที่ผิดพลาด โดยเฉพาะโครงการรถไฟสายสีแดงอ่อน (Missing Link) ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง ซึ่งเป็นโครงการที่ควรเกิดก่อน  เพื่อเชื่อมการเดินทางสู่สถานีกลางบางซื่อ แต่กลับมีการผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินก่อน พร้อมย้ำไม่เห็นด้วยหากจะมีการปิดหัวลำโพง แต่ยอมรับได้หลังการรถไฟชี้แจงว่าป็นเพียงกาลดขบวนรถไฟข้าหัวลำโพง แต่ยังต้องจับตาว่าจะมีการบริหารจัดการอย่างไร

นายสาวิทย์ แก้วหวาน ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่าว่ายังไม่เห็นด้วยกับการหยุดเดินรถเข้าหัวลำโพง เพราะจะกระทบกับผู้ใช้บริการ แต่หากในอนาคตมีการเชื่อมต่อการเดินทางที่ครอบคลุม และให้สถานีรถไฟหัวลำโพง เป็นสถานีรถไฟและพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต โดยลดจำนวนขบวนรถที่เข้าสถานีหัวลำโพงค่อยมาคุยกันในภายหลัง  

ด้านนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า หากการรถไฟฯจะเปลี่ยนสีผังเมืองของสถานีหัวลำโพงจากสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นที่ดินหน่วยงานราชการไม่สามารถพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้ให้เป็นสีแดงที่ดินประเภทพาณิชยกรรม นั้นตนจะเดินหน้าไปฟ้องศาลปกครอง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘สวนเพลินจิต’ โอเอซีสใหม่ เชื่อม 3 สวนกลางกรุง

ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองที่หันมาใส่ใจสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและออกกำลังกายมากขึ้น เมื่อมีการเปิด”สวนเพลินจิต” สวนสาธารณะแห่งใหม่ของชาวกรุงเทพฯ  ซึ่งเป็นการปรับปรุงพื้นที่รกร้างเลียบทางรถไฟทางด่วนเพลินจิตให้เป็น

รฟท.เร่งเปิดประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์สถานีกลางฯ ขายซอง 15 มี.ค.นี้

รฟท. เปิดประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์-ติดตั้งป้ายโฆษณา สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-12 สถานีรถไฟฟ้าสีแดง 4 สัญญา รวมกว่า 5.5 หมื่นตารางเมตร เปิดขายซอง 15 มี.ค.-28 เม.ย.นี้ เปิดซองข้อเสนอ 16-17 ส.ค. หวังช่วยอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร

รฟท. ลั่นรถไฟไฮสปีด 'กรุงเทพฯ-โคราช' ต้องเปิดบริการปี 70

รฟท.กางแผนอัพเดทความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูง ช่วง “กรุงเทพฯ – นครราชสีมา” ระยะทาง 250 กม. วงเงิน 1.79 แสนล้าน เดินหน้าเร่งงานก่อสร้างลุยตอกเสาเข็มแล้ว 11 สัญญา คาดแล้วเสร็จเปิดบริการภายในปี 2570

ดีเดย์ 24 ก.พ.นี้ รฟท.เปิดจองตั๋วรถจักรไอน้ำนำเที่ยว ‘กรุงเทพ–อยุธยา'

พลาดไม่ได้ 24 ก.พ. นี้ การรถไฟฯ เปิดจองตั๋ว ขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยว เส้นทางประวัติศาสตร์ กรุงเทพ–อยุธยา เนื่องในวันสถาปนากิจการรถไฟไทยครบ 126 ปี