จับตามติ 'กบง.' ตรึงราคาแอลพีจีต่อ 1-2 เดือน 'สกนช.'เปิด 4 แผนหลักบริหารกองทุนน้ำมัน

สกนช.ลั่นจับตามติ กบง. ตรึงราคาแอลพีจีต่อ 1-2 เดือน พร้อมสะท้อนราคา 363 บาทต่อ 15 กก. ยังเหมาะสมหากต้องขยับขึ้น แต่ย้ำต้องเป็นขั้นบันไดลดผลกระทบผู้บริโภค พร้อมเปิด 4 แผนหลักบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี 65

21 ธ.ค. 2564 นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(สกนช.) เปิดเผยว่า ภายในวันที่ 23 ธ.ค. 2564 นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน เพื่อหารือถือแนวทางการอุดหนุนราคาก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) ที่เดิมตรึงไว้ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม(กก.) ซึ่งจะหมดอายุมาตรการในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ โดยอาจจะมีการพิจารณาแบ่งออกเป็น 2 แนวทางคือใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรึงราคาต่ออีก 1-2 เดือน หรืออาจจะต้องให้ราคาขายปลีกขยับขึ้นเป็นขั้นบันได

หลังจากที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ฯ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไม่อนุมัติการดำเนินการกู้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท จำนวน 2,570 ล้านบาท นำมาใช้อุดหนุนราคาขายปลีกแอลพีจี เนื่องจากอาจจะผิดจุดประสงค์ทางกฎหมาย ทั้งนี้ทาง สกนช. ได้สะท้อนราคาไปยัง กบง. ว่าหากจำเป็นต้องมีการขยับราคาขายปลีกขึ้น ราคา 363 บาทต่อ 15 กก. ยังเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาเดิมที่เคยกำหนดขายก่อนหน้าที่จะมีการอุดหนุนให้เหลือ 318 บาทฯ

“ทั้งนี้หากจะมีการขยับขึ้นจริง ก็ควรจะขยับให้เป็นขั้นบันได ในระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคและประชาชนชนผู้ใช้แก๊ส โดยอาจจะขยับขึ้นเดือนละ 1 บาทต่อแก๊ส 1 กก. จนกว่าจะถึงกำหนดที่ 363 บาทต่อ 15 กก. แต่ทก็ต้องดูมติ กบง. ต่อไปว่าจะดำเนินไปในแนวทางใด”นายวิศักดิ์ กล่าว

นายวิศักดิ์ กล่าวว่า สภาพคล่องของเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในเดือนธ.ค. 64 มีการจ่ายเงินออกจำนวน 5,963 ล้านบาท แบ่งเป็นการจ่ายประเภทน้ำมัน 4,276 ล้านบาท ประเภทก๊าซแอลพีจี 1,687 ล้านบาท ส่งผลให้ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 19 ธ.ค. 64 มีฐานะกองทุนสุทธิติดลบ 3,072 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมัน 19,223 ล้านบาท บัญชีก๊าซแอลพีจีติดลบ 22,295 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ยังคงมีสภาพคล่องในการจ่ายเงินถึงแม้ว่าฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะติดลบก็ตาม
นอกจากนี้ สกนช. ไดกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2565 จะมุ่งเน้นแผนปฏิบัติงานที่สำคัญ 4 เรื่อง ได้แก่

1.การทบทวนแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งแผนดังกล่าวระบุให้มีการทบทวนแนวทางรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนน้ำมันฯ โดยจะนำตัวเลขด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องมาศึกษาทบทวนเพื่อกำหนดระดับราคาวิกฤตด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนทบทวนสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก

2.ระบบติดตามและการเชื่อมโยงข้อมูลกรมสรรพสามิต และ สกนช. โดยจัดให้มีระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจ่ายเงินชดเชยให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง

3.การทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2566 – 2670 ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่จะมุ่งเน้นให้สอดคล้องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันฯ

และ 4.แผนลดการชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ให้หยุดชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพภายใน 3 ปี และสามารถขยายเวลาการลดการชดเชยได้ 2 ครั้งๆ ละ 2 ปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และความเห็นของ สศช. ในการลดการชดเชยให้คำนึงถึงเกษตรกร สกนช. จึงได้หารือกับสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนขอขยายการชดเชยโดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กบน. ประกาศข่าวดีวันแรงงานลดราคาดีเซลเหลือ 32.50 บาท/ลิตร มีผลตั้งแต่ 4 พ.ค. 66

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เผยข่าวดีต้อนรับวันแรงงานแห่งชาติ กบน. อนุมัติลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลอีกรอบเป็นครั้งที่ 5 เหลือ 32.50 บาท/ลิตร หลังจากราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซลลดลงไม่ถึง 100 เหรียญต่อบาร์เรล ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2

พลังงาน ลั่นตรึงราคาดีเซล 33.94 บาท/ลิตรต่อ อีก 1 สัปดาห์

พลังงาน ลั่นตรึงราคาดีเซล 33.94 บาท/ลิตรต่อ อีก 1 สัปดาห์ ด้าน ธพ.โชว์ยอดใช้น้ำมัน รอบ 1 เดือนของปี 66 โต 6.2% ดีเซล-เบนซินยังขยายตัวต่อเนื่อง ชูน้ำมันเครื่องบินบูมแบบก้าวกระโดด 102.7% ด้าน

กบน. ปรับเพิ่มค่าการตลาดดีเซลเป็น 1.80 บาท/ลิตร หลังลดราคาขายปลีก

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) สรุปสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลประจำสัปดาห์ โดยวันนี้ (22 ก.พ.66) เริ่มต้นลดราคาขายปลีกรอบสอง ทำให้ราคาดีเซลอยู่ที่ 34 บาท/ลิตร และ กบน. ยังพิจารณาเพิ่มค่าการตลาดสำหรับกลุ่มน้ำมันดีเซลอีก 0.40 บาทต่อลิตร เป็น 1.80 บาทต่อลิตร

'พิชัย' ข้องใจรัฐบาลลดราคาดีเซลลิตรละ 50 สตางค์ทำไมต้องรอ 15 ก.พ.

'พิชัย' ติงลดราคาดีเซลลิตรละ 0.50 บาทน้อยและช้าเกินไป ชี้ควรลด 2 บาทเหมือนที่พรรคเสนอ ถามข้องใจทำไมต้องรอวันที่ 15 ก.พ. หรือหวังกลบอภิปรายไม่ไว้วางใจ

เฮ รัฐประกาศลดราคาดีเซล 50 สตางค์/ลิตร ครั้งแรกในรอบ 7 เดือน

กบน. ไฟเขียวลดราคาดีเซลลง 50 สตางค์/ลิตร มีผล 15 ก.พ.นี้ เป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน สะท้อนราคาน้ำมันตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง ลุ้นราคาปรับลงเพิ่มอีก