'คลัง' แจงแก้หนี้นอกระบบแล้ว 6.89 พันราย

‘คลัง’ แจงความคืบหน้าแก้ไขหนี้นอกระบบ กางยอดประชาชนได้รับความช่วยเหลือผ่านออมสิน – ธ.ก.ส. แล้ว 6.89 พันราย คิดเป็นเงิน 355.74 ล้านบาท พร้อมเร่งอัดฉีดมาตรการช่วยลูกหนี้นอกระบบ

4 เม.ย. 2567 – นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เป็นวาระแห่งชาติ โดยกระทรวงการคลังได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้แก่ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินผ่านมาตรการสินเชื่อต่าง ๆ โดยผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจากธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567 มีประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบได้รับความช่วยเหลือไปแล้วจำนวน 6,893 ราย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 355.74 ล้านบาท

ทั้งนี้ ประกอบด้วย มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2566 และโครงการที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว ได้แก่ โครงการสินเชื่อธนาคารประชาชน สินเชื่อเพื่อชำระหนี้สินนอกระบบ และสินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน

นอกจากนี้ ภาครัฐโดยกระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ในช่วงที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบรวม 445 ครั้ง ทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด เพื่อเปิดพื้นที่ให้แก่ผู้ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและเจ้าหนี้นอกระบบได้มาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งหน่วยงานของกระทรวงการคลัง เช่น ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง

“โดยการจัดบูธ และมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษา รวมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้แก่ลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและผ่านการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่น ๆ ตามที่กล่าวข้างต้นสำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ในขณะที่คลังจังหวัดในพื้นที่ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ที่ประกอบธุรกิจอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ ให้เข้าร่วมงานตลาดนัดแก้หนี้ เพื่อเป็นช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับประชาชนเพิ่มเติมอีกด้วย เป็นต้น” นายพรชัย กล่าว

สำหรับมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนั้น สถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้งสองแห่งได้ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แก่ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการไกล่เกลี่ยและมีความต้องการขอสินเชื่อ ประกอบด้วย การพิจารณาให้สินเชื่อ การปรับโครงสร้างหนี้ (ลดยอดผ่อนชำระต่องวดลง และขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้นานขึ้น) การให้ความรู้ทางการเงิน รวมทั้งการส่งเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศักยภาพในการหาแหล่งรายได้หรือพัฒนาอาชีพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้งสองแห่งด้วยแล้ว เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทุกราย

อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังยังได้ส่งเสริมให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย โดย ณ เดือน ก.พ. 2567 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และเปิดดำเนินการแล้วสะสมสุทธิ 1,139 ราย ใน 75 จังหวัด และ ณ เดือน ม.ค. 2567 มีการอนุมัติสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้กับประชาชนรายย่อยสะสมทั้งสิ้น 4,110,393 บัญชี รวมเป็นวงเงิน 39,546.91 ล้านบาท

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลตีปี๊บ! ช่วยลูกหนี้นอกระบบแล้ว 1.4 แสนราย รวมพันล้านบาท

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาลและนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาหนี้อย่างครบวงจรทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ

'ชาดา' ขีดเส้นตายเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ ต้องมาขึ้นทะเบียนแสดงตัวภายในสิ้น พ.ค.

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย ในฐานะที่ปรึกษาของคณะกรรมการแก้ไขหนี้นอกระบบ แถลงเปิดปฏิบัติการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขหนี้นอกระบบเป็นลำดับต้นๆ ขณะนี้มีคนมาลงทะเบียนแล้วแสนกว่าราย

'เศรษฐา' อวดคนอีสาน 10 เดือน ผลงานเพียบ ไตรมาส 4 ได้เงินหมื่นแน่

นายกฯ พบชาวหนองพอก อวดผลงาน 10 เดือน ราคาพืชผลการเกษตรดี ยันเร่งแก้ปัญหาน้ำประปา ปราบหนี้นอกระบบให้หมด ย้ำ 'ดิจิทัล วอลเล็ต' ไตรมาส 4 ได้แน่

'เศรษฐา' ลุยอีสานคุยขอจัดการปัญหาหนี้นอกระบบ - ยาเสพติด

“เศรษฐา” ลุยอีสาน พบชาวมหาสารคาม ลั่นปัญหาหนี้นอกระบบหยั่งลึกสังคมไทย ขันน็อตทุกภาคส่วนทำงานหนักขึ้น หลังตัวเลขยังไม่เป็นที่พอใจ ขีดเส้นกำหนดกรอบปราบยาเสพติด 90 วัน พร้อมรายงานสำนักนายกฯทุกเดือน