กรมรางฯเปิดตัวเลขใช้บริการระบบราง 29 ธ.ค.64 -1 ม.ค.65 รวมกว่า 2.3 ล้านคน

กรมรางฯเผยประชาชนเดินทางด้วยระบบรางช่วงเทศกาลปีใหม่ 1ม.ค.64 จำนวน 4.1 แสนคน สะสม 4วัน 29ธ.ค.64-1ม.ค.65 รวม 2.3 ล้านคน วันที่ 2 เพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารสายเหนือ/อีสาน 2 ขบวน

2 ม.ค.2565-นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1มกราคม 2565ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ นับเป็นวันที่สี่ของเทศกาลปีใหม่ 2565 มีประชาชนมาใช้บริการระบบราง รวมจำนวน 411,352 คน ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 125,566 คน หรือลดลง 23.39%แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 38,541 คน และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) จำนวน 372,811 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.รถไฟของ รฟท. จำนวน 38,541 คน (ลดลงจากวันที่ 31 ธ.ค.64 จำนวน 3,946 คน หรือลดลงร้อยละ 9.29) แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 15,728 คนและเชิงสังคม 22,813 คน โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 18,006 คน ลดลงจากวันที่ 31 ธ.ค.64 จำนวน 6,464 คน หรือลดลง 26.42% และผู้โดยสารขาเข้า 20,535 คน เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31ธ.ค.64 จำนวน 2,518คน หรือเพิ่มขึ้น 13.98%

โดยพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 12,672 คน ผู้โดยสารขาออก 6,033 คน ผู้โดยสารขาเข้า 6,639 คน รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 9,660 คน ผู้โดยสารขาออก 4,204 คน ผู้โดยสารขาเข้า 5,456 คน สายเหนือ 8,103 คน ผู้โดยสารขาออก 3,749 คน ผู้โดยสารขาเข้า 4,354 คน สายตะวันออก 4,569 คน ผู้โดยสารขาออก 2,197 คน ผู้โดยสารขาเข้า 2,372 คน และสายมหาชัย/แม่กลอง 3,537 คน ผู้โดยสารขาออก 1,823 คน ผู้โดยสารขาเข้า 1,714 คน

2.ระบบรถไฟฟ้า จำนวน 372,811 คน ลดลงจากวันที่ 31 ธ.ค.64 จำนวน 121,620 คน หรือลดลง 24.60%ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link จำนวน 17,598 คน รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) จำนวน 5,169 คน รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) จำนวน 12,705 คน รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) จำนวน 106,301 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) จำนวน 231,038 คน มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง 1 ครั้ง โดยระบบควบคุมการเดินรถขบวน T04 ของโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ขัดข้องที่จุดกลับรถสถานีรังสิต เมื่อเวลา 20.56 น. และต่อมาเวลา 21.07 น. อุปกรณ์ตรวจนับเพลาล้อขัดข้องที่สถานีการเคหะฝั่งขาเข้าดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย ส่งผลให้ขบวนรถล่าช้าจำนวน 1เที่ยว

สำหรับด้านความปลอดภัยประจำวันที่ 1 มกราคม 2565 พบว่า หน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่( Covid-19) อย่างต่อเนื่อง และมีอุบัติเหตุทางราง 1 ครั้ง โดยเมื่อวันที่ 31ธ.ค.64 เวลา18.10น.ขบวนรถด่วนที่ 71 กรุงเทพ-อุบลราชธานีชนกระบือระหว่างสถานีกระโดนค้อ-สถานีศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ทั้งนี้ จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการระบบรางสะสม 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 29-31ธันวาคม 2564 มีประชาชนใช้บริการระบบราง 2,326,390 คน ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 174,818 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 68,940 คน และผู้โดยสารเชิงสังคม 105,878 คน โดยมีผู้โดยสารขาออกสะสม 95,324 คน และขาเข้า 79,494 คน ซึ่งพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 53,276 คน ผู้โดยสารขาออก 28,030 คน ผู้โดยสารขาเข้า 25,246 คน รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 46,652 คน ผู้โดยสารขาออก 26,572 คน ผู้โดยสารขาเข้า 20,080 คน

สายเหนือ 40,744 คน ผู้โดยสารขาออก 22,797 คน ผู้โดยสารขาเข้า 17,947 คน)สายตะวันออก 21,116 คน (ผู้โดยสารขาออก 11,376 คน ผู้โดยสารขาเข้า 9,740 คน) และสายมหาชัย/แม่กลอง 13,030 คน ผู้โดยสารขาออก 6,549 คน ผู้โดยสารขาเข้า 6,481 คนและระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง สะสม 4 วัน มีผู้ใช้บริการ 2,151,572 คน ประกอบด้วย Airport Rail Link 97,057 คน สายสีแดง 26,371 คน สายฉลองรัชธรรม(สีม่วง) 79,165 คน สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 579,928 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,69,051 คน

สำหรับในวันนี้ 2 มกราคม 2565 คาดว่าจะมีประชาชนทะยอยเดินทางกลับ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร 2 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 6 เส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพ ขบวนรถเร็วที่ 934 อุบลราชธานี-กรุงเทพ ส่วนวันที่ 3 มกราคม 2565 มีเพิ่ม 3 ขบวนคือขบวนรถด่วนพิเศษที่ 5 กรุงเทพ-เชียงใหม่ ขบวนรถเร็วที่ 933 กรุงเทพ-อุบลราชธานี และขบวนรถเร็วที่ 934 อุบลราชธานี-กรุงเทพ และวันที่ 4 มกราคม 2565 จำนวน 1 ขบวน คือ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 6 เชียงใหม่-กรุงเทพ มีพร้อมเพิ่มตู้โดยสารไปกับขบวนรถไฟทางไกล เพื่อรองรับการเดินทางประชาชนให้เพียงพอ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘กรมราง’ ออกประกาศคุมเข้มผู้ให้บริการระบบราง

กรมรางฯ ออกประกาศแจ้งแนวทางปฏิบัติ 4 ข้อด้านความปลอดภัย คุมเข้มผู้ให้บริการทุกระบบรางทุกแห่ง หลังเกิดอุบัติเหตุบันไดเลื่อนสถานีสุรศักดิ์จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ

'กรมราง' ลุยแก้จุดตัดทางรถไฟทั่วไทยล้อมคอกเกิดอุบัติเหตุชี้ต้องจัดการอีก 733 จุด

กรมรางฯลุยสแกนจุดตัดรถไฟ 2,975 จุดทั่วไทย ต้องแก้ไข 733 จุด เตรียมชงหน่วยที่เกี่ยวข้องเปิดประมูลลุยแก้ไข หวังช่วยลดอุบัติเหตุ พร้อมชวนประชาชนแจ้งข้อมูลจุดตัดชำรุดผ่านแอพ จี้เจ้าหน้าที่ซ่อมทันที

คมนาคมเตรียมชงครม.ลุยสร้างทางคู่เพิ่ม 2 เส้น

‘คมนาคม’ กางแผนความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่ ลุยเติมโครงข่ายระบบรางทั่วประเทศไทย เตรียมพร้อมขออนุมัติ ครม. เดินเครื่องสร้างเฟส 2 เพิ่มอีก 2 เส้นทาง ปักหมุดเปิดให้บริการวิ่งระหว่างเมืองเฟสแรก ครบ 4 เส้นทาง ภายในปี 2566

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ‘พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์’ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมราง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางราง

ผู้โดยสารช่วงสงกรานต์ใช้ขนส่งระบบราง 3.2 ล้านคน เพิ่มขึ้น 44% 

“กรมราง”กางตัวเลขเดินทางสงกรานต์ 7 วัน ประชาชนใช้บริการรถไฟ-รถไฟฟ้า 3.26 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 44.43% ให้บริการเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้างสถานี