ธพว. แต่งตั้งลูกหม้อ 'พิชิต มิทราวงศ์' เป็น 'กรรมการผู้จัดการ' มีผล 4 มิ.ย. นี้

welcome MD Pichit

คณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  มีมติเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 อนุมัติแต่งตั้งให้ นายพิชิต มิทราวงศ์ เป็น “กรรมการผู้จัดการ” โดยผ่านความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลัง  เรียบร้อยแล้ว  มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

29 พ.ค. 2567 -นายพิชิต มิทราวงศ์ ปัจจุบัน อายุ 57 ปี   ถือเป็นผู้มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์ด้านบริหารงานสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจากการทำงานในธนาคารเอกชน กว่า 14 ปี ดูแลด้านการอำนวยสินเชื่อและเงินฝาก ก่อนจะร่วมงานกับ ธพว.  ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มต้นในตำแหน่งผู้จัดการกลุ่มสินเชื่อนโยบาย กระทั่ง ปี 2564  ได้รับแต่งตั้งเป็น รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบ กลุ่มงานวิเคราะห์สินเชื่อและปฏิบัติการ และกำกับดูแลสำนักกรรมการผู้จัดการ อีกหน่วยงานหนึ่ง ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ ธพว.

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 22 ปี ในการทำงานที่ ธพว. นายพิชิตมีส่วนสำคัญในการผลักดันงานต่าง ๆ ขององค์กรสำเร็จตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เข้าใจผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และเป็นแกนหลักจัดทำและบริหารโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาล เช่น  โครงการสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ของกระทรวงอุตสาหกรรม กรอบวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท และกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรอบวงเงินรวม 5,000 ล้านบาท  เป็นต้น

อีกทั้ง ในช่วงดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สามารถบริหารจัดการหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้ง มีบทบาทสำคัญในการผลักดันระบบ Core Banking System (CBS)  ของธนาคาร จนประสบความสำเร็จ

สำหรับด้านอบรมโดยสังเขป เช่น  ปี 2565 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร.26) ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

ปี 2564 หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 30 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 

ปี 2561 หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับผู้บริหารระดับสูง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รุ่นที่ 1

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

SME D Bank เปิด พักชำระหนี้เงินต้น 1 ปี แถมลดดอกเบี้ย 1% ช่วยแก้หนี้ SME

SME D Bank แก้ปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลให้แก่เอสเอ็มอีไทยได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (รหัส 21) ภายใต้มาตรการ “3 ลดปลดหนี้” บรรเทาภาระการเงิน สร้างโอกาสเริ่มต้นใหม่ไปต่อได้ ทั้งพักชำระหนี้เงินต้น 1 ปี ลดดอกเบี้ยให้ 1% และยกดอกเบี้ยค้างให้ทั้งหมด แจ้งความประสงค์ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิ.ย. 68

ดัชนีเชื่อมั่นเอสเอ็มอี Q3 ฟื้นผู้ประกอบการปรับตัว-ลุ้นมาตรการรัฐช่วย

“ธพว.” ชี้ดัชนีเชื่อมั่นเอสเอ็มอี ไตรมาส 3/66 ขยับเพิ่ม หลังผู้ประกอบการเร่งปรับแผนการตลาด หนุนยอดขายต่อเนื่อง พร้อมคาดหวังนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลช่วยเสริม อุตสาหกรรมก่อสร้าง-ท่องเที่ยว ฉลุย เหตุทำสัญญาโครงการก่อสร้างเพิ่ม-แนวโน้มเดิมทางและใช้จ่ายมากขึ้น

SME D Bank ประกาศคงอัตราดอกเบี้ย

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา มีมติเป็นเอกฉันท์ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25%

'ธพว.' โชว์ 6 เดือนเติมทุนเอสเอ็มอี 3.2 หมื่นล้าน

“ธพว.” กางผลงาน 6 เดือน อัดสินเชื่อเติมทุนอุ้มเอสเอ็มอีแล้ว 3.2 หมื่นล้านบาท กำไรพุ่ง 309 ล้านบาท เดินเครื่องบริหารหนี้เสีย กด NPL ลดพรวด 20.88% เหลือ 10.51% มั่นใจสิ้นปีกดเหลือไม่เกิน 9.50% ตามเป้า พร้อมปักหมุดปีนี้พาเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุน 7 หมื่นล้านบาท

ผู้ประกอบการรู้ยัง! เอสเอ็มอีแบงก์ให้บริการผ่านแอปเป๋าตังเริ่ม 1 มิ.ย.

SME D Bank ผนึก กรุงไทย เปิดช่องทางให้บริการผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป นำร่อง 3 เมนูสำคัญ