'ออสเตรเลีย' เที่ยวไทยโต 16% เผยภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติทะลุ 16.8 ล้านคน

25 มิ.ย. 2567 – นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยผลการประเมินเบื้องต้นพบว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะไกล (Long haul) กลับมาฟื้นตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.05 จากสัปดาห์ก่อนหน้า โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.24 อย่างไรก็ตาม จากการสิ้นสุดวันหยุดต่อเนื่องทางศาสนา ทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะใกล้ (Short haul) อาทิ มาเลเซีย และอินเดีย ที่เป็นกลุ่มตลาดหลัก ชะลอตัวการเดินทางลง ส่งผลให้ในภาพรวมสัปดาห์นี้ ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาทั้งสิ้น 640,747 คน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 16,615 คน หรือร้อยละ 2.53 คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 91,536 คน โดย 5 อันดับแรก

ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ จีน (126,639 คน) มาเลเซีย (90,503 คน) อินเดีย (45,978 คน) เกาหลีใต้ (29,256 คน) และเวียดนาม (27,025 คน) โดยนักท่องเที่ยวจีน เกาหลีใต้ และเวียดนาม มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า ร้อยละ 8.83 ร้อยละ 1.21 และร้อยละ 0.84 ตามลำดับ ในขณะที่นักท่องเที่ยวมาเลเซียและอินเดีย มีการปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า ร้อยละ 17.78 และร้อยละ 6.59

สำหรับในสัปดาห์ถัดไป คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาทรงตัว โดยมีปัจจัยส่งเสริมการเดินทาง ได้แก่ การมีมาตรการ Ease of traveling ของรัฐบาล ช่วยเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทางสู่ไทย อาทิ การลงนามยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย – จีน ที่มีผลช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และกระตุ้นให้สายการบิน เพิ่มจำนวนเที่ยวบิน รวมทั้งการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดีย ไต้หวัน และคาซัคสถาน และการยกเว้นบัตรตม.6 ในด่านทางบก 8 ด่าน แก่นักท่องเที่ยวมาเลเซีย และลาว

สำหรับภาพรวมการท่องเที่ยวในปีนี้ โดยข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 67 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 23 มิ.ย. 67 ที่ผ่านมาทั้งสิ้น 16,841,453 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 795,002 ล้านบาท โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (3,306,178 คน) มาเลเซีย (2,343,900 คน) อินเดีย (998,448 คน) รัสเซีย (904,551 คน) และเกาหลีใต้ (904,159 คน)

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฟรีวีซ่าหนุน นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยทะลุ 18.2 ล้านคน

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยผลการประเมินเบื้องต้นพบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 7 ก.ค. 67 ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาแตะระดับ 18 ล้านคน และในสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการฟื้นตัวจากนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะใกล้ (Short haul) ที่เดินทางเข้ามา 522,295 คน หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.55 จากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากการเข้ามาท่องเที่ยวตามรอย MV เพลงRockstar ของลิซ่า ของนักท่องเที่ยวชาวจีน

รัฐบาลตั้งเป้าสร้างรายได้ถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยปี 67 ทะลุ 7,500 ล้านบาท

“เสริมศักดิ์ ตั้งเป้ารายได้ถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย กว่า 7,500 ล้านบาท ปลื้ม White Lotus S3 ชมไทยสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์โลก”