'จุรินทร์' บุกตลาดฮาลาล จัดทีมโปรโมต 7 แผน ลุยตลาดซาอุฯ

‘จุรินทร์’ ชูขยายการค้า บุกตลาด ‘ฮาลาล’ พร้อมจัดทีมโปรโมต 7 แผนในปี 65 ลุยตลาดซาอุดีอาระเบีย ‘มัลลิกา’ มั่นใจ Saudi Vision 2030 เป็นโอกาสนักลงทุนและสินค้าไทย

31 ม.ค. 2565 – ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีบัญชาให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วิเคราะห์สถานการณ์การค้าของไทยกับซาอุดีอาระเบีย หากมีการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกัน สืบเนื่องจากการเยือนของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2565 ตามคำเชิญของเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซาอุดิอาระเบีย นั้น

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ข้อวิเคราะห์และรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมือง เจดดาห์ ระบุว่า เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมาร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซาอุดิอาระเบีย พระองค์เป็นมกุฎราชกุมารและเป็นว่าที่กษัตริย์แห่งซาอุดิอาระเบียองค์ต่อไป ทั้งยังเป็นผู้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ Saudi Vision 2030 ที่ใช้ในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศซาอุดิอาระเบีย การที่นายกรัฐมนตรีประเทศไทยมีโอกาสเข้าเฝ้าหารือกับเจ้าชายนั้น ทำให้เป็นโอกาสที่ซาอุดิอาระเบียจะฟื้นความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันซึ่งจะทำให้เกิดความคล่องตัวในหลายด้าน เช่น การผ่อนปรนการเข้าออกประเทศ การผ่อนปรนมาตรการทางการค้า การสั่งซื้อสินค้าจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น การร่วมลงทุนและการนำแรงงานฝีมือจากประเทศไทยเข้าไปทำงานในซาอุดิอาระเบีย

ส่วนแผนงานและกิจกรรม ที่กระทรวงพาณิชย์ โดยส่งเสริมการค้าระหว่างไทย วางแผนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของนายจุรินทร์ กับประเทศซาอุฯ มีทั้ง 1.การจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคเปิดกว้างทางวัฒนธรรมของซาอุภายใต้ยุทธศาสตร์ Saudi Vision 2030 2.การจัดคณะผู้แทนการค้านักธุรกิจทั้งจากไทยไปซาอุฯ และจากซาอุฯมาเยือนประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างกัน 3.การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทยร่วมกับซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในซาอุฯ เช่น ข้าว อาหารฮาลาลและผลไม้ เป็นต้น เพื่อให้สินค้าได้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภค มากยิ่งขึ้น 4.การเชิญผู้ประกอบการไทยร่วมงานแสดงสินค้าในซาอุ เช่น งานแสดงสินค้าอาหารและสินค้าฮาลาล Saudi Food Expo 5.การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าอาหารสินค้าฮาลาล ผ่านช่องทางออนไลน์

6.การเชิญผู้นำจากซาอุร่วมเจรจาการค้าผ่านออนไลน์ Online business Matching 7.การเชิญผู้นำจากประเทศซาอุร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติของไทย ทั้งรูปแบบปกติ หรือรูปแบบไฮบริด และรูปแบบออนไลน์ ซึ่ง 7 แผนงานนี้จะมีขึ้นในปี 2565 ให้ติดตามความเคลื่อนไหวจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และอยากแนะนำให้ติดตามข่าวสารโดยผ่านทุกช่องทางของกระทรวงแล้วผู้ประกอบการที่สนใจจะได้โอกาสและไม่พลาดตลาดสำคัญอีกแห่งหนึ่งนี้ ทั้งนี้ทางผู้ประกอบการเดิมและผู้ประกอบการรายใหม่รวมทั้งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีการอบรมกันไปแล้วอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรองนายกฯ และที่สำคัญในสถานการณ์ Covid ที่ผ่านมาเราเข้าใจผู้ที่ขาดสภาพคล่องการลงทุน ดังนั้นนายจุรินทร์และกระทรวงพาณิชย์ทำการส่งเสริมท่านด้วยโครงการกู้เพื่อส่งออกโดยตรงผ่าน Exim Bamk ที่เน้นกลุ่ม SMEs เพิ่มขึ้นด้วย

ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ซาอุดิอาระเบียเป็นตลาดการค้าที่มีโอกาสเติบโต โดยนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้โฟกัสตลาดนี้เพิ่มเติมตั้งแต่ต้น เพราะนอกจากประเทศซาอุฯแล้ว ยังเป็นประตูการค้านำสู่อีกหลายประเทศในภูมิภาคและนโยบายใหม่ของประเทศซาอุฯ เขาต้องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยเพิ่มภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการ ภาคการร่วมลงทุน ทำให้มีความต้องการนำเข้าสินค้าและกำลังการผลิตจำนวนมาก นั่นจึงเป็นโอกาสของประเทศไทย โดยการร่วมลงทุนปัจจุบันมีนักธุรกิจทั้งสองประเทศสนใจที่จะร่วมลงทุนระหว่างกันประกอบกับนโยบายใหม่ Saudi Vision 2030 ที่เน้นเพิ่มการลงทุนโดยซาอุดิฯ มีความต้องการความเชี่ยวชาญการลงทุนจากไทยในด้านการทำฟาร์มและเน้นเลี้ยงกุ้ง ปลา ไก่ การทำธุรกิจโรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร กิจการเฟรนด์ไชส์ ขณะเดียวกันนักธุรกิจซาอุดิฯ ก็สนใจร่วมลงทุนในประเทศไทยเราทางด้านกิจการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร พลังงาน และเมืองแร่ เช่นกัน

นางมัลลิกา ระบุด้วยว่า ที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยกับซาอุฯในปี 2564 มีมูลค่า 7,301 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 31.8% แยกเป็นการส่งออก 1,638 ล้านเหรียญสหรัฐ และเรานำเข้ามา 5,662 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทย คือ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ตู้เย็น-ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ เครื่องซักผ้า-เครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เม็ดพลาสติก ข้าวและผลิตภัณฑ์ พลาสติก อาหารสัตว์เลี้ยง กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เป็นต้น และที่สำคัญประเทศเราก็ยังต้องนำเข้าสินค้าจากเขา คือน้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ น้ำมันสำเร็จรูป สินแร่โลหะอื่นๆและเศษโลหะ เป็นต้น.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'มาร์ค' เว้นวรรค! 'จุรินทร์' คอนเฟิร์ม 'นายหัวชวน' ลุยส.ส. อีกสมัย

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นายชวน หลีกภัย อดีตประธาน

พาณิชย์คลอดมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 2566 รับปีนี้ผลผลิตเพิ่ม 3%

“จุรินทร์” สั่งเดินหน้า “มาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 2566” รับมือผลไม้ที่จะออกสู่ตลาด 6.78 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3% เคาะ 22 มาตรการเชิงรุก ดูแล 4 ด้าน การผลิต การตลาดในประเทศ ต่างประเทศ และด้านกฎหมาย ตั้งเป้าดันราคาผลไม้ดีตลอดฤดูการผลิต

คกก.ผู้สูงอายุแห่งชาติ หนุนเงินกู้ประกอบอาชีพผู้สูงอายุ 5.5 พันราย

‘จุรินทร์’ นั่งหัวโต๊ะ คกก.ผู้สูงอายุแห่งชาติ หนุนเงินกู้ประกอบอาชีพผู้สูงอายุ 5,500 ราย 165ล้านบาท  พร้อม เห็นชอบประกาศสดุดีเกียรติคุณ ‘ราชญ์เกษตรของแผ่นดิน’  ประยงค์  รณรงค์ เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566

‘นิพนธ์’ มั่นใจ ‘จุรินทร์’ คุณสมบัติเหมาะสมนั่งนายกฯ

ขอให้มั่นใจได้ว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านการบริหารกระทรวงต่างๆ มาหลายกระทรวง จนถือเป็นนักบริหารรัฐกิจมืออาชีพและเป็น ส.ส.มาหลายสมัยนั้นจะช่วยนำพาประเทศไปสู่ความเจริญ

พาณิชย์ตรวจสต็อกปุ๋ย พบปริมาณเพียบ ราคาลดลง แนะเกษตรกรรวมกลุ่มกันซื้อปุ๋ยจากโรงงานลดต้นทุนได้

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจโรงงานปุ๋ยเคมี บจ. ไอซีพี เฟอไลเซอร์ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ามีสต็อกปุ๋ยอยู่ในปริมาณที่มาก ทั้งแม่ปุ๋ย ปุ๋ยที่บรรจุกระสอบแล้ว และวัตถุดิบสำหรับผสมปุ๋ยสูตร และโรงงานยังมีการนำเข้าปุ๋ยมาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง พร้อมรองรับการใช้ปุ๋ยในช่วงฤดูเพาะปลูกของเกษตรกร

คนฟังปราศรัยแน่น! ‘จุรินทร์’ มั่นใจกระแสตอบรับ ปชป. ดีขึ้น

พรรคประชาธิปัตย์เดินหน้าพบประชาชนทั่วประเทศ มั่นใจว่ากระแสตอบรับประชาธิปัตย์ดีขึ้นในทุกภาคทั่วประเทศที่ไปและการจัดปราศรัยใหญ่แต่ละที่มีคนมาฟังการปราศรัยจำนวนหลักหมื่นคนขึ้นไปทั้งนั้น