บิ๊กรับเหมาแบ่งเค้กลงตัวประมูลรถไฟฟ้า 'สายสีม่วงใต้’ เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ มูลค่า 8.23 หมื่นล้าน

รฟม. เปิดซองข้อเสนอด้านราคา การจ้างก่อสร้างงานโยธา “รถไฟฟ้าสายสีม่วง” ช่วงเตาปูน–ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มูลค่า 8.23 หมื่นล้าน ผู้รับเหมา’อิตาเลียนฯ-ช.การช่าง-ซิโนไทย-ยูนิค-เนาวรัตน์’แบ่งเค้ก 6 สัญญา เล็งชงบอร์ด รฟม. อนุมัติสั่งจ้างยันเปิดให้บริการในปี 70

2 ก.พ.2565-นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน–ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (1 ก.พ. 2565) คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการเปิดข้อเสนอซองที่ 3 (ด้านราคา) ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน–ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มูลค่าประมาณ 8.23 หมื่นล้านบาท

โดยเชิญผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอซองที่ 2 (ด้านเทคนิค) เข้าร่วม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ คณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม(Integrity Pact) และผู้แทนของผู้ยื่นข้อเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา เข้าร่วมการเปิดซองข้อเสนอซองที่ 3 (ด้านราคา)

ทั้งนี้ ผลการยื่นข้อเสนอซองที่ 3 (ด้านราคา) ดังนี้
สัญญาที่ 1 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงเตาปูน-หอสมุดแห่งชาติ ราคากลาง 19,458,167,648.97 บาท (รวม VAT และค่า Provisional Sum หรือวงเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด)

1.CKST-PL JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิโน–ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)) เสนอราคา 19,433,000,000.00 บาท 2.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) เสนอราคา 19,442,218,452.33 บาท

สัญญาที่ 2 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ–ผ่านฟ้า ราคากลาง 15,896,993,873.98 บาท (รวม VAT และค่า Provisional Sum) 1.CKST-PL JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิโน–ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)) เสนอราคา 15,880,000,000.00 บาท 2.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) เสนอราคา 15,889,202,393.27 บาท
และ 3.บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) เสนอราคา 15,891,000,000.00 บาท

สัญญาที่ 3 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้า–สะพานพุทธ ราคากลาง 15,137,892,295.00 บาท (รวม VAT และค่า Provisional Sum)1.CKST-PL JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิโน–ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)) เสนอราคา 15,118,000,000.00 บาท 2.ITD – NWR MRT JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)) เสนอราคา 15,109,386,314.03 บาท และ2.บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) เสนอราคา 15,132,000,000.00 บาท

สัญญาที่ 4 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงสะพานพุทธ–ดาวคะนอง ราคากลาง 15,012,703,092.65 บาท (รวม VAT และ ค่า Provisional Sum) 1.CKST-PL JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิโน–ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)) เสนอราคา 14,990,000,000.00 บาท 2.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) เสนอราคา 14,990,276,879.20 บาท
และ3.บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) เสนอราคา 14,982,000,000.00 บาท

สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ ช่วงดาวคะนอง–ครุใน อาคารจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) และอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride) ราคากลาง 13,170,589,710.82 บาท (รวม VAT และค่า Provisional Sum) 1.CKST-PL JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิโน–ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)) เสนอราคา 13,159,000,000.00 บาท 2.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) เสนอราคา 13,139,879,547.79 บาท และ3.บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) เสนอราคา 13,161,000,000.00 บาท

สัญญาที่ 6 งานออกแบบและก่อสร้างระบบรางตลอดแนวเส้นทางโครงการ ราคากลาง 3,618,108,580.29  บาท(รวม VAT และค่า Provisional Sum) 1.CKST-PL JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิโน–ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)) เสนอราคา 3,605,000,000.00 บาทและ 2.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) เสนอราคา 3,591,363,980.06 บาท

ทั้งนี้ ข้อเสนอซองที่ 3 (ด้านราคา) ทั้ง 6 สัญญาดังกล่าวข้างต้น เป็นราคาที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ จึงจะเจรจาตกลงราคากับผู้ที่เสนอราคาต่ำที่สุดของแต่ละสัญญา ซึ่งคาดว่าภายใน ก.พ. 2565 จะเจรจาได้ข้อยุติด้านราคา ทั้งนี้ รฟม. จะได้เสนอคณะกรรมการ รฟม. เพื่ออนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างฯ ต่อไป

สําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นโครงการรถไฟฟ้า ที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างนนทบุรี กับกรุงเทพมหานครฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี รวมถึงสมุทรปราการ เข้าด้วยกัน มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตร (กม.) เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กม. 10 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 10 กม. 7 สถานี โดยมีแผนจะเริ่มดําเนินงานก่อสร้างในปี 2565 และเปิดให้บริการในปี 2570

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โจรแสบ ยกเค้าบ้านนักธุรกิจรับเหมา กวาดทรัพย์สินกว่า 40 ล้านบาท

เมื่อเวลา 21.00 น. ของวันที่ 4 พ.ค. พ.ต.ต.ปัญญาพล ศรีเมฆ สารวัตรสอบสวน สภ.เมืองเพชรบุรี รับแจ้งเหตุลักทรัพย์ บ้านเลขที่ 6/9 หมู่ 5 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จึงรายงานไปยัง พ.ต.อ.วันชัย ขาวรัมย์ผกก.สภ.เมืองเพชรบุรี เพื่อรับทราบ

'สุริยะ‘สั่งประเมินความปลอดภัยรถไฟฟ้า’ชมพู-เหลือง‘ทุก 3 เดือน

‘สุริยะ’ สั่ง ’กรมรางฯ-รฟม.’ตรวจสอบสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้า ’ชมพู -เหลือง’หลังเกิดเหตุบ่อยครั้ง กระทบการเดินทางประชาชน-ความมั่นใจด้านปลอดภัย จ่อประเมินผลงานทุก 3 เดือน

'สุริยะ' ไล่บี้ผู้รับเหมาติดสปีด 'ถนนเจ็ดชั่วโคตร' ลุยตรวจเอง 4 มี.ค.

‘สุริยะ’ เรียกผู้รับเหมาเร่ง 'ถนนพระราม 2' ขู่ลงโทษสูงสุดไม่ให้ประมูลงาน ขืนล่าช้าเกินกำหนดปี 68 ลงพื้นที่ตรวจเอง 4 มี.ค.นี้

'เศรษฐา' ยกกรณีก่อสร้างถนนพระราม 2 ฮึ่ม!เชือดผู้รับเหมาทิ้งงาน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง โพสต์ข้อความผ่าน X ว่า โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต้องได้รับการควบคุมการก่อสร้าง

อีกเคส! 'รฟม.' เร่งตรวจสอบเหตุชิ้นส่วนเหล็กงานก่อสร้างสายสีม่วงใต้หล่นทับคนงานเสียชีวิต

รฟม.สั่ง ‘ยูนิค’หยุดงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสีม่วง 7วัน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังเกิดอุบัติเหตุบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ชิ้นส่วนเหล็กร่วงหล่นทับคนงานเสียชีวิต พร้อมกำชับทุกสัญญาต้องคุมเข้มมาตรการความปลอดภัย