ดุสิตโพลชี้คนไทยเครียดพิษเศรษฐกิจหวังรัฐคุมราคาสินค้า - ลดค่าครองชีพ

20 ก.พ. 2565 – สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,148 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่า วิกฤติเศรษฐกิจ ณ วันนี้ ทำให้ประชาชนต้องประหยัดและวางแผนการใช้จ่ายมากขึ้น ร้อยละ 62.76 โดยมองว่ามาตรการต่าง ๆ ของรัฐ เช่น คนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฯลฯ ช่วยลดภาระได้บ้าง ร้อยละ 63.21 วิกฤติเศรษฐกิจส่งผลให้มีความเครียดในระดับมาก ร้อยละ 65.23 สิ่งที่รัฐบาลควรเร่งดำเนินการคือควบคุมราคาสินค้า ลดค่าครองชีพ ร้อยละ 89.90 ปัญหาเศรษฐกิจขณะนี้ทำให้รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ อาจยุบสภา ร้อยละ 78.82 จากข่าว “ยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่” น่าจะเป็นไปได้ ร้อยละ 59.88 หากได้รัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ประชาชนคิดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะดีขึ้น ร้อยละ 52.19
วิกฤติเศรษฐกิจทำให้ประชาชนรู้สึกเครียดมากขึ้น โดยพบมากในกลุ่มอายุ 30 – 39 ปี ที่มีความเครียดสูงกว่ากลุ่มอายุอื่น ๆ รองลงมาคือกลุ่มอายุ 40 – 49 ปี ซึ่งกลุ่มนี้เป็นวัยทำงานเป็นกำลังสำคัญของครอบครัว ถึงแม้จะมีมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่ก็เป็นเพียงการช่วยรักษาระดับการใช้จ่ายในระยะสั้น ๆ เท่านั้น ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ไม่เช่นนั้นประชาชนก็จะยิ่งไม่เชื่อมั่นและนำไปสู่ทางตันของรัฐบาลก็เป็นได้

ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า รองคณบดีฝ่ายบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พิษเศรษฐกิจครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากทุกระดับรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไป จากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เห็นได้ชัดเจนคือประชาชนมีรายได้ลดลง แต่รายจ่ายคงตัว หรือมากขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล ทำให้ประชาชนเกิดความเครียดจนถึงกับคิดสั้นฆ่าตัวตาย ซึ่งมีข่าวอยู่เป็นระยะ สิ่งที่ภาครัฐช่วยได้ คือ ทำอย่างไรให้ประชาชนสามารถดำรงชีพอยู่ได้ อย่างน้อยข้าว ปลา อาหาร ต้องควบคุมราคา ดูแลเรื่องสุขภาพ เมื่อเจ็บป่วยมีระบบสาธารณสุขที่เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

มาตรการการแจกเงินคนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถือได้ว่ามีส่วนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ เมื่อมีผู้ซื้อ ผู้ขายก็มีความต้องการสินค้า เกิดการขนส่ง มีการจ้างงานตามมา โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการหากไม่ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ไม่พ้นที่ประชาชนต้องถูกเลิกจ้างงานเป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องดูแล ปัญหาด้านเศรษฐกิจผูกพันกับรัฐบาลหากไม่เร่งแก้ไข รัฐบาลเองจะอยู่ไม่ได้ในที่สุด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดุสิตโพล ชี้ประชาชนอยากเห็น 'ครูไทย' ทันสมัย ปรับตัวเร็ว ช่วยพลิกโฉมการศึกษาไทย

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ดัชนีครูไทย ปี 2565” เป็นปีที่ 18 สำรวจในกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 3,897 คน ระหว่างวันที่ 16-26 ธันวาคม 2565 พบว่า ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่น “ดัชนีครูไทย” ปี 2565

กรุงไทย คาดการณ์สถานการณ์เงินเฟ้อปี 66 ยังสูง 3.1%

Krungthai COMPASS คาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2566 มีแนวโน้มอยู่ที่ 3.1% ตามราคาพลังงานและราคาสินค้าในหมวดพื้นฐานที่มีแนวโน้มทยอยปรับเพิ่มขึ้น โดยประเมินว่าในช่วงครึ่งปีแรกอัตราเงินเฟ้อจะอยู่สูงกว่ากรอบเป้าหมายและอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ กนง.

จ๊าก! สวนดุสิตโพล เผย 'สรยุทธ' ผู้ทรงอิทธิพลของไทยแห่งปี 2565

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน กรณี “ที่สุดแห่งปี” โดยครอบคลุมทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ