ครม.ตั้ง 'วีระ แข็งกสิการ' โฆษก ศธ.

29 มี.ค.65-นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ที่ประชุมได้แต่งตั้งนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้เป็นโฆษกศธ.ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ซึ่งตนเห็นว่านายวีระมีความรู้ความสามารถที่จะทำหน้าที่งานประชาสัมพันธ์นโยบายการศึกษาด้านต่างๆได้เป็นอย่างดี อีกทั้งนายวีระก็เคยทำหน้าที่ดังกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้นจึงเชื่อว่านโยบายสำคัญด้านการศึกษาจะถูกนำมาเผยแพร่สร้างความรับรู้และความเข้าใจให้แก่สังคมได้

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า นอกจากนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังได้ย้ำเรื่องการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง ที่ประกอบด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ พ.ศ. 2565 – 2569 และถือเป็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนเพราะถือเป็นกำลังหลักของชาติและเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็นรากฐานสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันพัฒนาขับเคลื่อนอย่างรอบด้าน ดังนั้นในส่วนของศธ.จะนำข้อสั่งการของนายกฯมาขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการทำงานต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โฆษกศธ.ย้ำ บทลงโทษนักเรียนมี 4 สถานเท่านั้น กำชับครูห้ามใช้ความรุนแรงเด็ดขาด

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากข่าวที่ครูลงโทษเด็กด้วยวิธีใช้เข็มกลัดทิ่มริมฝีปากเด็ก ป.2 ย

ป.ป.ช. เปิดกรุสมบัติ 'อิทธิพล-ตรีนุช' กรณีพ้นตำแหน่งรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายอิทธิพล คุณปลื้ม กรณีพ้นจากตำแหน่ง รมว.วัฒนธรรม โดยนายอิทธิพล แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 81,162,381 บาท มีหนี้สินทั้งหมด 543,016 บาท

ตอกหน้า! ‘ตรีนุช’ บอกสพฐ.ไฟเขียวยืดหยุ่นชุดลูกเสือ-เนตรนารี ตั้งแต่กลางปี65

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ของกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ ได้มีการยืดหยุ่นการแต่งชุดลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2565 ที่ผ่านมา