'วิษณุ'ชมคุณหญิงกัลยา 3 ปีผลักดันการศึกษาไทยก้าวไกลสู่สากล ลั่นอย่าดูแคลนผู้หญิง 3คน บริหารกระทรวงใหญ่

15 ส.ค.2565-ที่อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) – มีการจัดงานแถลงข่าว ก้าวสู่ปีที่ 4 ครูกัลยา “วางรากฐานการศึกษาไทย สมรรถนะไกลสู่สากล” โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้งกล่าวตอนหนึ่งว่า ตนในฐานะกำกับดูแล ศธ.ได้ติดตามการทำงานของคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) มาโดยตลอดตั้งแต่ปีแรกจนถึงวันนี้ ได้เห็นถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นของคุณหญิงในการทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง ทำหน้าที่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์จนมีผลงานปรากฏเด่นชัดอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะนโยบาย Coding ที่คุณหญิงกัลยาสามารถผลักดันให้ Coding เป็นวาระแห่งชาติจนประสบความสำเร็จ และยังได้ขับเคลื่อนอาชีวะเกษตรด้วยโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งขับเคลื่อนผ่านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) จนเกิดหลักสูตร “ชลกร” รวมถึงนโยบายการศึกษาพิเศษ, การอ่าน เขียน เรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย, โครงการวิทยาศาสตร์พลัง 10, การขับเคลื่อนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในกำกับ, โครงการ Project14, การขับเคลื่อนงานสภาการศึกษา และโครงการ Smart Devices สร้างการศึกษาไทยให้เท่าเทียม ทำให้เชื่อมั่นว่าการ การก้าวสู่ปีที่ 4 จะสามารถเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการปฏิรูปการศึกษาไทยได้อย่างแน่นอน

“รัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญและสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะการขับเคลื่อนในส่วนของนโยบายที่สำคัญที่ริเริ่มโดยคุณหญิงกัลยา ทั้งนโยบาย Coding ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่ามีความสำคัญต่อเยาวชนเป็นอย่างมาก จำเป็นต้องเริ่มเรียนตั้งแต่เด็ก ให้รู้จักคิด วิเคราะห์เป็น สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการเรียนและการทำงานในอนาคต ต้องขอบคุณและเป็นกำลังให้คุณหญิงกัลยาและผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้ไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง และขออวยพรให้ก้าวสู่ปีที่ 8 ทำหน้าที่ผลักดันการศึกษาไทยก้าวไกลสู่สากล ซึ่งทีมของ ศธ.ภายใต้การขับเคลื่อนของรัฐมนตรีว่าการ ศธ.และ รมช.ศธ.ทั้ง 2 ท่าน ก็สามารถทำงานไปด้วยกันได้ ใครอย่าได้ดูถูกดูแคลนว่าเป็นกระทรวงใหญ่ขนาดนี้ผู้หญิง 3 คนจะไปทำอะไรได้ ซึ่งทำอะไรได้ไม่ได้ก็ขอให้ดูที่ผลงาน และส่วนตัวผมเองก็ได้เห็นในกิจกรรมหลายอย่างในหลายพื้นที่ด้วย”รองนายกฯ กล่าว

ด้านคุณหญิงกัลยา กล่าวว่า นับตั้งแต่วันแรกที่ได้ดำรงตำแหน่ง ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบและความท้าทายในการทำหน้าที่ และทราบดีว่านี่คือภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ต้องสร้างเด็กไทยและคนไทยให้มีความพร้อม มีภูมิคุ้มกัน ในการดำรงชีวิตภายใต้ยุคดิจิทัล ที่มีทั้งความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน คลุมเครือ ซึ่งเรียกรวมกันสั้น ๆ ว่า VUCA WORLD ซึ่งตลอด 3 ปีที่ผ่านมา และก้าวสู่ปีที่ 4 นี้ จะยังเดินหน้าขับเคลื่อนใน 5 นโยบายสำคัญให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสู่การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั่นคือ 1.Coding ถือเป็นวาระแห่งซาติ ในการวางรากฐานการปฏิรูปโดยตรงถึงเยาวชนและการพัฒนามนุษย์ 2.การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในกระบวนการการเรียนการสอน ทั้งนี้นอกเหนือจากให้เด็กเก่งทางด้านวิชาการแล้วยังต้องมีสิ่งที่เรียกว่า Art of Life และ Art of Living คือการที่ต้องมีทั้งศิลปะในการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

3.การอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสี่อร่วมสมัย โดยปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนผ่านนวัตกรรมและสื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งจัดทำคลังข้อมูลดิจิทัลเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับครู 4.อาชีวะเกษตรและประมง โดยยกระดับอาชีวะศึกษาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งระบบ พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีเกษตร พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรให้กับเยาวชนและชุมชน รวมถึงได้กำหนดแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญ โดเฉพาะโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำ และความยากจนอย่างยั่งยืน และ 5.นโยบายการศึกษาพิเศษ รวมทั้งเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเท่าเทียม

“ขอขอบพระคุณท่านรองนายกฯ ที่ได้สนับสนุนการทำงานของดิฉันมาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำหน้าที่ในตำแหน่ง รมช.ศธ. นอกจากให้การสนับสนุนแล้ว ท่านยังเป็นแม่แบบที่ดีด้านการศึกษา รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามที่ถือเป็นรากเหง้าของสังคมไทย ท่านถือเป็นกำลังใจที่สำคัญยิ่ง และรู้สึกซาบซึ้งใจที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานงานแถลงข่าวให้กับดิฉันในวันนี้ รวมถึงในวาระสำคัญ ๆ มาโดยตลอด”รมช.ศธ. กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'วิษณุ' โล่ง! รู้ผลคำวินิจฉัยศาลรธน.แล้ว หลังมอนิเตอร์จากออสเตรเลีย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย เพื่อไปประชุมหารือระดับนโยบาย

รัฐบาลยันมี กม.ดูแลกัญชาอยู่ ย้ำหากสูบที่สาธารณะหรือโรงเรียนโดน 'ปรับ-คุก' แน่

รัฐบาลย้ำเตือนกฎหมายควบคุมการใช้กัญชายังมีอยู่ ห้ามสูบทั้งในโรงเรียน-ที่สาธารณะ ชี้ขายให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 2 หมื่นบาท

'โฆษกไทยภักดี' จี้ก.ศึกษาฯ สอบคณบดีม.นเรศวร ชู 3 นิ้ว ร่วมวง 'ก้าวไกล'

'โฆษกไทยภักดี' จี้ ก.ศึกษาฯ รับผิดชอบอนาคตของชาติ สอบ คณบดีม.นเรศวร ชู 3 นิ้ว ร่วมวง ก้าวไกล มีนักศึกษาเข้าร่วม ชี้ก.ศึกษาฯทำหน้าที่สร้างคนมาช่วยชาติ ไม่ใช่สร้างคนมาชังชาติเช่นทุกวันนี้

เตรียมนำประกาศกกต.ลงราชกิจจาฯ 'วิษณุ' เตือนรมต.สวมหมวกสองใบ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศไทม์ไลน์การเลือกตั้ง ถือว่าเร็วหรือ