ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

13 ก.ย.2565- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก มรภ.เขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560-2562 ตั้งแต่วันที่ 1 – 13 ก.ย. ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มรภ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา จาก มรภ.เขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน กว่า 50,000 คน

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มรภ. ภาคกลาง เสร็จสิ้นลงด้วยดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานติดต่อกันถึง 13 วัน โดยมีตน และปลัด อว. เฝ้ารับ – ส่งเสด็จฯ และช่วยอำนวยการอยู่ตลอดทุกวัน ขอขอบคุณ มรภ.เขตภาคกลางที่ร่วมมือร่วมใจทำงานจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และด้วยตั้งใจว่าเป็นการถวายงานแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะ มรภ.นครปฐม ซึ่งเป็นเจ้าภาพได้ทำงานนี้อย่างสุดความสามารถ

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับ มรภ.ทั่วประเทศ ที่รับผิดชอบผลิตบัณฑิตได้ถึง 40-50% ของบัณฑิตทั้งประเทศในแต่ละปี ตนในฐานะ รมว.อว. ก็ตระหนักถึงความสำคัญของ มรภ. เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นกลไกหลักของการพัฒนาท้องที่และท้องถิ่น ขอให้กำลังใจ มรภ.ทั่วประเทศในการทำงานเพื่อประเทศชาติและเพื่อสังคมไทยต่อไป” รมว.อว.กล่าว

ทั้งนี้ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในลำดับต่อไป จะจัดสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก มรภ.ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 17-26 ก.ย.ที่ มรภ.สกลนคร

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้พิพากษา-ตุลาการ เฝ้าฯ ถวายสัตย์

25 พ.ย.2565 - เวลา 19.45 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้

ในหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าฯ

20 พ.ย.2565 เวลา 20.29 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตเฮลเลนิกประจำไทยเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา

20 พ.ย.2565 - เวลา 20.05 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายนิโคเลาส์  ไคเมนาคิส (Mr. Nicolaos  Kaimenakis