'ตรีนุช' ลงนามตั้ง 'ศิริเดช' ประธานกมว.คนใหม่

7 ต.ค.2565- น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ได้หมดวาระลงไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้น ขณะนี้ตนได้เซ็นลงนามแต่งตั้งรศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) แล้ว เนื่องจากรศ.ดร.ศิริเดชมีความเหมาะสมและมีความเข้าใจเนื้องานวิชาชีพครู เพราะทำงานด้านครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์มาก่อนอยู่แล้ว อีกทั้งจะได้สานต่อการทำงานร่วมกับผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา คนใหม่ โดยขณะนี้การศึกษามีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และเราจะทำอย่างไรให้มาตรฐานวิชาชีพครูมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการทดสอบเพื่อขอใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู ที่จะดำเนินการอย่างไรให้การทดสอบดังกล่าวมีกลไกตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันจะต้องทำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินงานด้านวิชาชีพครูให้มากขึ้นด้วย ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยเฉพาะกับครูรุ่นใหม่

ต่อข้อถามว่ามีเสียงสะท้อนจากหลายฝ่ายมองว่าผู้บริหารของคุรุสภาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาหลายสมัยแล้ว ทั้งที่เนื้องานของคุรุสภาคืองานด้านสภาครู แต่กลายเป็นเหมือนทำงานให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)ว่า ตนไม่อยากให้คิดเช่นนั้น เพราะทั้งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และอว.ก็ต้องทำงานด้านการศึกษาที่ต้องเชื่อมโยงกันทั้งการผลิตครูและการพัฒนาครูอยู่แล้ว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง