'กรมอนามัย'เล็งกำหนด อาคารสูงมีต้องมี'ห้องปลอดฝุ่น' หลังพบปชช.สัมผัสมลพิษอาคารสูงถึง60%

15พ.ย.2565- นพ. อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในงานเสวนา เรื่อง “คุณภาพอากาศในอาคาร เรื่องที่ที่คนไทยต้องรู้ และทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพอากาศในอาคารของประเทศไทย” ในการประชุม Healthy Air Forum 2022 ณ โรงแรม Grand Center Point Terminal 21 กรุงเทพมหานคร ว่า ปัจจุบันมลพิษทางอากาศทั้งในอาคารและในบรรยากาศ เกิดจากการเติบโตของเมือง กิจกรรมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือการเผาในที่โล่ง ทำให้มลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น และส่งผลต่อคุณภาพทางอากาศในอาคารด้วย ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ภายในอาคารปิดมากกว่า 20 ชั่วโมงต่อวัน หากมีการจัดการอากาศในอาคารที่ไม่ดี อาจเกิดการสะสมสารมลพิษและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้

จากผลการสำรวจของกรมอนามัย ปี 2563 พบว่า ผู้ที่อยู่ในครัวเรือนมีอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศในครัวเรือน ได้แก่ อาการปวดหัว ไมเกรน ร้อยละ 20.5 ระคายเคืองตา ร้อยละ 19.7 และผื่นคันตามผิวหนัง ร้อยละ 18.8

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานและส่งเสริมให้เกิดการจัดการคุณภาพอากาศในอาคารที่ดีและคุ้มครองสุขภาพประชาชน 2 มาตรการ คือ 1) มาตรการด้านนโยบายและมาตรฐาน โดยพัฒนาค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคาร เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ทางวิชาการในการเฝ้าระวัง กำกับดูแลคุณภาพอากาศภายในอาคาร และเป็นแนวทางให้เจ้าของอาคารใช้ประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม 
และ 2) ผลักดันมาตรการในการจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น การจัดทำ “ห้องปลอดฝุ่น” ซึ่งปัจจุบัน กรมอนามัยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนให้เกิดห้องปลอดฝุ่นในสถานบริการสาธารณสุขและศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ที่มีฝุ่นสูง เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้อยู่ในอาคารที่มีอากาศสะอาด รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ประชาชน แจ้งเตือนให้ทราบถึงความเสี่ยง ป้องกันและจัดการความเสี่ยงได้อย่างอย่างเหมาะสม

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มลพิษยังวิกฤติ กรุงนิวเดลีสั่งปิดโรงเรียนไม่มีกำหนด

กรุงนิวเดลีของอินเดียสั่งปิดสถานศึกษาอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากมลพิษอยู่ในระดับอันตราย พร้อมออกมาตรการห้ามรถบรรทุกวิ่ง และขอให้ราชการและเอกชนครึ่งหนึ่งทำงานจากบ้าน

มลพิษปกคลุมนิวเดลี ศาลสั่งปชช.หลายล้านทำงานจากบ้าน

คณะผู้พิพากษาศาลสูงสุดของอินเดียมีคำสั่งให้ปิดสำนักงานในเมืองหลวงและเมืองปริมณฑลตั้งแต่วันจันทร์เนื่องจากมลพิษทางอากาศ โดยให้ผู้คนหลายล้านคนทำงานจากบ้านแทน