อว. ยันมติกกอ.ถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการคณาจารย์ ม.พิษณุโลก เป็นไปตามระเบียบทุกอย่าง และมีการตั้งกก.ตรวจสอบเป็นรายบุคคล

16ธ.ค.2564-ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) มีมติมีให้ถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (รศ.) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จำนวน 51 ท่าน แต่มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้มีหนังสือแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยฯ ยืนยันกลับมายังกกอ.ว่า การดำเนินการแต่งตั้งคณาจารย์มหาวิทยาลัยทั้ง 13 ราย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ กกอ.กำหนดแล้ว แต่ทางปรากฎว่างคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กลับยืนยันว่า กระบวนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพิษณุโลกทั้ง 51 ราย ไม่เป็นไปตามระเบียบ กกอ. ทำให้มหาวิทยาลัยพิษณุโลก และคณาจารย์ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง และเกียรติคุณเป็นอย่างมาก และยืนยันจะเดินหน้าฟ้องกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และยังฟ้องสำนักข่าวแห่งหนึ่งที่นำข้อมูลมาเผยแพร่ ทั้งคดีเพ่งและคดีอาญาให้ถึงที่สุดนั้น

นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เลขาฯ รมว.อว.) ในฐานะโฆษก อว. กล่าวว่า เรื่องดังกล่าว ทาง กกอ.ดำเนินการไปตามกระบวนการและตรงตามระเบียบทุกอย่างแน่นอน ตนมั่นใจ ส่วนในกรณีที่มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จะมีความเห็นที่แตกต่างออกไป และดำเนินการฟ้องดำเนินคดีก็เป็นสิทธิที่สามารถทำได้ตามกรอบของกฎหมาย โดยในส่วนของ อว.ก็คงต้องว่ากันไปตามกฎหมายเช่นกัน หากมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น

ด้านนายศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. กล่าวว่า เรื่องดังกล่าว กกอ.ดำเนินการอย่างละเอียดและถี่ถ้วน พร้อมทั้งมีเอกสารอย่างครบถ้วน เพราะ เราได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงเป็นรายบุคคล ซึ่งได้พบว่า แต่ละบุคคลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วว. ส่งมอบผลการวิจัย สารสกัดจากดอกบัวแดง ให้มูลนิธิณภาฯ

รศ.พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศ.

'ศธ. -อว.'ประสานเสียงตอบปัญหางบฯได้ทุกข้อ

 "ตรีนุช"ชี้ต้องจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์โควิด และฟื้นฟูภาวะถดถอยของนักเรียน "ดวงฤทธิ์" ยันบุคลากรของอว.มีภารกิจเชื่อมโยงกับชุมชนไม่ได้สอนหนังสืออย่างเดียว  การพิจารณาควรลงลึกรายละเอียด ไม่ใช่พูดแต่ในภาพใหญ่

'รวมไทยสร้างชาติ' เปลี่ยนสถานที่จัดประชุมใหญ่ 31 มี.ค. เลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

จากกระแสข่าวพรรคเตรียมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 65 ในวันที่ 31 มี.ค.ที่สโมสรราชพฤกษ์ ล่าสุด ได้เปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมไปเป็นที่หอประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา เริ่มเวลา 09.00 น.เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เลือกตั้งคณะกรรมการสรรหา