คุรุสภาตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบออก'ตั๋วครู' ประชุมนัดแรกมี.ค.นี้

“ประวิต”เผยคุรุสภา เตรียมตั้ง คณะทำงานพัฒนาระบบการออก “ตั๋วครู”ระดมนักวิชาการ ผู้ประกอบวิชาชีพ กลุ่มสถาบันผลิตครู ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงพิจารณา การสอบวิชาเอกว่าควรสอบหรือไมควรสอบด้วย คาด ประชุมนัดแรก มี.ค.นี้และเร่งให้เสร็จภายในปีนี้

นายประวิต เอราวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ ก.ค.ศ.) ในฐานะรักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการคุรุสภาที่มีนางสาวตรีนุชเทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน ได้มีมติให้คุรุสภาพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตฯ และการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะมีการทดสอบความรู้วิชาเอก นั้น เร็วๆ นี้ ตนเตรียมที่จะตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยกรรมการจะมาจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ ผู้ประกอบวิชาชีพ กลุ่มสถาบันผลิตครู เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงนำเรื่องการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ไปเทียบเคียงกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของวิชาชีพอื่นๆ ด้วยว่า แต่ละสภาวิชาชีพมีการปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างไร และของวิชาชีพครูความเหมาะสมจะอยู่ในจุดใด ซึ่งคาดว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 นี้

“ส่วนประเด็นที่มีการมองว่า ไม่ควรยกเลิกการสอบวิชาเอก เพราะกลุ่มนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 ปี กลุ่มแรกยังไม่ได้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ นั้น ผมมองว่าเรื่องคงต้องเป็นหน้าที่ของคณะทำงานชุดนี้ ที่จะต้องวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในทุกๆ ด้าน และทุกๆ มิติ โดยจะมีการนำผลการสอบจัดสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นี้มีวิเคราะห์ร่วมกันด้วย ทั้งนี้ผมคาดว่าจะมีการประชุมคณะทำงานครั้งแรกในต้นเดือนมีนาคมนี้”รักษาการเลขาฯ คุรุสภา กล่าว

เพิ่มเพื่อน