เตือน กทม.-ปริมณฑล เจอฝุ่นพิษที่สูงขึ้น 25-26 ธ.ค.นี้

ศกพ.คาดการณ์ฝุ่น PM2.5  กทม.-ปริมณฑล จะสูงต่อเนื่อง และจะลดลงในวันที่ 27-31 ธ.ค. ขอความร่วมมือหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น งดเผาที่โล่งเด็ดขาด

24 ธ.ค.2564 – ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ 07:00 น. พบว่า ปริมาณ PM2.5 เกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.พิษณุโลก จ.สระบุรี จ.ราชบุรี และ จ.ชลบุรี โดยภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 22 – 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 18 – 45 มคก./ลบ.ม.ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 39 – 67 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 28 – 57 มคก./ลบ.ม. ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 9 – 30 มคก./ลบ.ม. 

สำหรับกรุงเทพมหานคร โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ตรวจวัดได้ 39 – 96 มคก./ลบ.ม. เกินค่ามาตรฐาน  46 เขต และไม่เกินค่ามาตรฐาน  4 เขต ได้แก่ เขตจตุจักร เขตสะพานสูง เขตลาดพร้าว  และเขตหนองจอก ในพื้นที่ปริมณฑลที่เกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ สมุทรปราการ(อ.เมือง อ.พระประแดง) สมุทรสาคร(อ.เมือง และ อ.กระทุ่มแบน) นครปฐม (อ.เมืองนครปฐม)
ประชาชนควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง)ได้แก่ เขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม และสมุทรปราการ (อ.เมือง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

ทั้งนี้ ศูนย์แบบจำลองคุณภาพอากาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ  กรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 1 วันข้างหน้า  คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และคาดการณ์ 7 วันข้างหน้า นั้น สถานการณ์จะมีแนวโน้มที่ฝุ่นละอองจะมีระดับที่สูงขึ้น ในช่วงวันที่ 25-26 ธันวาคม เนื่องจากสภาพอากาศที่ปิด/นิ่ง และสภาวะลมอ่อน โดยจะมีแนวโน้มที่ระดับฝุ่นละอองลดลงในวันที่ 27-31 ธันวาคม เนื่องจากสภาพอากาศที่เปิดมากขึ้น ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังแรงขึ้น  ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งอย่างเด็ดขาด เพิ่มความเข้มงวดควบคุมแหล่งกำเนิด หยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สวนอากาศสะอาดเคลื่อนที่ นวัตกรรมลดฝุ่นพิษ

ในวันที่ค่าฝุ่น PM2.5 เป็นภัยต่อสุขภาพ ประชาชนจะได้รับคำเตือนให้ลดกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีส้ม แต่ถ้าขั้นวิกฤตระดับสีแดงให้งดกิจกรรมกลางแจ้ง ไม่สามารถไปพักผ่อนหย่อนใจในสวนสาธารณะที่เป็นพื้นที่จุดเสี่ยง  จากปัญหาฝุ่นพิษจุดประกายให้เกิดโครงการ

ถอดบทเรียนวิกฤตฝุ่นพิษ จุดเปลี่ยนที่รอคอย

ปลายฝนต้นหนาวประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝุ่น หลายพื้นที่ในประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และภาคเหนือ เผชิญปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สำหรับ 8 จังหวัดภาคเหนือเป็นฤดูไฟป่าและหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อ

เช็กเลย! ค่าฝุ่น PM2.5 รายพื้นที่ทั่วกรุง เกินมาตรฐาน 10 พื้นที่

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร สรุปผลการตรวจวัด PM2.5 เวลา 05.00 - 07.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด) ตรวจวัดได้ 14.6 - 52.0 ไมโครกรัม (มคก.) / ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)

เช็กเลย! ค่าฝุ่น PM2.5 ใน กทม. เกินมาตรฐาน 34 พื้นที่

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานผลการตรวจวัดฝุ่น PM2.5 เวลา 05.00 - 07.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด) ว่า ตรวจวัดได้ 23.8 - 54.1 ไมโครกรัม (มคก.) / ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)

ถอดบทเรียนแก้ PM2.5 เอลนีโยเพิ่มฝุ่นปี 67

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ปี 2567  มีนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมคาดว่า คนในพื้นที่กรุงเทพฯ และพื้นที่ภาคเหนือของไทย จะเผชิญสภาพอากาศเลวร้าย มีหมอกควันฝุ่นพิษปกคลุมรุนแรงมากขึ้น ผลกระทบจากปรากฎการณ์เอลนีโญ ซึ่งจะทำให้ฝนน้อย