ศาลยุติธรรม เชิญชวนแสดงความเห็น คุณสมบัติผู้ผ่านสอบข้อเขียนเป็น ผช.ผู้พิพากษา

30 มี.ค.2565 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมได้ลงนาม ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งข้าราชการตุลาการ ของผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7(2) (ข) แห่งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครทดสอบความรู้ หรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2564

สำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการกลั่นกรองคุณสมบัติ หรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งข้าราชการตุลาการ ประวัติบุคคล และความประพฤติของผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2564 อีกครั้ง ก่อนบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ

โดยให้บุคคลทั่วไปให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือความเหมาะสม ในการดำรงตำแหน่งข้าราชการตุลาการของผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนดังกล่าว ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นมีหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือแสดงความคิดเห็น ผ่านทาง QR Code หรือ [email protected] ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป เพื่อเสนอ คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและคณะทำงานกลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ผ่านการสอบ ข้อเขียน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นระบุชื่อ นามสกุล และที่อยู่จริงที่สามารถติดต่อได้

โดยสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ผ่านทดสอบความรู้ข้อเขียนได้ตามลิงค์ข้างล่างดังต่อไปนี้

https://ojc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/1207/iid/284907

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ยิ่งยง' เปิดใจเรื่องคดีความจบลงด้วยดี ได้รับความยุติธรรมจากศาลแล้ว

นักร้องชื่อดัง ยิ่งยง ยอดบัวงาม เผยเรื่องคดีโฆษณาถั่งเช่าเมื่อหลายปีก่อนว่าจบลงด้วยดี และได้รับความยุติธรรมจากศาลเรียบร้อยแล้ว ในรายการคุยแซ่บShow ทางช่องOne31

เปิดหนังสือ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ส่งถึง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา แจงเพิกถอนหมายจับ ส.ว.คนดัง

นายอรรถการ ฟูเจริญ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ได้ทำหนังสือบันทึกข้อความ ถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ชี้เเจงการเพิกถอนหมายจับ สมาชิกวุฒิสภาคนดังความว่า

'หมอปลา' ยอมแล้ว! นัดขอขมา 'พระเทพวรมุนี' ต่อหน้าสื่อ 46 สำนัก

จากกรณีนายอนันต์ชัย ไชยเดช แม่ทัพทนายกองทัพธรรม พร้อมนายเอื้อ มูลสิงห์ ทนายกองทัพธรรมจังหวัดนครพนม/ไวยาวัจกร วัดพระธาตุพนม รับมอบหมายจากพระเทพวรมนุนี