'ส.ว.สมชาย' ตั้งคำถามถึงนายกฯ กัญชาเสรีเวลานี้กำลังทำลายสิ่งที่ท่านเคยสร้างมาหรือไม่

สมชาย แสวงการ

ไม่สามารถควบคุมการเสพกัญชาเสรีได้เลย เช่นมาตรการค่าปรับจากควันในที่สาธารณะ 25,000 บาท ก็สูบในบ้านในร้านที่อนุญาตก็จับไม่ได้ ยังไม่รวมการขนย้ายการขายเสรี ที่ทำกันแบบไม่สนใจกฎหมาย หรือมาตรการห้ามขับขี่รถสาธารณะ ไม่ได้ห้ามขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคล หรือไม่มีกฎหมายห้ามคนเสพกัญชาแล้วออกไปสร้างปัญหาในสังคม

14 มิ.ย.2565 – นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า วันนี้ได้หารือประธานวุฒิสภาไปยังนายกรัฐมนตรีว่ากัญชาเสรี เวลานี้กำลังทำลายสิ่งที่ท่านนายกเคยสร้างมา หรือไม่ เพราะเกิดปัญหาสูญญากาศจากการปลดล้อคกัญชา 7 ข้อ และมีข้อเสนอแก้ไขที่เป็นรูปธรรม 5 ข้อไปยังนายกรัฐมนตรี ดังนี้

1) ดอกช่อกัญชา ซึ่งมีสารthcอยู่มากโดยธรรมชาติ สูง2-10%หรือ5-20% ไม่มีหรอกครับที่ค่าthc 0.2% เพราะ
เมื่อสกัดเข้มข้นแล้วยังต้องมาทำเจือจางให้เหลือ0.2%

2)ขณะนี้ทั่วประเทศไม่มีlabตรวจthc เพราะเครื่องมืออุปกรณ์มูลค่า3-5ล้านบาท ค่าตรวจครั้งละ5000บาท ชาวบ้านที่ไหนจะมีเงินไปตรวจครับ

3)มีขบวนการค้ากัญชาเตรียมการไว้แล้ว ในประเทศเพื่อนบ้าน ปลูกและขนเป็นหมื่นเป็นแสนไร่ ข้ามชายแดนรอบประเทศ ถ้าไม่เชื่อนายกให้ ปปส หน่วยข่าวกรองทางทหารศรภ สมช สำนักข่าวกรอง ตำรวจสันติบาล แต่ละหน่วยแยกรายงานละเอียด ตรงต่อนายกรัฐมนตรีดูครับ ว่า ใครขนกัญชาแบบต้น แบบอัดแท่ง หรือน้ำมันกัญชากันแบบโจ๋งครึ่มทั้งเปิดเผยและปกปิดบ้าง

4)มาตรการที่เพิ่งออกมาระหว่างสูญญากาศหลุมดำ อ่อน มากๆครับ ไม่สามารถควบคุมการเสพกัญชาเสรีได้เลย เช่นมาตรการค่าปรับจากควันในที่สาธารณะ 25,000 บาท ก็สูบในบ้านในร้านที่อนุญาตก็จับไม่ได้ ยังไม่รวมการขนย้ายการขายเสรี ที่ทำกันแบบไม่สนใจกฎหมาย หรือมาตรการห้ามขับขี่รถสาธารณะ ไม่ได้ห้ามขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคล หรือไม่มีกฎหมายห้ามคนเสพกัญชาแล้วออกไปสร้างปัญหาในสังคม

5)ประเทศไทยละเมิด อนุสัญญาระหว่างประเทศ ” ( SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS , 1961 )
และสำหรับสารสำคัญ TETRAHYDRO – CANNABINOL ( THC ) ยังเป็นวัตถุออกฤทธิ์ตาม “ อนุสัญญาระหว่างประเทศ ” ( CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ) จึงจำเป็นอย่างยิ่ง !!!!!!!!!! ที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุม ไม่ให้มีการใช้ไปในทางที่ผิดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่ “ อนุสัญญาระหว่างประเทศ ” ได้กำหนดไว้

6) บ้านเรามีปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอยู่แล้ว ยิ่งไม่มีกฎหมายยิ่งไปกันใหญ่ เราห้ามเรื่องสารสกัดจากใบและช่อดอก แต่เราอนุญาตให้ปลูกต้นได้ หน่วยงานต้องหากลไกว่าการปลูกต้นย่อมได้ใบและช่อดอก จะควบคุมอย่างไรให้นำใบมารับประทานได้ แต่ไม่ให้ทำสารสกัดออกมา

@ถ้าควบคุมให้ปลูกต้นในจำนวนที่อนุญาตได้จริง จำนวนใบกับช่อดอกน่าจะไม่สามารถสกัดได้ตามปริมาณที่กำหนด

7)นายกต้องรับฟังข้อกังวลของอายุรแพทย์ กุมารแพทย์ จิตแพทย์ และฟังสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศ กัญชง กัญชา ไม่ว่าจะเป็น เมล็ดกัญชง กัญชา น้ำมันจากเมล็ดกัญชง กัญชา โปรตีนจากเมล็ดและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง กัญชา ถือเป็นฮารอม (สิ่งต้องห้าม) ฐานเดียวกับการดื่มสุราด่วน ย้ำ ว่า อย่าฟังแต่แพทย์การเมืองซึ่งวันนี้ต้องถามหาจรรยาบรรณ ว่า ยังมีอยู่มั้ย
…………………………………………………………………………………………………………
@ ส่วนแนวทางแก้ไขที่ทำได้เร็วที่สุดระหว่างสูญญากาศนี้ รัฐบาลหรือกระทรางสาธารณสุขหรือคณะกรรมการยาเสพติดหรือปปส หรือสตช ต้องร่วมกันทบทวน จะออกระเบียบคำสั่งหรือกฎใดๆมากำกับดูแลมิให้เป็นการปลูก ขนย้าย เสพกัญชาเสรีแบบที่เกิดช่องว่างเวลานี้ได้บ้างครับ

@ข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมให้นายกรัฐมนตรีสั่งการในครมหรือมีมติครมในวันนี้เพื่อแก้ไขปิดจุดอ่อนอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้ครับ

1)วันนี้ควรมีมติคณะรัฐมนตรี ใดๆ ในการห้ามใช้เสพ สูบ ปรุง หรือด้วยวิธีอื่นใด ห้ามเฉพาะช่อดอกกัญชามาใช้ในทางสันทนาการทุกกรณี เว้นแต่เพื่อการปรุงยาทางการแพทย์ปัจจุบันและแพทย์แผนไทย หรือเพื่อสกัดน้ำมันกัญชาที่ต้องเจือจางทันทีให้สารthc ที่มีอยู่สูงในดอกช่อกัญชา2-10%หรือ5-20%โดยธรรมชาติ ให้เจือจางเหลือแค่ไม่เกิน0.2%ทันที

2)ออกพระราชกำหนดขึ้นควบคุมการใช้ดอกช่อกัญชาตามข้อเสนอ1และมีมาตรการควบคุมการปลูก ขนย้าย นำเข้า ส่งออก ดอกช่อกัญชา ซึ่งมีสารthcอยู่มากโดยธรรมชาติ สูง2-10%หรือ5-20% แล้วแต่สายพันธุ์ เพราะกว่าพรบ จะผ่านสภาผู้แทนราษฎร ผ่านวุฒิสภา ที่เชื่อว่าจะแก้ไขแน่นอน และต้องตั้งกมธ ร่วม จะเกิดช่องว่างช่องโหว่ ไปอีกประมาณ1ปี ทั้งๆที่ควรเสนอพรบนี้มาตั้งแต่ต้น เพราะพรบกัญชามารักษาโรค สภาอนุมัติเมื่อ25ธค2561 ประกาศใช้2562 มีบทเฉพาะกาลให้เตรียมตัว และมาแก้ไขพรบประมวลยาเสพติดปลดล้อคตามมาอีก3ปี ทำไมเพิ่งมาส่งพรบเข้าสภาวันที่8 มิย ซึ่งวันที่9ปลดล้อค ตุกติกtechnical law เหมือนกับคดีหมดอายุความออกโฉนดบุกรุกป่าเขาใหญ่
ผลร้ายที่ตามมาจะมากมายเหลือคณานับ การเข้าถึงผู้เสพหน้าใหม่ ของเด็กเยาวชน ขบวนการยาเสพติดและกลุ่มนายทุนค้ากัญชาเสรี ได้ประโยชน์จากเงินใต้ดินหลายหมื่นล้าน แต่ส่งผลเสียระยะยาว

3) ให้กระทรวงสาธารณสุขหรือมติครม ออกประกาศหรือระเบียบแยกการใช้กัญชาเป็น 3 ประเภทคือ1 กัญชาครัวเรือน 2กัญชาการค้า3กัญชาการแพทย์ ที่สำคัญกลุ่มกัญชาการค้าควรมี regulation เช่นในการผสมก๋วยเตี๋ยว คุกกี้ เครื่องดื่ม ต้องขออนุญาตและ มีการตรวจสอบปริมาณ thc ตามกฎหมาย ทุกครั้ง แต่มีปัญหาว่า จะทำอย่างไร ตรวจครั้งละ5000บาท และlab3-5ล้าน ยังไม่เพียงพอ

4) มาตรการกำกับห้วงนี้ท่านนายกในฐานะประธานคณะกรรมการตำรวจ ต้องสั่งการให้ตำรวจตรวจสอบเส้นทางขนย้าย การจำหน่ายกัญชาชนิดสามารถสูบได้ ซึ่งตอนนี้มีวางขายทางอินเตอร์เน็ตทั้งใน shopee Facebook และทวิตเตอร์ เป็นต้น แม้เวลานี้ไม่มีกฎหมายบังคับ เพราะกัญชาไม่เป็นยาเสพติดประเภท5แล้ว สตช จะต้องไปตรวจดูมาตรการทางกฎหมายอื่นถ้าผิดกฎหมายอื่นให้จับแล้วออกข่าว เพื่อป้องปรามให่คนเกรงไม่กล้าออกขายแบบเสรี

5) จัดทุนวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยในการศึกษาวิจัยผลกระทบเชิงนโยบายในแง่ความคุ้มทุนเพื่อ นำผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาชั่งน้ำหนักกับผลเสียทางสังคม

@ย้ำ งานวิจัยนี้ไม่ควรมอบให้กระทรวงสาธารณสุขธรรม เพราะเป็นเจ้าของเรื่องจะมีอคติในการแปลผล ควรให้กระทรวงอุดม หรือกระทรวงพัฒนาสังคมทำ เร่งสรุปเสนอ

@สุดท้าย ท่านนายกรัฐมนตรี ผู้นำฝ่ายบริหาร ที่ประชาชนฝากความหวัง ควรเร่งสั่งการแก้ไขอย่าปล่อยให้เกิดหลุมดำหรือสูญญากาศเสรีกัญชาประเทศเดียวในโลก จะทำให้ภาพพจน์ประเทศไทยเสียหาย กลายเป็น HUB แดนสวรรค์กัญชาของโลกในวันนี้เลย

@ผมยืนยัน ว่า สนับสนุนกัญชาทางการแพทย์และคัดค้านกัญชาเสรีสันทนาการที่ไร้การควบคุมกำกับดูแล ไร้ความรับผิดชอบต่อสังคมครับ

สมชาย แสวงการ

สมาชิกวุฒิสภา อดีตสนช.ผู้เสนอกฎหมายและประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาวิสามัญแก้ไขพรบยาเสพติดให้นำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ เมื่อพศ2562

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'นายกฯ' ให้กำลังใจประชาชนประสบอุทกภัยพายุ 'มู่หลาน' สั่ง จนท. เร่งช่วยเหลือ

“นายกฯ” ห่วงใยฝากกำลังใจถึงพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จากอิทธิพล “มู่หลาน” 11 จังหวัด กำชับจังหวัด-หน่วยทหาร-ท้องถิ่น เร่งเข้าสำรวจความเสียหายหลังน้ำลด ขณะที่ “มท.1” เดินหน้าแก้ปัญหารวดเร็ว ปภ. จังหวัดเข้าช่วยเหลือน้ำท่วมเชียงราย-น่านแล้ว

ประหลาด! 'ส.ว.เสรี' รับจำเป็นต้องให้สภาล่ม หวังล้มสูตรหาร 500 ปัดรับใบสั่ง 'บิ๊กป้อม'

นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภา ในวันที่ 15 ส.ค. ที่จะครบกำหนด 180 วัน ต้องพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

สว.สมชาย ชี้พระราชทานอภัยโทษรอบนี้ ไร้ชื่อนักโทษบิ๊กเนม ปรับเกณฑ์ใหม่เพียบ

นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

'ศุภชัย' แนะ 'ชัชชาติ' ไลฟ์สดวิ่งผ่านถนนข้าวสาร ได้กลิ่นกัญชา ควรแจ้งตร.ดำเนินคดี

นายศุภชัย ใจสมุทร ประธาน กมธ.วิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ระบุว่า ขอบคุณความห่วงใยจากผู้ว่าฯ กทม. แต่มีข้อเสนอคือ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสูบ เรื่องให้กัญชา

2 ประธานสภาผู้ยิ่งใหญ่! จาก 'ชวน หลีกภัย' ถึง 'พึ่ง ศรีจันทร์'

นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ปฏิบัติหน้าที่จนโอกาสสุดท้าย จากนายชวน หลีกภัยถึงนายพึ่ง ศรีจันทร์ 2 ประธานสภาผู้ยิ่งใหญ่