กกต.เดินหน้าหารือแนวทางสร้างพลเมืองคุณภาพ

กกต.ถกประสานความร่วมมือ 3 หน่วยงาน เสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพเข้าใจการปกครอง พร้อมขับเคลื่อนอย่างจริงจัง

22 มิ.ย.2565 - ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)​ โดยสำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง สำนักงาน กกต.ได้จัดประชุมประสานความร่วมมือในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการบูรณาการทำงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ Big Rock ที่ 1 หน่วยงานความร่วมมือ ประกอบด้วย คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ และสถาบันพระปกเกล้า โดยมีนายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจำนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต.เป็นประธานในพิธี นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการ กกต. ร่วมประชุม และมีนายปกรณ์ ปรียากร ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา และคณะ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงาน กกต.เข้าร่วมประชุม

โดยการประชุมครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการบูรณาการการทำงานร่วมกันตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ ภายใต้กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้แก่ การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง ให้แก่เด็ก เยาวชนนักเรียน นิสิต นักศึกษา การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยกำหนดแนวทางการประสานความร่วมมือในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

นายสยุมพร กล่าวว่า เรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างพลเมืองคุณภาพ ซึ่งทางสำนักงาน กกต.ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2550 เพียงแต่ว่าเราเริ่มดำเนินการและขับเคลื่อนอย่างจริงจังต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นภายใต้การทำงานของ กกต.ชุดปัจจุบันตั้งแต่ปี 2561เป็นต้นมา และมีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะขับเคลื่อนเรื่องนี้จริงจังและต่อเนื่อง เพราะเนื่องจากว่าเป็นภารกิจในอำนาจหน้าที่ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560 ได้กำหนดให้ กกต.มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา และองค์กรเอกชนได้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'พรรคเทิดไท'​ สุดคึกขยับต่อเนื่อง 'แรมโบ้'​ขอบคุณ 'ปชช.-เปลวสีเงิน' ให้ความสนใจ

'เทิดไท'​ คึกคัก 'แรมโบ้'​ เสกสกล เผยรอกกต.เคาะจดจัดตั้ง ทีมงานขยับต่อเนื่องระดมอดีตคนเสื้อแดงเป็นสมาชิกพรรค ลั่นสู้ตามกติกาทุกรูปแบบ อยู่ที่ประชาชนตัดสินใจ พร้อมขอบคุณสื่อ-ป๋าเปลว ที่สนใจนำเสนอเรื่องราวของพรรคเทิดไท

ประธาน กกต. รอสอบปนวาระนายกฯ 8 ปี หากมีเหตุต้องสิ้นสุด ชงศาลรธน.ตีความ

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวกรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

'นพ.ระวี' แฉซ้ำผู้ใหญ่สั่งให้ ส.ส.กลับบ้านไม่ต้องประชุมสภา!

หมอระวีแฉซ้ำ ส.ส. อ้างทำตามใบสั่งผู้ใหญ่ไล่กลับบ้าน ทำใจหาร 500 จะแท้งก็ให้แท้งตามกระบวนการ ชี้หากเบรกไม่ให้ประชุมร่วม ชวนต้องตอบคำถามสังคม

'หมอระวี' แฉ 2 พรรคใหญ่สั่ง ส.ส.กลับบ้านหวังล้ม กม.กลับไปหาร 100

'หมอระวี' แฉ 2 พรรคใหญ่สั่ง ส.ส.กลับบ้านจนสภาล่ม หวังลาก กม.ลูกพ้นกรอบให้กลับไปหาร 100 จี้ชวนทำตามสัญญาเปิดประชุม 9-10 ส.ค.เดินหน้าหาร 500