ศูนย์บริการ’ซิงเกิ้ลมัม’ ปั้นแม่สายสตรอง

ถ้าจะให้พูดถึง “ซิงเกิ้ลมัม” หรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในปัจจุบันมีให้เห็นกันมากจนเกลื่อนเมือง เพราะเมื่อแยกทางกันหรือไม่เจอผู้ชายดีๆ ที่จะฝากชีวิตไว้ ผู้หญิงก็ต้องลุกขึ้นมาสตรอง ทำหน้าที่พ่อและแม่ให้กับลูก แต่ยังมีซิงเกิ้ลมัมจำนวนมากที่เผชิญความยากลำบากเมื่อต้องดูแลลูกตามลำพัง โดยเฉพาะแม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่น การมีสถานที่ที่คอยเป็นเพื่อน เป็นที่ปรึกษา เป็นกำลังใจ และช่วยพัฒนาให้กลายเป็นซิงเกิ้ลมันสายสตรอง รวมถึงพยุงให้ชิวิตลูกน้อยเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นสิ่งที่จำเป็นในสังคมยุคปัจจุบัน

จากสถานการณ์ซิงเกิ้ลมัมในเมืองไทย นำมาสู่การเปิด ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว กรุงเทพฯ  เป็นครั้งแรกที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ  โครงการเชิงรุกนี้เกิดขึ้นโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยว แม้ตัวคนเดียวก็เลี้ยงลูกได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งซิงเกิ้ลมัมในนิยามของ สค. เป็นครอบครัวที่พ่อหรือแม่เลี้ยงดูลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยลำพัง

ศูนย์ซิงเกิ้ลมัมกรุงเทพฯ มีบริการที่พักให้แม่เลี้ยงเดี่ยว

จินตนา จันทรบำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวว่า แนวโน้มซิงเกิ้ลมัมและซิงเกิ้ลแด๊ดในไทยเพิ่มขึ้น จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) พบมีแม่เลี้ยงเดี่ยวกว่า 3.7 แสนคน ทั่วประเทศ  ส่วนข้อมูลแม่เลี้ยงที่รับเงินสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากกรม ปี 2565 พบว่ามีแม่เลี้ยงเดี่ยวที่รับสวัสดิการจากทั่วประเทศ 96,855 ราย  ก็เกือบแสนคน ปัจจุบันครอบครัวไทยเป็นครอบครัวเดี่ยวถึง 80% ในจำนวนนี้กว่า 5 แสนครัวเรือนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ มีแม่เลี้ยงเดี่ยวมากกว่า 4,416 คน     

“ นอกจากการการหย่าร้าง เลิกรากัน ไม่จดทะเบียน หรือคู่รักเสียชีวิตแล้ว โควิดยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว เศรษฐกิจในครัวเรือน คนใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก  ทำให้เกิดซิงเกิ้ลมัม ซิงเกิ้ลแด๊ดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาของแม่เลี้ยงเดี่ยวคือ ยากจน มีเงินไม่พอใช้จ่าย  ขาดอาชีพ  มีหนี้สิน  จบการศึกษาระดับประถมหรือมัธยม ส่วนซิงเกิ้ลมัมเยาวชนนอกจากไม่มีงาน  ยังพึ่งพ่อแม่ ติดเพื่อนฝูง สิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุด คือ เงินทุนประกอบอาชีพ และหาอาชีพสร้างรายได้ เพื่อเลี้ยงลูก “ จินตนาเล่าสภาพปัญหา

เรียนทำขนม สร้างงาน สร้างรายได้

การทำงานของศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว กรุงเทพฯ อธิบดี สค. บอกว่า จัดบริการครบวงจร เน้นพัฒนาศักยภาพแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกมิติเพื่อให้เป็นสุดยอดซิงเกิ้ลมัม ภายใต้แนวคิด” Strong Mom : 4 Smart 4 รู้ 4 สร้าง” แม่เลี้ยงเดี่ยวผ่านความบอบช้ำทางใจ เราบริการให้คำปรึกษาและพัฒนาด้านจิตใจให้พร้อมรับมือและก้าวผ่านปัญหาต่างๆในชีวิต มีการสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดูแลตัวเองและลูก มีการพัฒนาทักษะอาชีพฟรี เพื่อให้มีรายได้มั่นคง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน ช่วยดูแลครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว

“ ศูนย์ซิงเกิ้ลมัมกรุงเทพฯ มีบริการที่พักอาศัยสำรับแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มาฝึกอาชีพ  มีบริการเสริมช่วยดูแลลูกอายุ 2-6 ปี ที่ติดตามแม่เข้ารับบริการภายในศูนย์  ช่วยแบ่งเบาค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ้างเลี้ยงเด็ก ไม่ต้องกังวลใครจะดูแลลูก   มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัย กรณีที่ไม่สามารถดูแลลูกได้มีระบบประสานส่งต่อบ้านพักเด็กและครอบครัว เราช่วยประคับประคองทั้งแม่เลี้ยงเดี่ยวและลูก“ จินตนา กล่าว

คลาสอบรมทำอาหาร แม่เลี้ยงเดี่ยวสนใจมาก

ส่วนอาชีพยอดนิยมที่ศูนย์แม่เลี้ยงเดี่ยวจัดฝึกอบรมระยะสั้น เน้นอาชีพที่เป็นที่ต้องการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางอาชีพให้เหล่าพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว ได้แก่ 1.อาหารไทย 2.ขนมไทย เบเกอรี่ 3.แม่บ้าน 4.งานซ่อมกระเป๋า-รองเท้า  5.ซ่อมประปา  6.ช่างผม 7.เครื่องดื่มและกาแฟ และ 8.การดูแลผู้สูงอายุ

ที่ผ่านมา มีการอบรมทั้งในรูปแบบออนไซด์และออนไลน์ จบหลักสูตรนอกจากได้ประกาศนียบีตรบัตรรับรองการฝึกอาชีพแล้ว มีการมอบอุปกรณ์ และให้ทุนประกอบอาชีพ  จัดหาแหล่งทุนให้แก่ซิงเกิ้ลมัมเลือดนักสู้ รวมทั้งส่งเสริมช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ให้แม่เลี้ยงเดี่ยวผ่านเพจ ทอฝัน by พม. , Market place และ Shopee สร้างโอกาสในการเริ่มต้นประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและลูกแบบไม่ต้องง้อใคร

แม่เลี้ยงเดี่ยวเข้ามาพัฒนาอาชีพ

อธิบดี สค. เล่าถึงตัวอย่างแม่เลี้ยงเดี่ยววัย 35 ปี เลี้ยงลูก 4 คน สนใจรับบริการที่ศูนย์เพื่อฝึกอาชีพทำอาหารกับเชฟชื่อดัง เรียนผ่านออนไลน์ 60 ชม. และออนไซด์ 3 วัน แม้ระหว่างเรียนจะสูญเสียลูกไป  1 คน แต่ก็ไม่ท้อ เดินหน้าสู้เพื่อลูกๆที่เหลือ อบรมวิชาชีพจบ ได้รับการสนับสนุนให้ทำงานร้านอาหาร ลูกได้รับทุนการศึกษา ตอนนี้เป็นเชฟมีรายได้หลักหมื่น และมีแผนจะไปเป็นเชฟในห้องอาหารต่างประเทศด้วย

“ หัวใจสำคัญของศูนย์แห่งนี้จะทำอย่างไรให้แม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นหญิงแกร่ง ก็ให้อาชีพ ให้ความรู้การเงินการออม  หาแหล่งทุน เพื่อพลิกชีวิต  มีแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกมากที่เผชิญความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงมีอาสาสมัครระดับพื้นที่ค้นหากลุ่มที่ยังไม่ยอมรับการเป็นซิงเกิ้ลมัม ไม่พร้อมเปิดเผยสถานะ ชักชวนเข้ามาพัฒนาตัวเอง แชร์ประสบการณ์  หากได้รับคำปรึกษา สร้างพลังใจ ควบคู่กับพัฒนาทักษะอาชีพ จะสามารถก้าวข้ามกำแพง ลุกขึ้นมายืนได้ด้วยตนเอง  พร้อมปกป้องลูกๆ เป็นทั้งพ่อและแม่ในคนๆ เดียว  “ จินตนา ฝากถึง Singel Mom

ห้องเด็กสำหรับดูแลลูก บริการเสริม คลายกังวลซิงเกิ้ลมัม

นอกจากศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว กรุงเทพฯ  มีการนำร่องเปิดให้บริการศูนย์ซิงเกิ้ลมัม  ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8  แห่ง ในเมืองใหญ่ ได้แก่ จ.เชียงราย, ลำพูน, ลำปาง, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ ,ชลบุรี, นนทบุรี, สงขลา และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จ.พิษณุโลก รวมทั้งสิ้น 10  แห่ง  มีพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวมารับบริการมากกว่า 2,500 คน

อธิบดีหญิงบอกด้วยว่า เร็วๆนี้ มีแผนจะเปิดศูนย์ซิงเกิ้ลมัมและครอบครัวอีก 2 แห่ง ได้แก่ จ.นครราชสีมา และ จ.สุราษฎร์ธานี เราจะคอยเป็นกำลังใจและชื่นชมซิงเกิ้ลมัมในพื้นที่ต่างๆ  เป็นเพื่อนที่อยู่คัยงข้าง เป็นศูนย์กลางยกระดับคุณภาพชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวและสังคม อยากให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตดีๆ และได้ทำหน้าที่ซิงเกิลมัม-ซิงเกิ้ลแด๊ดอย่างเต็มที่

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘คนไร้บ้าน’ เพิ่มโอกาสคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้

คนไร้บ้านหน้าใหม่มีเพิ่มขึ้น ทั้งจากสถานการณ์เศรษฐกิจ การไร้ที่อยู่อาศัย ชุมชนที่ถูกขับไล่จากการพัฒนาที่ดินหรือการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโตของเมือง แม้กระทั่งคนถูกทอดทิ้งให้อยู่ลำพัง อาชีพไม่มั่นคง รายได้น้อย รวมถึงพอใจอยากมีชีวิตที่อิสระ หลากหลายเหตุ

เพิกถอนใบอนุญาตมูลนิธิ 'ครูยุ่น' แล้ว! พม. ช่วยเด็ก 10 คนสุดท้าย

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 10 พ.ย. ที่ผ่านมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม

'จุติ' โชว์ผลงานไทยปราบค้ามนุษย์ ลุยถอนรากถอนโคนให้สิ้นซาก

'จุติ' โชว์ผลงานไทยร่วมมือปราบค้ามนุษย์ เดินตามแผน 15 ข้อ พร้อมจับมือประเทศเพื่อนบ้าน หวังถอนรากถอนโคนให้สิ้นซาก นายกฯ แนะลงพูดคุยสร้างความเข้าใจให้ถึงระดับเยาวชน

'จุติ' ยันไม่มีมวยล้ม สั่งเร่งสอบปมจนท.-บิ๊ก พม. พันค้ามนุษย์สุราษฎร์

'จุติ' ยันไม่มีมวยล้ม ปมเจ้าหน้าที่-รองอธิบดี พม. พันค้ามนุษย์ที่สุราษฎร์ ตั้งกก.สอบแล้ว พร้อมสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่แล้ว การันตีโปร่งใสเร่งสรุปผลให้เร็วที่สุด

'อาย วราไพรินทร์' เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว เพราะช่วยหญิงไทยคิดทำแท้ง

อาย-วราไพรินทร์ ธนวริสพร ดาราสาวจากซีรี่ย์ดัง สงครามนางงาม ออกมาแถลงข่าวยอมรับตอนนี้กำลังเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจริงๆ ตามกระแสข่าวลือ แต่เป็นการรับอุปการะจากหญิงไทยที่บาห์เรน ที่ตั้งครรภ์แล้วมาขอความช่วยเหลือว่าอยากได้เด็กหรือไม่ ถ้าตนรับอุปการะก็จะไม่ทำแท้งแล้วยินดียกให้เป็นลูกเลย