'ซูเปอร์โพล' ชี้เหตุทุจริตทำโครงการก่อสร้างรัฐไม่ได้มาตรฐาน-ไม่ปลอดภัย

7 ส.ค. 2565 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,105 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.4 ระบุ มีการก่อสร้าง ขยายเส้นทางคมนาคม ทางถนน ทางราง และทางเรือมากขึ้น ร้อยละ 58.5 ระบุ การเดินทางสะดวกหลากหลายเส้นทาง มากขึ้น ร้อยละ 53.7 ระบุ มีเทคโนโลยี เพิ่มความสะดวกปลอดภัยการจราจร มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่น่าเป็นห่วงคือ ไม่ถึงครึ่งหรือร้อยละ 39.2 มีความเข้มงวด รวดเร็วฉับไว ตรวจจับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่ทำผิดจราจรและร้อยละ 34.5 มีพัฒนาการและมาตรการความปลอดภัยการก่อสร้างและการจราจรมากขึ้น

ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือ เกือบร้อยละร้อย หรือ ร้อยละ 98.4 ระบุ พบเห็นการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ไม่ปลอดภัย วัสดุตกหล่น ถนนเป็นหลุ่มบ่อ ร้อยละ 95.1 พบเห็นการทำผิดกฎหมาย ขับขี่ประมาท ปาดหน้า จี้ท้าย ไม่หยุดให้คนข้ามทางข้าม ขาดวินัย ร้อยละ 93.8 พบเห็นจราจรติดขัด รถจอดสองข้างทาง น้ำท่วมท่อระบายน้ำพัง ไม่ทำงาน ขยะอุดตัน ร้อยละ 87.2 พบเห็นสัญญาณไฟเสีย ไม่มีสัญญาณไฟ ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในจุดจราจรหนาแน่น เช่น โรงพยาบาล ตลาด แหล่งจับจ่ายใช้สอย วัด เขตชุมชนแออัด เป็นต้น และร้อยละ 84.4 พบเห็นเจ้าหน้าที่ไม่เข้มงวด ปล่อยปละละเลย ไม่จับกุมคนทำผิดขณะขับขี่ เกิดการเลียนแบบ

ที่น่าพิจารณาคือ เกือบร้อยละร้อย หรือร้อยละ 98.2 ต้องการให้มีการ ลงโทษจริงจัง ขบวนการทุจริต รับส่วย โกงกิน จัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย เป็นอันตรายต่อประชาชน ร้อยละ 97.1 ต้องการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการเด็ดขาดผู้ทำผิดต้นตอความไม่ปลอดภัยทางถนน อันตรายต่อประชาชนและทรัพย์สินของประชาชน ร้อยละ 95.6 ต้องการให้ปรับย้าย ลงโทษจริงจัง ข้าราชการทำผิด ทุจริตต่อหน้าที่ ต้นตออันตรายต่อประชาชน ร้อยละ 94.5 ต้องการให้ กระทรวงคมนาคม เอาเทคโนโลยีมาจัดการความปลอดภัยทางถนน คนผิดแก้ตัวไม่ได้ ควบคุมและลดความเสี่ยงอันตรายต่อประชาชน และร้อยละ 90.6 ต้องการให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมประเมินการทำงานข้าราชการด้านความปลอดภัยทางถนน มีผลให้คุณให้โทษข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐระดับต่าง ๆ ได้

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ภาพรวมประชาชน เห็นว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบสาธารณูปโภคมากขึ้น โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคม ทั้ง ทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ขณะเดียวกัน หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบสอบตก ในเรื่องการพัฒนามาตรการและระบบปลอดภัย ทั้งระหว่างและหลังก่อสร้าง และยังสอบตกด้านความเข้มงวด กำกับความปลอดภัย โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ โดยเฉพาะการทำผิดวินัยจราจร นอกจากนั้นประชาชนส่วนใหญ่ ยังเรียกร้องให้มีการลงโทษจริงจัง กับขบวนการทุจริต รับส่วย โกงกิน จัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลเกิดความชำรุดเสียหายและความปลอดภัยเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

“พร้อมกันนี้ ต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการเด็ดขาดกับผู้กระทำผิด ต้นตอความไม่ปลอดภัยทางถนน และ ต้องการให้กระทรวงคมนาคม นำเทคโนโลยีตัวกลาง มาจัดการความปลอดภัยทางถนน คนผิดแก้ตัวไม่ได้ เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และประชาชนต้องการมีส่วนร่วมประเมินการทำงานข้าราชการด้านความปลอดภัยทางถนน มีผลให้คุณให้โทษข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐระดับต่าง ๆ ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของสังคม ที่จะมีส่วนร่วมแก้ปัญหาต่างๆมากขึ้น และข้าราชการที่ต้องปฏิรูปเปลี่ยนแปลงการทำงานทั้งระบบ” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ซูเปอร์โพล' เผยคนไทยมีภาพจำ ภาพหลอน ภัยพิบัติน้ำท่วม

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง ภาพจำ ภาพหลอน ภัยพิบัติน้ำท่วม กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ

ปัญหาหมักหมม! นายก อบต.บ้านใหม่ ชำแหละปมวัฒนธรมจังหวัดอยุธยาถูกจับคาโต๊ะ

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ หรือ อุ๊ กรุงสยาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โพสต์เฟซบุ๊กกล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่บุกจับนางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เบิกงบจัดงานบวงสรวง แต่ไม่มีการจ้างงานจริง เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองว่า

งามหน้า! วัฒนธรรมจังหวัดอยุธยา ถูกจับคาโต๊ะ เบิกงบจัดงานบวงสรวง เอาเข้ากระเป๋าตัวเอง

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มอบหมายให้ นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และนายพิศิษฐ์ พัฒนกิจจำรูญ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ

อ้ออย่างนี้นี่เอง 'ชัชชาติ' ชี้ทุจริตเกิดจากแผลเล็กๆ แล้วกลายเป็นบาดทะยัก

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ผู้นำ...กับการปราบโกง!” งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2565

อดีตประธานศาล รธน. เปิดใจรับเป็นทนายว่าความให้ 'นิพนธ์' สู้คดี ป.ป.ช.

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พร้อมนายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ในฐานะหัวหน้าทีมทนายความของนายนิพนธ์ และนายสุทัศน์ เงินหมื่น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคปชป.

'กมธ.ปปช.' บี้แหลก เรียกกว่า 20 คนชี้แจงตั้ง 'ส.ต.ท.หญิง' เด็กเส้น บัญชีผี

นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะโฆษกกมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการเชิญนายธานี อ่อนละเอียด พล.ต.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ และพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ