โปรดทราบ 'ศาลแขวงปทุมวัน' ย้ายที่ทำการชั่วคราว


3 ก.ย.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลแขวงปทุมวันชั่วคราว

ด้วยศาลแขวงปทุมวัน จะย้ายที่ทำการไปยังอาคารที่ทำการศาลแขวงปทุมวันเป็นการชั่วคราว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคสาม แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมจึงออกประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลแขวงปทุมวันชั่วคราวจากอาคารที่ทำการหลังเดิม อาคารศาลแขวงปทุมวัน เลขที่ 404 ถนนพระราม4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ไปยังที่ทำการศาลแขวงปทุมวันชั่วคราว อาคารศาลแขวงดุสิต ชั้น 8 ซอยสีคาม ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยให้เริ่มทำการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ประกาศณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ปิยกุล บุญเพิ่ม
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระทึก! ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับตีความ พ.ร.ก.เลื่อนใช้ พ.ร.บ.อุ้มหาย

ศาล รธน.รับคำร้องตีความ พ.ร.ก.เลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.อุ้มหาย พร้อมสั่ง ครม.-ผบ.ตร. ส่งความเห็นพร้อมเอกสารหลักฐานภายใน 15 วัน

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์