ครม. อนุมัติ 912 ล้าน บริหารน้ำฤดูฝน กักเก็บหน้าแล้ง เพิ่มเติม 576 โครงการ

ครม.อนุมัติ 912 ล้านบาท ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/66 เพิ่มเติม จำนวน 576 โครงการ พื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 3,542 ไร่

6 ก.ย.2565 - นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติงบกลาง กรอบวงเงิน 911.7120 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/66 เพิ่มเติม จำนวน 576 โครงการ

โดยจะเป็นการดำเนินการภายใต้ 3 กระทรวง 7 หน่วยงาน ดังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน จำนวน 4 โครงการ วงเงิน 192.0700 ล้านบาท กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 519 โครงการ วงเงินรวม 619.7137 ล้านบาท โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 496 โครงการ วงเงิน 376.4279 ล้านบาท และกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 23 โครงการ วงเงิน 243.2858 ล้านบาท กระทรวงมหาดไทย จำนวนทั้งสิ้น 53 โครงการ วงเงินรวม 99.9283 ล้านบาท ประกอบด้วย จังหวัด จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 4.5790 ล้านบาท องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 40 โครงการ วงเงิน 62.1180 ล้านบาท องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 11 โครงการ วงเงิน 31.6313 ล้านบาท และเทศบาลตำบล จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 1.6000 ล้านบาท

นายอนุชา กล่าวว่า เมื่อโครงการต่างๆ ดำเนินการแล้วเสร็จนั้น จะมี พื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 3,542 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 542 ครัวเรือน ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 3.32 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถกำจัดผักตบ/วัชพืชน้ำได้ถึง 97,988 ตัน รวมถึงจะมีการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์อีก 9 แห่งด้วย

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติร่างพรบ.แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่ง ปรับลดค่าธรรมเนียมช่วยเหลือลูกหนี้

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ

อุตุฯ พยากรณ์ 10 วันล่วงหน้า ฝนเพิ่มขึ้นทุกภาค ตกหนักเย็นถึงค่ำ

กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตผลการพยากรณ์ฝนสะสมรายวัน (ทุกๆ 24 ชม. : (นับตั้งแต่ 07.00น. ถึง 07.00น.วันรุ่งขึ้น) และลมที่ระดับ 925hPa (750 ม.)10 วันล่วงหน้า ระหว่าง 24 มิ.ย. - 3 ก.ค. 67

ปภ.ตรังเตือนฝนกระหน่ำ น้ำท่วมฉับพลัน

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง เตือนประชาชนและชาวเรือประมงให้เฝ้าระวังช่วงนี้มีมรสุมพัดผ่าน  พร้อมประสานหน่วยงานทหารในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชน หากได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ

อาจนำประเทศลงเหว! ชำแหละจัดทำงบฯปี 68 เพื่อโครงการ 'ดิจิทัลวอลเล็ต' โดยแท้

รัฐบาลชุดนี้จัดทำงบประมาณขึ้นเพื่อโครงการแจกเงินตามนโยบาย digital wallet โดยแท้ เริ่มตั้งแต่การตั้งงบกลางถึงกว่า 8 แสนล้านบาท สูง