สมัครทหารออนไลน์ ยอดพุ่ง 3,400 คน เผยปีแรกรับเยาวชนจากสถานพินิจ

19 ก.ย.2565 - ที่กองบัญชาการกองทัพบก พันเอกหญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ประชุมสั่งการติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติงานของหน่วยทหารทั่วประเทศ สำหรับการรับสมัครทหารออนไลน์ ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครมา 3สัปดาห์ ผู้บัญชาการทหารบก ยังคงให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่เผยแพร่สร้างการรับรู้ให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่มีใจรักอยากเป็นทหาร รวมถึงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งในปีนี้กองทัพได้เปิดโอกาสให้เยาวชนจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสมัครทหารออนไลน์ได้ด้วย และเริ่มมีเยาวชนกลุ่มดังกล่าวสมัครผ่านสัสดีประจำพื้นที่แล้ว

สำหรับภาพรวมการรับสมัครในแต่ละสัปดาห์มีผู้สมัครเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีชายไทยสนใจสมัครแล้วกว่า 3,400คน ทั้งนี้ กองทัพบกจะดำเนินการคัดเลือกรอบ 2(การตรวจร่างกายหรือตรวจโรค) ณ 35มณฑลทหารบกทั่วประเทศ จำนวน 4ครั้ง เริ่มครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 24ก.ย. 65เวลา 8.30-16.30น. ครั้งที่2วันที่ 26พ.ย.65ครั้งที่3วันที่ 28ม.ค. 66และครั้งที่4วันที่ 29ม.ค.66จึงขอแจ้งเตือนให้ผู้ที่สมัครและตรวจเอกสารขั้นต้นเรียบร้อยแล้วให้ไปเข้ารับการตรวจร่างกายหรือตรวจโรคตามกำหนด เริ่มเสาร์ที่ 24ก.ย.65นี้ ณ มณฑลทหารบก
ที่สะดวก พร้อมนำเอกสาร สด.9, บัตรประชาชน, ใบตอบรับการสมัคร, แบบ สด.43(เฉพาะผู้ที่มีอายุ 22-29ปี) ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ให้ความสำคัญกับการให้โอกาสกับผู้ที่มีใจรักและสมัครมาเป็นทหาร โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการการสนับสนุน อาทิ เยาวชนจากสถานพินิจฯ หากได้มาเป็นทหารก็จะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง หรือเยาวชนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ก็จะได้มีทางเลือกในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ กองทัพบกได้มอบหมายให้กรมกำลังพลทหารบก และกรมฝ่ายเสนาธิการที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาแนวทางการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่สมัครมาเป็นทหาร แต่ยังไม่สามารถผ่านการทดสอบเพื่อต่อยอดเป็นนักเรียนนายสิบ อาจด้วยเหตุผลทางด้านวิชาการ หรือร่างกาย ให้พิจารณาสนับสนุนให้เป็นทหารอาสาหรือข้าราชการในส่วนงานอื่นๆ ของกองทัพต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

3 เหล่าทัพ ยิงสลุต 21 นัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เหล่าทัพ ประกอบด้วยกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศได้ทำการยิงสลุตหลวง จำนวน 21 นัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2566 กองทัพบกได้ทำการยิงสลุตโดย

สดุดี 'พระราชินี' ทรงงานช่วยเหลือประชาชน เคียงข้าง 'ในหลวง'

บิ๊กบี้' งดสัมภาษณ์ ระบุ 'วันดี-วันมงคล' หลัง ทบ. จัดกิจกรรมวันเฉลิมสมเด็จพระราชินีฯ สดุดีพระราชกรณียกิจ ทรงงานช่วยเหลือประชาชนเคียงข้าง 'ในหลวง'

ผบ.ทบ. เยือนสหรัฐ สานสัมพันธ์ความมั่นคง

พลตรีหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกเดินหน้านโยบายสานสัมพันธ์กับมิตรประเทศอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การฝึกศึกษา การประชุม การต้อนรับและการเดินทางเยือนระหว่าง

ทบ.จัดกีฬา 3 ชาติ สร้างมั่นคง สงบสุขชายแดนไทย-สปป.ลาว-กัมพูชา

กองทัพบกดำรงนโยบายสานสัมพันธ์มิตรประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความร่วมมือตามแนวชายแดน และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ล่าสุดกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ ๒ , ภูมิภาคทหารที่ ๔ กองทัพบกกัมพูชา, แขวงจำปาสัก สปป.ลาว และส่วนราชการพลเรือนจังหวัดอุบลราชธานี

ผบ.เหล่าทัพ งดโหวตเลือกนายกฯ ย้ำจุดยืนทำหน้าที่ ส.ว. เป็นกลางทางการเมือง

มีรายงานข่าวการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี สว.โดยตำแหน่ง ของผู้บัญชาการเหล่าทัพ โดยมี พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้