สธ.หวังใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย

ปลัด สธ.เปิดประชุมเวชสารสนเทศครั้งที่ 11 และการประชุมสมาคมเวชสารสนเทศไทย ครั้งที่ 31 ผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดระบบฐานข้อมูลสุขภาพให้ปลอดภัย และมีคุณภาพ

23 พ.ย.2565 - ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ครั้งที่ 31 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ นายกสมาคมเวชสารสนเทศไทย ผู้บริหาร สธ. และบุคลากรจากภาครัฐและเอกชน ร่วมประชุมกว่า 400 คนพร้อมมอบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล และประกาศเกียรติคุณการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล

นพ.โอภาสกล่าวว่า รัฐบาลตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่มีต่อมิติการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงให้ความสำคัญและสนับสนุนให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาระบบราชการของประเทศ ซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่าน Digital Healthcare ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวงการแพทย์และการบริการด้านสาธารณสุขของไทย ทั้งการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) หรือการให้คำปรึกษาทางไกล การจัดระบบส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน เพื่อลดปัญหาความแออัดและลดความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงบริการสาธารณสุข เป็นต้น ทำให้สามารถดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สธ.จึงมีนโยบายส่งเสริมให้โรงพยาบาลทั่วประเทศพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม โดยเน้นเรื่องการจัดการข้อมูลให้เกิดความปลอดภัย และการพัฒนาคุณภาพข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ให้เป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ สามารถนำมาใช้อ้างอิงและนำมาวางแผนการจัดการด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“การจัดการคุณภาพด้าน IT ตั้งแต่พื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาคุณภาพในการดูแลสุขภาพและการจัดบริการสุขภาพในอนาคต เพราะจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างประชาชน ผู้ป่วย ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบแทนที่จะเป็นผู้รับอย่างเดียว เช่น การนำ Internet of Things (IoT) มาปรับใช้กับระบบข้อมูลผู้ป่วย โดยนำข้อมูลต่าง ๆ มาประมวลผลให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้ AI ในการจัดระบบบริการให้ดียิ่งขึ้น ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดความแออัด ลดความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงบริการได้”
นพ.โอภาส กล่าว

สำหรับการจัดประชุมในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “การบูรณาการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทางสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน” Digital Health Technology Integration for Better Quality of Life ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมโยงข้อมูล และสร้างนวัตกรรมใหม่ ลดปัญหาความเสี่ยงในการถูกโจมตีด้านความปลอดภัย และเพิ่มคุณค่าการนำข้อมูลไปใช้ในการวางนโยบายการดูแลสุขภาพประชาชนในอนาคต อาทิ โรคเรื้อรัง สังคมผู้สูงอายุ และภาวะแทรกซ้อนในโรคอื่นๆ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ระบบสาธารณสุขไทยได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สธ.ขยายบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดใน รพศ.-รพท.ครบทุกจังหวัด

สธ.ขยายบริการผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดใน รพศ./รพท.ครบทุกจังหวัด นำร่องศูนย์ธัญญารักษ์จังหวัด ครบทุกเขต พร้อมผลิตบุคลากรเติมเต็มระบบบริการ

อิตาลีมอบวัคซีนไฟเซอร์รุ่น 2 จำนวน 7 ล้านโดสให้ไทย

สธ.รับมอบวัคซีนไฟเซอร์รุ่น 2 หรือไบวาเลนท์ 7 ล้านโดสจากอิตาลี เพื่อสำรองไว้ให้กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนโควิดประจำปี หมอหนูย้ำกลุ่มเสี่ยงควรพฉีดพร้อมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ลดการป่วยหนักและเสียชีวิต

คณะกรรมการควบคุมโรคฯ คลอดโรครังสีแตกตัว! จากเหตุการณ์ซีเซียม-137

คณะกรรมการควบคุมโรคฯ เห็นชอบเพิ่ม โรคจากรังสีแตกตัว หลังเกิดเหตุซีเซียม-137 พร้อมประกาศพื้นที่เขตพื้นที่เฝ้าระวัง ควบคุม ควบคุมสูงสุดกรณีฝุ่น PM 2.5

'รพ.จะนะ' เตรียมเพิ่มศักยภาพห้องผ่าตัดด้าน 'สูตินรีเวช-ศัลยกรรม'

รพ.จะนะ เพิ่มศักยภาพห้องผ่าตัดด้านสูตินรีเวชและศัลยกรรมทั่วไป เตรียมส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มศักยภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษารวดเร็ว ใกล้บ้าน ลดการรอคอย และลดส่งต่อ รพ.ใหญ่