ผบ.ทบ.นำปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ให้ทหารรักษาสัจจะ ปกป้องชาติ ค้ำจุนราชบัลลังก์

ผบ.ทบ.นำถวายสัตย์ฯต่อธงชัยเฉลิมพลในวันกองทัพบก ย้ำให้ทหารรักษาสัจจะวาจาตามคำปฏิญาณ ปกป้องชาติ -ค้ำจุนราชบังลังก์ เป็นกำลังหลักด้านความมั่นคง

18 ม.ค.2566 - ที่ลานอเนกประสงค์ ศูนย์การทหารม้า จ.สระบุรี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร เนื่องในโอกาสวันกองทัพบก และวันกองทัพไทย โดย ผบ.ทบ.ได้ตรวจพลสวนสนาม และทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล โดยนำกล่าวว่า “ข้าพเจ้า ขอกระทำสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพเจ้า จักยอมตาย เพื่ออิสรภาพ และความสงบแห่งประเทศชาติ และประชาชน ข้าพเจ้า จักอยู่ในศีลธรรมของศาสนา และจรรยาบรรณ ,ข้าพเจ้า จะเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ,ข้าพเจ้า จักรักษาไว้ ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ,ข้าพเจ้า จักเชื่อถือผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ,ทั้งจักปกครองแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม ข้าพเจ้า จะไม่แพร่งพรายความลับของราชการทหารเป็นอันขาด

จากนั้นได้ พล.อ.ณรงค์พันธ์ กล่าวให้โอวาทว่า วันที่ 18ม.ค.ของทุกปี ถือเป็นวันกองทัพไทยและวันกองทัพบก นับเป็นวันที่มีความสำคัญและมีความหมายยิ่งของคนไทยทั้งชาติ ที่ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบรรพชนทหารกล้า ที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ สละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยให้เป็นมรดกของชนรุ่นหลังมาจนถึงทุกวันนี้ อันเป็นแบบอย่างที่เหล่าทหารทั้งหลายควรยึดถือ และตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการดำรงไว้ซึ่งความผาสุกของประชาชน

“สำหรับทหารใหม่ทุกนาย นับเป็นโอกาสสำคัญที่ได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งแสดงถึงการเป็นทหารอย่างสมบูรณ์และพร้อมทำหน้าที่ทหารของชาติ ที่จะต้องเสียสละ ประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ตลอดจนอุทิศกำลังกาย กำลังใจ ปกป้องประเทศชาติค้ำจุนราชบัลลังก์ และเป็นที่พึ่งหวังของประชาชนในทุกโอกาส จึงขอให้ทุกท่านได้ยึดมั่นและรักษาสัจจะวาจาที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัด ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเข้มแข็ง เป็นทหารอาชีพที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี มีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ ตั้งมั่นอยู่ในระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ พร้อมทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น ร่วมมือร่วมใจกันเสริมสร้างกองทัพให้มีความก้าวหน้าเป็นปึกแผ่น สามารถยืนหยัดได้อย่างสง่างามและเป็นกำลังหลักด้านความมั่นคงที่มีศักยภาพของประเทศชาติสืบไป”

จากนั้น พล.อ.ณรงค์พันธ์ ยังได้อ่านสาส์นของ พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ความว่า ทหารทุกเหล่าทัพต้องเข้าร่วมการประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล อันถือเป็นเครื่องหมายแทนองค์พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นจอมทัพและเป็นหลักชัยอยู่ท่ามกลางทหารทั้งปวง ขอให้ทหารทุกท่านจงยึดมั่น และรักษาคำสัตย์ปฏิญาณที่ได้ให้ไว้โดยเคร่งครัดและมั่นคง ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างดีที่สุด กองทัพไทยมีหน้าที่ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นปัจจัยสำคัญของบ้านเมืองที่ทหารจักต้องรักษาไว้เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติ ต้องดูแลช่วยเหลือประชาชน พัฒนาและแก้ไขปัญหาของชาติ เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ให้มีความถูกต้องด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจ มีความรักสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีระเบียบวินัยและมีจิตอาสาในการทำความดีพร้อมทั้งพัฒนาตนเองให้มีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้มีศักยภาพพร้อมสนับสนุนการดำเนินภารกิจของกองทัพไทยให้บรรลุความสำเร็จ และสร้างเสริมประเทศชาติให้มีความผาสุก ร่มเย็น สามารถชับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

หลังจากนั้นจึงเป็นการสวนสนามของกำลังพล ซึ่งในปีนี้ประกอบด้วยกรมสวนสนาม จำนวน 4 กรม 16 กองพัน จัดกำลังจาก กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 และกรมทหารปืนใหญ่ที่ 71 โดยมี พล.ต. ณัฐเดช จันทรางศุ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นผู้บังคับกองผสม ซึ่งปีนี้ไม่มีการสวนสนามยานยนต์แต่มีการนำรถถัง รถเกราะ เฮลิคอปเตอร์มาตั้งโชว์ในงาน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ก้าวไกล' ตั้งเป้าได้เป็นรัฐบาล ชูนโยบายทลายทุนทหาร ยกเลิกศาลทหาร-เกณฑ์ทหาร

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล แถลงข่าวประจำสัปดาห์ของพรรคก้าวไกลในหลายประเด็น เริ่มที่กรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ทีมงานพรรคก้าวไกล จ.เชียงใหม่

ม.จ.จุลเจิม เผยรักและเคารพทั้งลุงตู่-ลุงป้อมอยู่เสมอ แต่ผมมีพรรคอยู่ในใจแล้ว

ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ ท่านใหม่ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า เพื่อนๆหลายคนกังขาว่าผมเปลี่ยนไป ผมเรียนตามตรงว่าทั้งลุงตู่และลุงป้อมผมยังเคารพรักอยู่เสมอ ไม่เคยเป็นศัตรูกัน

คึกคัก! มวลชนกลุ่มปกป้องสถาบัน-แฟนคลับลุงตู่ ทั่วทุกสารทิศ แห่สมัครสมาชิก รทสช.

กลุ่มปกป้องสถาบันอยุธยานับ 100 คน นำโดย นางกัลยานี จูปรางค์ หรือ ป้าอยุธยา ประธานกลุ่มปกป้องสถาบันอยุธยา ได้นำมวลชนที่นัดเจอกันที่หน้าศาลฎีกา สนามหลวงเดินทางมาสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ

เอาแล้ว 'ท่านใหม่' ยกพุทธศาสนสุภาษิต 'พาโล อปริณายโก' ทวงคืนพระราชอำนาจ

บุคคลผู้จะเป็นผู้นำได้นั้น จะต้องเป็นคนที่มีความรู้คู่กับคุณธรรม ฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบ ล่วงรู้เท่าทันเหตุการณ์ ซึ่งเราเรียกคนประเภทนี้ว่า “บัณฑิต”

'บิ๊กตู่' ลั่นไม่ดึงสถาบันหาเสียง ย้ำต้องช่วยกันปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณีประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566