'บิ๊กตู่' ประธานงานสถาปนา 'กอ.รมน.' ครบรอบ 15 ปี

17 ก.พ. 2566 – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.)​ เป็น​ประธาน​งานวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)​ ครบรอบ 15 ปี โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)​ ส่วนผู้บัญชาการกองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ติดภารกิจและได้ส่งผู้แทนมาร่วม

โดยพล.อ.ประยุทธ์ สักการะศาลท่านวสุเทพเทพารักษ์ และท่านท้าวกุเวรธิราช จากนั้นเดินไปตำหนักเพชรรัตน์ ถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ และพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9

สำหรับ กอ.รมน. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ 2551 เพื่อรับผิดชอบดำเนินการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรด้วยการบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาความมั่นคง รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่นเพื่อป้องกันภยันอันตรายที่เกิดขึ้น ทั้งในยามปกติและในยามที่เกิดสถานการณ์อันเป็นไทยต่อความมั่นคงหรือในยามไม่ปกติ กำหนดให้มีมาตรการและกลไกควบคุมการใช้อำนาจเป็นการเฉพาะตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์เพื่อสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพพร้อมทั้งมีบทบาทในการดำเนินการเพื่อป้องกันควบคุมแก้ไขและฟื้นฟูสถานการณ์หรืออาจเป็นภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบสุข รวมไปถึงกรณีที่เกิดสาธารณภัย โดยยึดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสู่สภาวะปกติเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ

โดยในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของ กอ.รมน. เพื่อเป็นการรวมจิตใจของราชการภายในหน่วยงาน ให้มีความรักความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติงาน.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชมเปาะ 'เศรษฐา' ไหว้โค้งต่ำ อ่อนน้อมถ่อมตน น่าบริหารประเทศไปได้ด้วยดี

'วิษณุ' ชม 'เศรษฐา' ไหว้โค้งต่ำ เห็นนิสัยใจคออ่อนน้อมถ่อมตน น่าจะนำบริหารประเทศไปได้ดี ชี้ทุกรัฐบาลต้องเจอสภาพ 4P แนะฟื้นเศรษฐกิจพึ่งนายกฯ คนเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยทีมงาน

‘เศรษฐา’ ถูกจับตาทุกฝีก้าว ‘พรรคส้ม’ เจอภาวะผีซ้ำด้ำพลอย

ถึงกับต้องออกมาชี้แจงข้ามแดน ไม่ให้ปัญหาลุกลามใหญ่โต หลังจากนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.คลัง ยุครัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ออกมาดักคอว่า ได้ยินกระแสข่าว "เสี่ยนิด" นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง