นายกฯ หารือทูตสเปนกระชับความสัมพันธ์ 153 ปี!

นายกฯ หารือเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปน กระชับความสัมพันธ์ และผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา การท่องเที่ยว และพหุภาคี

29 มี.ค.2566 - ที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายเฟลิเป เด ลา โมเรนา กาซาโด (H.E. Mr. Felipe de la Morena Casado) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

โดยนายกฯ กล่าวต้อนรับในนามรัฐบาลและประชาชนไทย พร้อมชื่นชมความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยกับสเปนที่แน่นแฟ้น รวมถึงกลไกการประชุมหารือทางการเมืองที่ทั้งสองฝ่ายได้ขับเคลื่อนพลวัตความร่วมมือทวิภาคี และต่อยอดความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา ความร่วมมือด้านสมุทราภิบาล และการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ทั้งนี้ ไทยพร้อมสนับสนุนการทำงานของเอกอัครราชทูตสเปนฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิด และหวังว่าสเปนจะประสบความสำเร็จในภารกิจต่าง ๆ ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ในช่วงครึ่งหลังของปี 2566

ด้านเอกอัครราชทูตสเปนฯ กล่าวแสดงความรู้สึกยินดีที่ได้มาดำรงตำแหน่งในไทย และได้รับการต้อนรับจากไทยเป็นอย่างดี โดยไทยและสเปนมีความสัมพันธ์มายาวนาน ซึ่งในปีนี้จะครบรอบความสัมพันธ์ 153 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ขอยืนยันที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดและสานต่อความร่วมมือระหว่างกันในทุกด้านต่อไป ทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา การท่องเที่ยว และพหุภาคี พร้อมกล่าวชื่นชมรัฐบาลในการผลักดันเศรษฐกิจที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านสีเขียว ผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งสอดคล้องกับสเปนที่ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสเปนมีศักยภาพและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับประเทศไทยได้

โอกาสนี้ นายกฯ และเอกอัครราชทูตสเปนฯ ได้หารือถึงความร่วมมือด้านต่าง ๆ ดังนี้ ความร่วมมือด้านความมั่นคง ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงมากขึ้น โดยเอกอัครราชทูตสเปนฯ ยินดีที่ทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือด้านความมั่นคงที่แน่นแฟ้น พร้อมเพิ่มพูนความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงส่งเสริมการศึกษาของบุคลากรทางทหารระหว่างไทยและสเปน

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เอกอัครราชทูตสเปนฯ ยินดีที่การค้าระหว่างทั้งสองฝ่ายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไทยและสเปนยังมีศักยภาพในการแสวงหาโอกาสเพื่อเพิ่มพูนการค้าระหว่างกันให้มากขึ้น สเปนพร้อมส่งเสริมให้นักลงทุนสเปนมาลงทุนในไทยเพิ่มเติม ด้านนายกรัฐมนตรีขอให้ทั้งสองฝ่ายใช้ประโยชน์จาก RCEP รวมถึงขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านสีเขียวและดิจิทัล ผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG พร้อมเชิญชวนสเปนมาลงทุนในไทยในสาขาที่สเปนมีความโดดเด่น ทั้งด้านพลังงาน การแพทย์ คมนาคม (ระบบราง) โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC และอุตสาหกรรมภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG

ความร่วมมือด้านการศึกษา นายกฯ ยินดีที่ทั้งสองประเทศกำลังเจรจาจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา และด้านคมนาคม พร้อมหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะมุ่งหารือความร่วมมือสาขาที่ทั้งสองประเทศได้ประโยชน์ เช่น การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ การเพิ่มทักษะของบุคลากร เพื่อรองรับงานที่ต้องการทักษะใหม่ ๆ รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว ด้านเอกอัครราชทูตสเปนฯ พร้อมร่วมมือกับไทยในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาสเปนในประเทศไทย และกระชับความร่วมมือการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว เอกอัครราชทูตสเปนฯ ยินดีส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยภาคการท่องเที่ยวมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งไทยและสเปน การส่งเสริมให้ประชาชนทั้งสองประเทศเดินทางไปมาหาสู่กันมากขึ้นเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังยินดีที่ไทยมีความร่วมมือกับ Casa Asia ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้ การกำกับของกระทรวงการต่างประเทศ สหภาพยุโรป และความร่วมมือราชอาณาจักรสเปน ซึ่งจะร่วมมือจัดการประชุม Thailand-Spain Forum ครั้งแรก ในเดือนมิถุนายน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะช่วยยกระดับการหารือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยและสเปน เช่น ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม

ความตกลงการค้าเสรี-สหภาพยุโรป นายกฯ หวังว่าจะได้การสนับสนุนจากสเปน เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุการเจรจา FTA ไทย-EU ได้โดยเร็ว ซึ่งเอกอัครราชทูตสเปนฯ ยินดีที่ไทยและEUได้ร่วมกันประกาศรื้อฟื้นการเจรจา FTA ระหว่างกัน โดยสเปนพร้อมสนับสนุนความร่วมมือดังกล่าว เพราะจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและอียู รวมถึงไทยและสเปน ให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น

ความร่วมมือกรอบพหุภาคีและกรอบอาเซียน นายกฯ ยินดีที่สเปนพร้อมแสวงหาความร่วมมือกับอาเซียนเพิ่มมากขึ้น โดยไทยมีนโยบาย Thailand Plus One ซึ่งไทยสามารถเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสเปนกับประเทศในอาเซียนได้ เอกอัครราชทูตสเปนฯ กล่าวว่า สเปนให้ความสำคัญกับอาเซียน และภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และพร้อมกระชับความสัมพันธ์กับอาเซียนมากยิ่งขึ้น เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ติดตามความคืบหน้าการเจรจา 'CEPA' เชื่อมั่น สรุปผลได้ภายใน 6 เดือน ช่วยเพิ่ม GDP ไทย

นายกฯ ติดตามความคืบหน้าการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ CEPA เชื่อมั่น สรุปผลได้ภายใน 6 เดือน ช่วยเพิ่ม GDP ไทย

'ทิพานัน' ชู 'ลุงตู่' ผู้นำความเจริญ 'มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี' สร้างแล้วกว่า 90%

'ทิพานัน' ชู 'พล.อ.ประยุทธ์' ผู้นำสร้างความเจริญให้กับประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม อัปเดตมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี ใกล้แล้วเสร็จกว่า 90% แล้ว

อึ้ง! โรมสั่งบิ๊กตู่เก็บข้าวของพ้นทำเนียบฯ พร้อมให้ปรบมือยินดีที่ก้าวไกลชนะเพราะเป็นสปิริต!

'โรม' จี้ 'บิ๊กตู่' โชว์สปิริตแสดงความยินดีก้าวไกล บอกเลือกตั้งผ่านมานานขนาดนี้ยังไม่เห็นเอ่ยปากยอมแพ้ เชื่อรอ ส้มหล่น กลับมาเป็นนายกฯต่อ ซัด 'วิษณุ' ชี้นำสังคม-ส.ว.หลังให้ความเห็นคำร้องพิธา

รทสช.บอก 'รัฐบาลแห่งชาติ​' เป็นเรื่องไกลมาก

'ธนกร' ลั่นรัฐบาลแห่งชาติ​เป็นเรื่องไกลมาก แต่เชื่อ 'จเด็ด' หวังดีต่อประเทศ ย้ำให้พรรคอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลก่อน​ แก้ต่างแทน 'พี่ตู่' ยันไม่เคยพูดกระตุ้น รทสช.​หวังส้มหล่นจัดตั้งรัฐบาล

นายกฯ หนุนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาหารชี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ สนับสนุนจัดกิจกรรม Thailand’s Hidden Dishes: อาหารจานลับ นำเสนอการท่องเที่ยวควบคู่กับวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น 5 ภูมิภาค คาดสร้างมูลค่าหลักร้อยล้านบาท

'บิ๊กตู่' ปลื้มยอดส่งออกรถยนต์ไทย 4 เดือนกว่า 2 แสนล้านบาท!

โฆษกรัฐบาลเผยยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปในช่วง ม.ค.-เม.ย. 2566 มูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 18.34% ยอดผลิตรวมขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.61%