ลุงตู่รักเด็ก! หนุนยกระดับสถานดูแลและรองรับเด็กทั่วประเทศ

นายกฯ สนับสนุนยกระดับสถานรองรับเด็กให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมสั่งกระตุ้นความเข้มแข็งของครอบครัว- ชุมชน หวังลดจำนวนและป้องกันเด็กไม่ให้เข้าสู่การเลี้ยงดูทดแทนโดยไม่จำเป็น

15 มิ.ย.2566 - นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามการทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐานสถานรองรับเด็ก และการดูแลผู้รับบริการทั่วประเทศใหม่ โดยนายกฯ กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ถี่ถ้วน รวมถึงการพัฒนากลไกติดตามและกำกับดูแลสถานรองรับ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการทำงานให้เด็กได้รับการดูแล ปกป้องคุ้มครอง และมีความปลอดภัย

โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ยกระดับมาตรฐานสถานรองรับเด็ก และการดูแลผู้รับบริการทั่วประเทศให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมให้การดูแลสวัสดิการและสร้างสมดุลชีวิตกับงาน (Work-Life Balance) รวมทั้งประเมินและพัฒนาทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ และพี่เลี้ยง ทั้งนี้ พม. ยังได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าสถานสงเคราะห์ และหน่วยงานสถานรองรับทั่วประเทศ เพื่อเน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานและมาตรการ เพื่อพัฒนา และปรับเปลี่ยนการดูแลผู้รับบริการให้ดีขึ้นยิ่งขึ้น

โฆษกประจำสำนักนายกฯ ยังเผยด้วยว่า พม. ยังจะจัดทำแผนปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานสถานรองรับเด็ก จัดระบบสถานสงเคราะห์และสถานรองรับทั่วประเทศใหม่ โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤต ทีมตรวจเยี่ยม รวมทั้งขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับสถานรองรับเด็กตามกฎหมาย ส่งเสริมบทบาทคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และประเมินสุขภาพจิตร่วมกับกรมสุขภาพจิต

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการมีความครอบคลุมจะประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เพื่อจัดทำแผนการยกระดับมาตรฐานสถานรองรับเด็กรายแห่ง ทบทวนมาตรฐานการดูแลเด็กของบ้านพักเด็กและครอบครัว และสถานรองรับเด็กทั่วประเทศให้เป็นมาตรฐานกลาง โดยมีเป้าหมายในการลดจำนวนเด็กและป้องกันเด็กไม่ให้เข้าสู่การเลี้ยงดูทดแทนโดยไม่จำเป็น และให้มีการจัดทำแผนพัฒนาเด็กรายบุคคล (Individual Development Plan – IDP) เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการคืนครอบครัว ทำให้ลดระยะเวลาในการอยู่ในสถานรองรับของเด็ก

สำหรับความคืบหน้ากรณีสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรีนั้น คดีอยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริงเด็กตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ และพนักงานสอบสวน ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และองค์กรพัฒนาเอกชน โดยภายใน 3 เดือน พม. จะเร่งดำเนินการฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจเด็ก และบุคลากร รวมทั้งจัดตั้งทีมสนับสนุนยกระดับมาตรฐานสถานสงเคราะห์ฯ เร่งพัฒนาสภาพแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย จัดทำแผนดูแลและพัฒนาเด็กรายบุคคล เพื่อให้สถานสงเคราะห์ฯ เป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก

“นายกฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลเด็ก การพัฒนากลไก ยกระดับมาตรฐานระบบสถานสงเคราะห์และสถานรองรับทั่วประเทศ สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อพัฒนาการของเด็ก ให้เด็กได้รับการคุ้มครองและเลี้ยงดูอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน ก็มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน เพื่อลดจำนวนเด็กและป้องกันเด็กไม่ให้เข้าสู่การเลี้ยงดูทดแทนโดยไม่จำเป็นอย่างยั่งยืนควบคู่กันไป” นายอนุชากล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'เศรษฐา' ร่ายยาวปลุกตลาดทุนไทย

'เศรษฐา' ปลุกดึงศักยภาพ เสริมแกร่งตลาดทุนไทยระยะยาว เดินหน้าตอบโจทย์ความท้าทาย ด้านดิจิทัล ชูโปรเจกต์ Thailand ESG Fund วาง 3 แนวทางสู่ดัชนีความยั่งยืน

กมธ.ตำรวจยก 'ทักษิณ' สั่งสอน 'เศรษฐา' ยังไม่หนีการชี้แจง

'ชัยชนะ' จวกยับ ปมเรียก 'เศรษฐา' แจงโยกย้ายตำรวจ เตือนอาจเป็นชนักติดตัวจนตาย ยก 'ทักษิณ' ยังไม่เคยหนี กมธ. ด้าน 'สมศักดิ์' เข้าแย้งแทน บอกคำพูดนายกฯ ตีความได้หลายแง่

'ผบก.อุตรดิตถ์' โชว์ผลงานปราบอาชญากรรม-ยาเสพติด

ผู้การตำรวจอุตรดิตถ์โชว์ผลงานระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาของนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการบิ๊กต่อ

'ในหลวง' พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ 'พล.อ.ประยุทธ์' องคมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี นำ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี