รัฐบาลอวยพรชาวไทยมุสลิมใน 'วันอีฎิ้ลฟิตริ'

'รัฐบาล' อวยพรชาวไทยมุสลิมเนื่องในวันอีฎิ้ลฟิตริ ขอมีแต่ความสันติสุข กำลังกายสมบูรณ์แข็งแรงแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่าน

10 เม.ย.2567 - น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องด้วยสำนักจุฬาราชมนตรีประกาศได้ออกประกาศ เรื่องกำหนดให้วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1445 โดยตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ดูดวงจันทร์ กำหนดให้วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1445 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า “มีผู้เห็นดวงจันทร์”จึงประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1445 ตรงกับวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567

“รัฐบาลโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขอส่งความรัก ความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคนทั้งที่พำนักอยู่ในประเทศและต่างประเทศ วันอีฎิ้ลฟิตริคือวาระแห่งการเฉลิมฉลองวันสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมถึงจิตใจอันบริสุทธิ์ ที่บริบูรณ์ไปด้วยศรัทธาในการทำคุณงามความดี ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ และอดทนของพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคน อีกทั้งยังแสดงถึงความสัมพันธ์ และความเอื้ออาทรต่อกันในหมู่ครอบครัว มิตรสหาย อันเป็นวิถีปฏิบัติที่งดงามและเปี่ยมไปด้วยความรักอย่างแท้จริง“

น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า ในโอกาสนี้ รัฐบาลขอสันติสุขจงประสบแด่ทุกคน และขอพรอันประเสริฐจากเอกองค์พระผู้อภิบาล ได้โปรดประทานความเมตตา ความอิ่มเอมใจ และมีความสันติสุขตลอดไป ในวาระนี้ขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดประทานความเมตตา ความสุขสวัสดี ความเจริญรุ่งเรือง และกำลังใจ กำลังกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่านโดยทั่วกัน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'คารม' เตือนรีบด่วน 31 พ.ค.หมดเวลาลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ

รัฐบาลย้ำเตือนลูกหนี้-เจ้าหนี้นอกระบบ รีบลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแก้ปัญหาปัญหาหนี้ตามมาตรการของรัฐ เผยดำเนินการแก้ไขหนี้แล้ว 144,988 ราย มูลหนี้ลดลงรวม 1,190.970 ล้านบาท

รัฐบาลเร่งสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน

'รัดเกล้า' เผยรัฐเร่งสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมต่อคนรุ่นใหม่ หลัง ครม. เห็นชอบร่างแถลงการณ์เวียงจันทน์ฯ เพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวรับกับสภาพภูมิอากาศของเด็กปฐมวัยในอาเซียน

สธ.โวพร้อมยกระดับบริการตามข้อเสนอแนะอาเซียน

สธ.พร้อมยกระดับและส่งเสริมการให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ สร้างการเข้าถึงระบบการให้บริการและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ตามข้อเสนอแนะอาเซียน

รัฐบาลปลื้มบูรณาการปราบยาเสพติดรายใหญ่ต่อเนื่อง!

รัฐบาลชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมบูรณาการลุยปราบยาเสพติดรายใหญ่อย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง ปลอดภัย