'ดร.สมเกียรติ' เผย UN สรุป 'โมเดลความสำเร็จของประเทศไทย' มี 5 แกนหลัก เป็นแบบอย่างเผยแพร่ทั่วโลก

'ดร.สมเกียรติ' เผย UN สรุป'โมเดลความสำเร็จของประเทศไทย' มีแกนหลัก 5 แกน หมุนเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ประสบความสำเร็จในการสร้างชาติ นำไปเผยแพร่ทั่วโลก

11 ก.พ.2565- ดร.สมเกียรติ โอสถสภา อดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก เรื่อง โมเดลความสำเร็จของประเทศไทย มีเนื้อหาดังนี้

UN จัดประชุมนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกเมื่อสิบกว่าปีก่อน มีรายงานสรุปประเทศที่พัฒนาได้เร็วต่อเนื่องผิดไปจากที่UN มาศืกษาไว้มากที่สุด คือ ประเทศไทย
UN สรุปว่าโมเดลความสำเร็จของประเทศไทยในรอบ 40 ปี จนถืงปี 2543 มีแกนหลัก 5 แกน หมุนเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุน ส่งพลังสนับสนุนกัน
-------------------------------------
1 การวมพลังสร้างชาติ ไม่สร้างสงครามกลางเมือง
2 การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
3 การปรับตัวทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ
4การเชื่อมต่อกับต่างประเทศอย่างสร้างสรรค์
5 สร้างทรัพยากรใหม่นำคนเก่งซื่อสัตย์นำหน่วยงาน
------------------------------------------------
.
ศูนย์กลางของโมเดล คือ ความสำเร็จในการรวมชาติ สร้างรัฐ เรียกว่า state formation หรือ nation building ความสำเร็จเกิดจากการเชื่อมต่อร้อยโยงจิตใจของประชาชนเป็นหนื่ง
------------------------------------------
ไทย ไม่สร้าง ความแตกแยกที่เกิดจากภาษา ศาสนา
ไม่สร้าง ความขัดแย้งทางชนชั้น ภูมิภาค วัฒนธรรมให้เพิ่มขื้น แต่ลดความแตกต่างลง
จืงไม่เกิดสงครามกลางเมืองเช่นที่เกิดในลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา ไม่เกิดความขัดแย้งภายในแบบอินเดีย และฟิลิปปินส์ จืงเจริญได้เร็ว
ต่างชาติยกย่องบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการเข้าถืงประชาชนทุกหมู่เหล่า ทั่วประเทศ ทุกภาค ทุกชั้นชน
ยกย่องการสร้างถนน การศืกษาที่เชื่อมโยงประชาชน
ยกย่องวัฒนธรรมไทยที่ดีงามจนนำไปศืกษา
นิสัยของคนไทยที่ต่าางประเทศมีน้อย เช่น เกรงใจ เข้าใจ to enter in to one s heart เป็นที่สนใจมาก
จีนและเวียดนามบอกว่า นิสัยแบบนี้ที่นั่นไม่มี อยู่กันลำบาก ต้องปฏิวัติเปลี่ยนระบบ
===========================
.
UN Team 1990 ระบุปัจจัยที่สอง คือ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมายาวนาน เน้นวินัยการเงินการคลังภาครัฐ ไม่ขาดดุล ไม่ขาดทุน กระทรวงการคลังและแบงค์ชาติรักษากติกานี้มานาน แม้จะพลาดตั้งแต่ยุคชาติชายแต่ก็ฟื้นเศรษฐกิจได้รวดเร็ว ประเทศนี้เน้นเงินเฟ้อต่ำของไม่แพงเพื่อประชาชนอยู่ได้ ไม่เป็นหนี้มากมายาวนาน เพิ่งจะเจอสองสูงเข้า ไปเลย ต่อไปจะแข่งกับชาติอื่นลำบาก
ประเทศก็เหมือนกับคน ไม่มีวินัยการเงินครอบครัวก็พัง
============================
.
ฟันเฟืองที่สาม คือ เน้นการปรับตัวทางเศรษฐกิจ เรียกว่า ความสามารถในการแข่งขัน
=============================
ต้องผลิตของที่แข่งกับต่างประเทศได้หลากหลายชนิด ยิ่งมากยิ่งดีทั้ง การท่องเที่ยว สินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ไม่ฝืนตลาดเช่นนโยบายข้าวที่ตั้งราคาจนทำให้แข่งไม่ได้ แล้วยังกระตุ้นให้คนและประเทศเพื่อนบ้านผลิตมาแข่งมากกว่าเดิม
ยิ่งผลิตของที่แข่งกับโลกได้มากประเภทเท่าใด คนไทยจะยิ่งมีงาน มีรายได้เพิ่มขื้น ดูญี่ปุ่น อเมริกา ฝรั่งเศส เป็นตัวอย่าง
===========================
.
ฟันเฟืองประเทศไทยอันที่สี่ คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับต่างประเทศ สร้างจิตใจที่รักคนไทย ประเทศไทยให้กับคนต่างชาติ ดูแลให้โอกาส ความเป็นธรรมแก่คนไทยทุกสายชาติ เพื่อระดมความสามารถที่หลากหลาย เครือข่ายต่างประเทศมาสร้างเศรษฐกิจชาติ ได้เงิน เทคโนโลยี่ ตลาด และพลังขับเคลื่อนประเทศ
ประเทศไทยขับเคลื่อนมาได้ ด้วยความสามารถผูกใจคนทั้งคนไทยและต่างชาติ เป็นที่ยอมรับนับถือ เราทำได้ดี มาก พระราชกรณียกิจที่เรียกว่า ทศพิธราชธรรม
============================
.
ฟันเฟืองที่ห้าของประเทศไทยคือ สร้างคนเก่ง คนดี มีความซื่อสัตย์ มาทำงาน นำหน่วยงาน
============================
UN Team สรุปในปี 1990 ว่าโมเดลประเทศไทยถือเป็นแบบอย่างที่ประสบความสำเร็จในการสร้างชาติ นำไปเผยแพร่ทั่วโลก
ในที่ประชุม Consultative Group Meeting ผู้นำประเทศในเอเซียฟังด้วยความสนใจอย่างยิ่ง มีขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานในประเทศ กำลังทำตามโมเดลประเทศไทย
หัวใจ คือคนที่ดีที่สุดเก่งที่สุดต้องได้บริหารประเทศและหน่วยงาน ต้องรักษาเสถึยรภาพทางเศรษฐกิจ ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศอย่างมีประโยชน์ ต้องไม่สร้างสงครามกลางเมือง และต้องสร้างความสามารถในการแข่งขัน
คนยุคก่อนไม่หน้าด้าน ไม่ทุจริตแบบวันนี้ เกรงเสียเกียรติสถาบันที่เล่าเรียนมา
วันนี้ประเทศไทยมีคนที่พยายามสร้างความแตกต่างทางชนชั้น ภาค อาชีพ วัฒนธรรม ซื่งจะนำไปสู่สงครามการเมืองและการแยกประเทศ ทำแล้วได้ดี มีชื่อเสียงมาก
วันนี้เราใช้ทุนมากมายเพื่อหาเสียงจนการเกษตรที่บรรพบุรุษสร้างมายาวนานมูลค่า 25% ของรายได้เกษตรพังลง
วันนี้เราขาดดุลเยอะมากโดยไม่มีการศืกษาโครงการที่จะลงทุนอย่างชัดเจน
วันนี้คนเก่งคนดีไม่มีโอกาสทำงานให้ประเทศ ระบบนี้ต้องการแบ่งปันเงินทองกันเท่านั้น
UN เริ่มบันทืกบทใหม่ของประเทศไทย
การล่มสลายทางเศรษฐกิจ กรณีศืกษาของประเทศไทย
เขียนเมื่อปี 2513

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อดีตรองอธิการบดี มธ. ห่วงบ้านเมืองขณะนี้ มีกลิ่นของความรุนแรง

รศ.หริรักษ์ ชี้บรรยากาศขณะนี้ในบ้านเมืองจึงเป็นบรรยากาศของความขัดแย้ง ไม่ใช่มีกลิ่นของความเจริญ แต่มีกลิ่นของความรุนแรงที่อาจเป็นระดับสงครามการเมืองเลยก็เป็นได้

นักศึกษาแพทย์ซูดาน ขอบคุณรัฐบาลไทยดูแลอย่างดี

นักศึกษาแพทย์ปี 4  ซูดาน ขอบคุณรัฐไทยดูแลอย่างดี  ด้านเลขาฯ ศอ.บต. ร่วมบินส่งคณะฯถึงปัตตานี  ระบุ รัฐไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แม้ต่างศาสนา

อื้อหือ 'หมอวรงค์' ปราศรัยใหญ่ ก้มกราบขออนุญาตชาวพิษณุโลก ลงชิงนายกฯ

'หมอวรงค์' ปราศรัยใหญ่ ก้มกราบขออนุญาตชาวพิษณุโลก ลงชิงนายกรัฐมนตรี ปกป้องสถาบัน ลั่นการเลือกตั้งครั้งนี้ชี้อนาคตประเทศไทย สังคมจะสงบสุขหรือพรรคการเมืองบางพรรคจะชักศึกเข้าบ้าน ทำให้เกิดสงครามกลางเมือง

สะเทือนใจ เปิดข้อความสุดท้าย 'อาจารย์สมเกียรติ' อย่าชักศึกเข้าบ้าน เพียงเพื่อเอาชนะทางการเมือง

"อาจารย์สมเกียรติ" ส่งข้อความสุดท้าย ให้ลูกโพสต์เฟซบุ๊กหลังจากเสียชีวิต เตือนสติคนไทย โลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้ง อย่าชักศึกเข้าบ้าน เพียงเพื่อเอาชนะทางการเมือง พร้อมขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันมานาน