'ว.วชิรเมธี' ทบทวนหน้าที่-บทบาทแม่ 5 ประการ หมั่นถามตัวเองทำแล้วหรือยัง

4 มี.ค.2565 - พระเมธีวชิโรดม หรือ ว.วชิรเมธี โพสต์เฟซบุ๊กบรรยายธรรมเรื่อง “ทบทวนความเป็นแม่” มีเนื้อหาดังนี้ สถานภาพของความเป็น “แม่”เป็นสถานภาพอันประเสริฐ สูงส่งมาก โบราณจึงถือว่า คำว่า “แม่” เป็นหนึ่งใน “คำศักดิ์สิทธิ์” ในชีวิตของลูก ในพระพุทธศาสนา ท่านยกย่องแม่ว่าเป็นบุคคลสำคัญ ผู้มีคุณูปการต่อลูกมาก เพราะแม่ (รวมถึงพ่อ)ได้ทำบทบาทดังต่อไปนี้

1.แม่เป็น “พระพรหมของลูก” เพราะแม่ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรม คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา (ในยามปกติ แม่มีเมตตา (ปรารนาดีต่อลูก) ในยามมีปัญหา แม่มีกรุณา (ช่วยเหลือลูก) ในยามก้าวหน้า แม่มีมุทิตา (พลอยยินดีกับลูก) ในยามตั้งตัวได้ แม่มีอุเบกขา (เป็นกลาง-ไม่แทรกแซงชีวิตลูก)

2.แม่เป็น “อาจารย์คนแรกของลูก” เพราะแม่สอนลูกก่อนครูทุกคนในโรงเรียน 

3.แม่เป็น “ผู้ควรแก่ของคำนับของลูก” เพราะแม่ทำหน้าที่ของตนได้สมบูรณ์ ลูกๆ จึงตอบแทนด้วยข้าวปลาอาหารของมีค่าประดามีที่คู่ควรแก่ความเป็นผู้ทรงคุณ

4.แม่เป็น “ผู้สอนให้รู้จักโลก” เพราะแม่ทำให้ลูกเกิดมาในโลก ลูกจึงได้เผชิญกับความสุข ความทุกข์และเหตุการณ์ต่างๆ มากมายในชีวิต

5.แม่เป็น “ผู้อนุเคราะห์ลูก” เพราะแม่ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเลี้ยงดูลูกๆ ให้มีชีวิตรอด

นอกจากนี้ในพระไตรปิฎกท่านระบุว่า แม่ (รวมถึงพ่อ) ที่ดีควรทำหน้าที่ 5 ประการต่อไปนี้ต่อลูกๆ นั่นคือ
1.ห้ามปรามมิให้ทำความชั่ว
2.สอนให้ตั้งตัวอยู่ในความดี
3.วางรากฐานแห่งชีวีด้วยการศึกษา
4.ช่วยพิจารณาเมื่อลูกจะมีคู่ชีวิต
5.มอบมรดกให้เป็นกรรมสิทธิ์เมื่อถึงเวลาอันควร

คนเป็นพ่อ เป็นแม่ ควรหมั่นถามตัวเองอยู่เสมอว่า
เราได้ทำหน้าที่ของตนเอง

ในฐานะพ่อ แม่ อย่างที่ควรจะทำแล้วหรือยัง ?

(ว.วชิรเมธี)

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กตู่' เซ็นยกเลิกคำสั่งตั้ง 'พงศ์พร' เป็นที่ปรึกษาฯ นักวิชาการเผยอักษรย่อ 'ส' มาแทน

ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๘๓/๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๗๕/๒๕๖๒ ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๗๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการพระพุทธศาสนา ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งให้ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา นั้น

ธรรมะอินเทรนด์ 'ว.วชิรเมธี' เผยลักษณะสังคม 'จับผิด' มากกว่า 'จับถูก'

เพจเฟซบุ๊ก พระเมธีวชิโรดม - ว.วชิรเมธี เผยแพร่บทความเรื่อง ลักษณะสังคม “จับผิด” มากกว่า “จับถูก” มีเนื้อหาดังนี้ ๑.ว่ากันว่า การตอบคำถามในเวทีประกวด

ธรรมะอินเทรนด์ 'ว.วชิรเมธี' เผยลักษณะคนมีความเป็นตัวของตัวเอง เวลามีคนด่า แซะหรือใส่ร้าย

เพจเฟซบุ๊ก พระเมธีวชิโรดม - ว.วชิรเมธี เผยแพร่บทความหลักธรรมคำสอนเรื่อง "ลักษณะคนมีความเป็นตัวของตัวเอง" มีเนื้อหาดังนี้ เวลามีคนด่าเรา แซะเรา

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม 'วันงดดื่มสุรา' จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โพสต์ข้อความว่า เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 ความว่า “อัตภาพร่างกายของมนุษย์ที่เกิดมานั้น ใ

'ว.วชิรเมธี' แนะพุทธศาสนิกชนใช้ทางสายกลางในชีวิตประจำวัน

'พระเมธีวชิโรดม' แนะพุทธศาสนิกชนนำหลักมัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ดำรงชีวิตอย่างมีสติมีปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างรอบคอบ

'หลวงพี่น้ำฝน' ขออนุโมทนาบุญ 'ลุงตู่-อนุชา' แสดงจุดยืนปกป้องพระพุทธศาสนา

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือ หลวงพี่น้ำฝน โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก "หลวงพี่น้ำฝน วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม" ระบุว่า อาตมาขออนุโมทนาบุญ กับท่านนายกรัฐมนตรี ท่านรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ