'เพื่อไทยปลดแอก' จัด 'นิทรรศกี' ผ้าอนามัยฟรีถ้วนหน้า วันสตรีสากล

นักการเมืองหญิง จัดกิจกรรมวันสตรีสากล 8 มี.ค. เพื่อไทย อวย นายหญิงปู ผลักดันกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โวสร้างโอกาสผู้หญิง มีความมั่นคงรายได้ ‘ไทยสร้างไทย’ หนุน นักการเมืองหญิง มีตำแหน่งทุกระดับ เพื่อชาติ ได้ทีรุมขย่ม รัฐบาลประยุทธ์ไร้ประสิทธิภาพ มุ่งแต่รักษาอำนาจ

8 มี.ค.2565 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องในวันสตรีสากล หลายพรรคการเมือง ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความเท่าเทียมกันทางสังคมในมิติต่างๆ พรรคเพื่อไทย ได้จัดกิจกรรม นิทรรศกี เพื่อผ้าอนามัยฟรีถ้วนหน้า มีแกนนำพรรค นักการเมืองหญิงเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

โดยน.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคมของทุกปี ในปีนี้มีธีมรณรงค์ว่า #BreakTheBias ปลดแอก อคติ การเหมารวม การเลือกปฏิบัติ และการกระทำที่มาพร้อมกับอคติทางเพศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกสังคมต้องร่วมฝ่าฟันไปด้วยกัน เพื่อสังคม เพื่อประเทศ เพื่อโลกที่เสมอกว่า ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่พรรคเพื่อไทยต้องการผลักดันในปัจจุบัน ในปีนี้พรรคเพื่อไทยจึงได้งาน นิทรรศกี เพื่อผ้าอนามัยฟรีถ้วนหน้า เพื่อเผยแพร่การศึกษานโยบายผ้าอนามัยฟรีถ้วนหน้า รายละเอียดของการศึกษานโยบาย ทั้งแนวคิด งบประมาณ วิธีการดำเนินงาน โครงการนำร่องในพรรคเพื่อไทยโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็นผ่านการชมนิทรรศการ และยังมีการจัดแสดงผลงานศิลปะเพื่อลดอคติที่มีต่อ ผู้มีประจำเดือน และ ผ้าอนามัย โดยศิลปินหญิง 3 คน ได้แก่ Juli baker and summer , Prim Issaree และ Pyra (ไพร่า) และตลอดเดือนมีนาคมจะมีการจัดเสวนาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผ้าอนามัย สิทธิแรงงาน และบทบาทของผู้หญิงในการต่อสู้ทางการเมือง เพื่อสร้างบทสนทนาเกี่ยวกับผู้มีประจำเดือน ผ้าอนามัย ที่ควรต้องได้รับการตระหนักรู้ในทุกมิติ ตั้งแต่วันที่ 8-31 มีนาคม 2565 ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย มีหนังสือออนไลน์ ‘กี บุ๊ก’ ให้ผู้ที่สนใจ แต่ไม่ได้มาชมนิทรรศการได้ศึกษาข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ด้วย เมื่อนิทรรศการสิ้นสุดลง คณะทำงานจะมีการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำมาสู่การพัฒนาการศึกษานโยบายต่อไป

การศึกษานโยบายผ้าอนามัยฟรีถ้วนหน้า เป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจที่ต้องการลดรายจ่ายของประชาชน มีแนวคิดทางสังคมที่ส่งเสริมความเสมอภาค ทั้งยังเป็นข้อพิสูจน์ว่า พรรคการเมืองสามารถผลักดันประเด็นทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับประเด็นทางสังคม ทำทั้งสองแนวทางได้ในนโยบายเดียว ที่ผ่านมาในสมัยรัฐบาลนส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้หญิงให้มีความมั่นคงทางรายได้ ซึ่งกองทุนนั้นได้กลายเป็นรากฐานสำคัญในศึกษานโยบายความเท่าเทียมทางเพศในปัจจุบัน ซึ่งการศึกษานโยบายผ้าอนามัยฟรีถ้วนหน้า ถือเป็นประตูบานใหญ่ที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยได้รับมุมมองใหม่ๆ เป็นบันไดขั้นแรกของการศึกษาอัตลักษณ์ที่หลากหลาย และจะส่งผลถึงการสร้างนโยบายของพรรคในการเลือกตั้งครั้งหน้า

“การศึกษานโยบายผ้าอนามัยฟรีถ้วนหน้าครั้งนี้ เป็นการสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีประการณ์ในการทำงานเป็นรัฐบาลจริง และบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีมุมมองความสนใจที่หลากหลาย เป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีอยู่ และพัฒนาจุดอ่อนที่เราขาด ด้วยการสร้างการทำงานร่วมกัน เรากำลังผลัดใบบนต้นไม้ใหญ่ที่มั่นคงแข็งแรงต้นเดิม ทำให้การผลิตนโยบายในปัจจุบันได้รับแนวคิดที่รอบด้าน และคำนึงถึงความเป็นไปได้จริงภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่ ซึ่งยังมีอีกหลายโครงการ หลายนโยบายที่พรรคกำลังศึกษา และรอเวลาเหมาะสมในการการเปิดเผยต่อไป” น.ส.ธีรรัตน์ กล่าว

นางมุกดา พงษ์สมบัติ ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีความภูมิใจ และถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่พรรคได้มีกระบวนการคิดและนำเสนอโครงการเพื่อแบ่งเบาภาระประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมทางสังคม และเศรษฐกิจในทุกมิติ ที่ผ่านมามีประชาชนเรื่องร้องเรียนมายัง กมธ.เกี่ยวกับผ้าอนามัย 14 ครั้ง กมธ.ได้พิจารณาและเสนอเข้าสู่การพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติหลายครั้งเช่นกัน เพราะยิ่งสถานการณ์ที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 ทำให้ผู้มีประจำเดือนได้รับผลกระทบต่อเนื่องรุนแรงมากขึ้น บางรายมีการนำผ้าขาวม้าใช้แทนผ้าอนามัย เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอ จึงมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้ช่วยให้ผู้หญิงซึ่งถือเป็นประชากรของไทยกว่าครึ่งประเทศได้รับสวัสดิการที่ดีกว่านี้

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย เปิดตัวโครงการหลักสูตรอบรม เตรียมความพร้อมสู่นักการเมืองหญิง หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงในการเมือง หรือ More Women in Politics (More - WIP) โดยสถาบันผู้หญิงกับการเมือง พรรคไทยสร้างไทย ในวันที่ 8 มีนาคม ซึ่งเป็นวันสตรีสากล ภายใต้เคมเปญ break the bias" พร้อมประกาศวาระของพรรคไทยสร้างไทย ที่มุ่งมั่น เพิ่มจำนวนผู้หญิงในทุกตำแหน่งทางการเมือง

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ในอดีตช่วงที่เข้าสู่การเมืองใหม่ๆ มักถูกมองเป็นแค่ไม้ประดับ สีสันทางการเมือง แต่ที่ผ่านมาได้พิสูจน์ตัวเอง และได้ชักชวนผู้หญิงให้เข้ามาทำงานทางการเมืองมากขึ้น เมื่อครั้งลงเลือกตั้งครั้งแรกในเดือนมีนาคม ปี 2535 มีผู้หญิงคว้าชัยในการเลือกตั้ง ส.ส.เขต กรุงเทพฯเพียง 3 คน จาก 35 ที่นั่ง ใน 12 เขตเลือกตั้ง คิดเป็นอัตราส่วน 1.05% เท่านั้น เมื่อเป็นรัฐมนตรีหนแรก ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมปี 2537 มีรัฐมนตรีหญิงร่วมคณะรัฐมนตรี เพียง 3 คน จาก 87 คน ที่หมุนเวียนกันเข้ารับตำแหน่งตลอด 2 ปีกว่า คิดเป็นอัตราส่วน 2.61% เท่านั้น และจนถึงปัจจุบันมีรัฐมนตรีหญิงในกระทรวงนี้ เพียงสามคนเท่านั้น และที่กระทรวงมหาดไทย ตนเองได้เป็นรัฐมนตรีช่วยหญิงคนแรก และคนเดียวตลอดช่วงเวลา 130 ปีของการก่อตั้ง เช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุข เป็นรัฐมนตรีหญิงคนแรก และจนถึงปัจจุบันมีรัฐมนตรีช่วยหญิงในกระทรวงนี้ เพียงสามคนเท่านั้น ส่วนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรัฐมนตรีหญิงคนแรก และจนถึงปัจจุบันมีรัฐมนตรีช่วยหญิงในกระทรวงนี้ เพียงสองคนเท่านั้น จากสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การที่ผู้หญิงจะเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ ทางการเมือง ยังเป็นเรื่องยากและท้าทาย ซึ่งผ่านมาแล้ว 28 ปี คณะรัฐมนตรีของไทยชุดปัจจุบัน มีจำนวนรัฐมนตรีหญิงเพียง 4 คน จาก 33 คน คิดเป็นสัดส่วน 1.32% ขณะที่ในการเลือกตั้งปี 2562 มีผู้หญิงได้รับการเลือกตั้งเข้าสู่สภาฯเพียง 78 ที่นั่งจาก 498 ที่นั่ง คิดเป็นสัดส่วน 15.8%เท่านั้น

คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า ถนนทางการเมืองสำหรับผู้หญิงไม่น่ากลัวอย่างที่คิด ขอแค่มีความตั้งใจจริง ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ขยัน และอดทน ก็สามารถเริ่มต้นทำงานทางการเมืองได้ และขอให้มั่นใจว่าความรู้ความสามารถของผู้หญิงเทียบเท่ากับผู้ชาย ไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอน แต่ยังขาดเพียงโอกาสและจังหวะที่เหมาะสมเท่านั้น แม้ว่าจำนวน ส.ส. หญิงในสภาผู้แทนราษฎรจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น จนในปี 2562 มีผู้หญิงได้รับการเลือกตั้ง จำนวน 78 ที่นั่ง จาก 498 ที่นั่ง แต่จำนวนรัฐมนตรีหญิง ในช่วง 28 ปีที่ผ่านมา มีไม่เกิน 4 คน จาก 33 คน เท่านั้น ส่วนระดับท้องถิ่นนั้น ผู้หญิง ที่เป็น นายก อบจ. มีเพียง 8% และนายก อบต. มีแค่ 6.45% ซึ่งมีจำนวนน้อยมาก

ดังนั้นหลักสูตรอบรม เตรียมความพร้อมสู่นักการเมืองหญิง จะเข้ามาลดช่องว่างให้แก่นักการเมืองหญิง โดยเตรียมความพร้อมในการลงเลือกตั้ง แนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง การหาเสียง การระดมทุน การสร้างเครือข่ายในพื้นที่ การปราศรัย การสำรวจและรวบรวมปัญหาจากประชาชน การประชาสัมพันธ์ และการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองในอนาคต พรรคไทยสร้างไทยให้การสนับสนุนผู้หญิงลงสู่สนามการเลือกตั้งทุกระดับที่จะมีขึ้นในอนาคตอย่างเต็มที่ และขอ Empower เพิ่มพลังให้ผู้หญิงมีความพร้อมที่จะลงสู่สนามการเลือกตั้ง และ Liberate ปลดปล่อยผู้หญิงจากอุปสรรคและการกีดกันต่างๆ เพื่อให้ผู้หญิงได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้ในทุกรูปแบบ ทุกเวที และทุกสนามการเลือกตั้ง ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงในการเมือง หรือ More Women in Politics (More - WIP) เพื่อเพิ่มจำนวนผู้หญิงในทุกตำแหน่งทางการเมือง ได้ที่เฟสบุ๊คพรรคไทยสร้างไทย ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 และเริ่มอบรมในวันที่ 31พฤษภาคม เป็นต้นไป

นส.เกศปรียา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรคเพื่อชาติ เปิดเผยว่า วันที่8 มีนาคม เป็นวันสตรีสากล ยังต้องรณรงค์ต่อไปเพื่อให้สตรีไทยเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในความเป็นสตรี โดยผ้าอนามัยฟรี ที่เคยเสนอให้บรรจุไว้ในบัญชียาในบัญชีหลักประกันสุขภาพ เพื่อเป็นสวัสดิการของสตรีไทย ต้องเกิดขึ้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ เพราะผ้าอนามัยเป็นปัจจัยที่ 5 ของประชากรสตรีที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ รวมทั้งควรแก้ไขให้ผ้าอนามัยเป็นสินค้ายกเว้นภาษีทุกประการ ขณะนี้หลายประเทศได้ยกเลิกภาษีผ้าอนามัย มาเลเซียเพื่อนบ้านของเราก็ยกเลิกภาษีผ้าอนามัยแล้ว และ สก๊อตแลนด์ที่เป็นประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้วได้มีการกำหนดกฎหมายให้ผู้มีประจำเดือนใช้ผ้าอนามัยฟรี รัฐบาลที่นำโดยพล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้ทำอะไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้เลยในเวลา 2 ปีกว่า ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่เบื่อหน่ายกับรัฐบาลขั้นสุด มีมุขตลกตามโซเชียลมากมายว่า เป็นรัฐบาลมีหน้าที่นั่งทับเก้าอี้ที่ไล่ยังไงก็ไม่ไป ตัวรัฐบาลเองก็น่าจะรู้ถึงได้เลือกทำทุกวิถีทางที่จะรักษาอำนาจ เป็นประเด็นสำคัญอันดับหนึ่ง แทนที่จะมีวิสัยทัศน์นำประเด็นสิทธิเสรีภาพที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนมาพิจารณา หรือนำประเด็นที่มีผู้ชี้แนะหยิบยกมาพิจารณาแก้ไข ซึ่งรัฐบาลไม่คิดจะทำ คือตัวอย่างของรัฐบาลที่ไร้ประสิทธิภาพในการบริหารบ้านเมือง ถนัดแต่รักษาอำนาจและผลประโยชน์ของตนเอง รัฐบาลนี้ถนัดแต่จะหาเรื่องปล่อยข่าวดิสเครดิตทะเลาะกับเด็กเยาวชนคนคิดต่างที่เป็นอนาคตของชาติ รัฐบาลขยันสร้างความขัดแย้งในชาติให้ไม่มีที่สิ้นสุด โดยประเทศไม่ได้อะไร นอกจากลดทอนความสามารถของประเทศลงไปเรื่อย และโกงเวลาอนาคตของคนรุ่นใหม่ไปวันๆ เท่าอายุของรัฐบาล

จะรณรงค์และออกมาเรียกร้องกับรัฐบาลเพื่อให้ผ้าอนามัยเป็นสินค้าไม่มีภาษี เช่น ในประเทศอินเดีย เลบานอน เคนยา ไนจีเรีย เทนซาเนีย จาไมกา นิการากัว ไอร์แลนด์ แคนาดา เยอรมัน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) และ มาเลเซีย เพื่อต่อยอดไปยังการรณรงค์ให้ผ้าอนามัยเป็นสวัสดิการของรัฐในอนาคตเช่น สก๊อตแลนด์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ และภาระค่าใช้จ่าย กับผ้าอนามัย ที่เป็นปัจจัยที่ 5 ให้ประชากรสตรีที่เป็นส่วนใหญ่ของประเทศ จนกว่าจะเป็นผลสำเร็ว

นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค นำกรรมการบริหารพรรคเสมอภาค โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวว่า ความเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง และยุติธรรม สร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคงของสตรี สร้างความมั่นคงของชาติ สตรีทุกเชื้อชาติ ต้องมีความเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง ยุติธรรม ในสิทธิทางเสรีภาพนับถือศาสนาและการศึกษา

ขณะที่ศาสตราจารย์วุฒิคุณและกิตติเมธี ดร.ณสรัญ มหิทธิชาติกุล กรรมการบริหารพรรคเสมอภาค โพสต์เฟซบุ๊คว่า รัฐควรใช้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมสนับสนุนพลังสตรีอย่างเสมอภาค ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้สตรีหลุดพ้นจากความยากจน

นส.นลินภัสร์ องค์คุณารักษ์ กรรมการบริหารพรรคเสมอภาค ระบุว่า สตรีเพศที่มีคุณภาพและคุณธรรม คือผู้ให้กำเนิดประชากรที่มีคุณภาพ ดังนั้นรัฐควรจัดสวัสดิการให้แก่สตรี ในทุกมิติอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'พปชร.' พร้อมเข้าประชุมกฎหมายเลือกตั้ง 15 ส.ค. ตามคำสั่ง 'บิ๊กป้อม'

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล)ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา นัดประชุมร่วมรัฐสภา วันที่ 15 ส.ค.เป็นครั้งสุดท้าย เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

แก๊งศาลเตี้ยพล่านหนัก! รุกไล่วาระ 8 ปีนายกฯ

ดังนั้นใครหน้าไหนก็ตาม ที่จะขยายเวลาให้เป็นนายกเกิน 8 ปี โดย โดยใช้วิธีตีความเอาเองว่า พลเอกประยุทธ์เป็นนายก หลังการเลือกตั้ง 2562 ก็ดี หรือเป็นนายกเมื่อรัฐธรรมนูญ 2560 ประกาศใช้ก็ดี

เพื่อไทยนั่งบนภู 15 สิงหา ดู 'ส.ส.-ส.ว.' ฝ่ายรัฐบาลกัดกันเอง

นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การประชุมร่วมรัฐสภา วันที่ 15 ส.ค.นี้ พรรคเพื่อไทยคงไปสแตนบายด์ที่รัฐสภา