ผู้พิพากษาลงคะแนนเลือก 'สิทธิศักดิ์-สุรพล' เป็น 'กบศ.' ชั้นฎีกา-อุทธรณ์

19 พ.ค.2565 - ที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 12 สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่าวันนี้สำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการตรวจนับคะแนนการเลือกซ่อมกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ ได้แก่ ชั้นศาลฎีกา 1 คน และชั้นศาลอุทธรณ์ 1 คน ตามมาตรา 10 (2) (ก) (ข) ประกอบกับมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนในการเลือก ก.บ.ศ. ได้ตรวจนับบัตรลงคะแนน จากผู้พิพากษาทั่วประเทศที่ส่งกลับมายังสำนักงานศาลยุติธรรม ปรากฏผลผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ก.บ.ศ ดังนี้

ชั้นศาลฎีกา จำนวน 1 คน ได้แก่ นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา ได้ 2,322 คะแนน

ชั้นศาลอุทธรณ์ จำนวน 1 คน ได้แก่ นายสุรพล กล่อมจิตต์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ได้ 1,535 คะแนน

ทั้งนี้ ก.บ.ศ. มีอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแลการบริหารราชการศาลยุติธรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับงานบริหารราชการและงานธุรการของสํานักงานศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนและประเพณีปฏิบัติของทางราชการศาลยุติธรรม

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดหนังสือ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ส่งถึง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา แจงเพิกถอนหมายจับ ส.ว.คนดัง

นายอรรถการ ฟูเจริญ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ได้ทำหนังสือบันทึกข้อความ ถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ชี้เเจงการเพิกถอนหมายจับ สมาชิกวุฒิสภาคนดังความว่า

ผู้พิพากษาทั่วประเทศเลือก 12 ก.บ.ศ.ใหม่ ทุกชั้นศาลเข้าบริหารงานศาลยุติธรรม

นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 65 สำนักงานศาลยุติธรรม ได้ดำเนินการตรวจนับคะแนนการเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

เปิดนโยบาย 'ประธานศาลฎีกา' คนใหม่

นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกาคนที่ 48 ได้มอบนโยบายประธานศาลฎีกาแก่ผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน”

เรื่องใหญ่! ก.ต.ลงมติฟันวินัย 'ผู้พิพากษาฯ' ร่วมม็อบ 3 นิ้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 25 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่ศาลฎีกา สนามหลวง น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่มเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.)

เช็กเลย! ก.ต.แต่งตั้งโยกย้าย 'ข้าราชการตุลาการ' วาระ 1 ต.ค.65

เว็บไซต์สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้เปิดเผยบัญชีรายชื่อที่ นายจีรพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เสนอแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษาวาระ1 ต.ค.นี้ บัญชี 3 จำนวน198รายชื่อ